{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

Program 53. slévárenských dnů® Programme of the 53rd Foundry Days

Úterý 8. 11. 2016 8.00–9.00

stav ke dni 21. 9. 2016

Prezence účastníků

Plenární sekce (9.00–12.00) 9.00–9.20 9.20–9.30 9.30–10.00

Slavnostní zahájení 53. SD MUŘICKÝ, E.: Vystoupení náměstka ministra průmyslu a obchodu (MPO Praha) SOBÍŠEK, P.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UNI CREDIT BANK, a. s.)

10.00–10.30

HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (SVAZ SLÉVÁREN ČR)

10.30–10.45

Přestávka

10.45–11.30

BÄHR, R.: Současný stav průmyslu a výroby odlitků v Německu (TU MAGDEBURG, D)

11.30–11.45

ROUČKA, J.: Osobnost prof. Dr. mont. Františka Píška a jeho přínos pro slévárenství (VUT v Brně)

11.45–12.00

Diskuze k přednáškám v plenární sekci

12.00–13.00

Oběd

Odborné přednášky (13.00–17.00) Sekce technologická

A

Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

B

Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.

13.00–13.25

ČECH, J.: Sendvičové izolace – návrh technologie a praktická aplikace (ŽĎAS, a. s.)

13.00–13.25

BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D.: Trhliny v hliníkových zliatinách (Žilinská univerzita v Žiline)

13.25–13.50

HESOUN, P.: Zkušenosti s projektem a výstavbou slévárny v Novém Bydžově (KASI, s. r. o.)

13.25–13.50

BRYKSÍ STUNOVÁ, B.: Problematika stanovování mechanických vlastností u slitin hliníku litých (nejen) pod tlakem (ČVUT PRAHA)

13.50–14.15

KOVÁČ, M.: Virtual Product Engineering v praxi (MECAS ESI)

13.50–14.15

PASTIRČÁK, R., ŠČURY, J.: Squeeze casting Al zliatin (Žilinská univerzita v Žiline)

14.15–14.40

PANÁČEK, R.: 3D techniky a jejich využití při výrobě odlitků (PRECIOSA – LUSTRY, a. s.)

14.15–14.40

LÁNA, I., PTÁČEK, J., RAUR, L.: Vliv mikrolegování stronciem na vlastnosti hliníkového bronzu (Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o. )

14.40–15.00

Přestávka

14.40–15.00

Přestávka

15.00–15.25

JŮZL, Z.: Zkušenosti s implementací nástrojů MES ve slévárenském provozu (DATAPARTNER, s. r. o.)

15.00–15.25

LUŇÁK, M., HORKÝ, K.: N-tým – katalog vad Al odlitků (BENEŠ A LÁT, a. s.)

15.25–15.50

MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., BÉM, J.: Výroba těžkých kokil do 150 t (ARCELORMITTAL OSTRAVA, a. s.)

15.25–15.50

BLÁHA, V.: Praktické zkušenosti s měřením emisí ve slévárně ve vztahu k novele zákona o ovzduší (EMPLA)

15.50–16.15

LUKEŠ, R.: Praktické zkušenosti s využitím 3D tištěných jader pro oběžná kola (S+C ALFANAMETAL, s. r. o.)

15.50–16.15

LICHÝ, P.: Kovové pěny, ekologický konstrukční materiál (VŠB – TU OSTRAVA)

16.15–16.40

KUBÍČEK, J.: Svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí (VUT v Brně)

16.15–16.40

SUŠKOVÁ, S., LUŇÁK, M., HORKÝ, K.: Využití řízeného naplynění slitin Al-Si v praxi (BENEŠ A LÁT, a. s.)

16.40–17.00

Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze

16.40–17.00

LÁNA, I.: Praktické zkušenosti s tepelným zpracováním slitin neželezných kovů (Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.)

18.00–19.00

Večeře

20.00–23.00

Setkání slevačů

394

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport