{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 6

®

od roku 1953 | since 1953

2017

ISSN 0037-6825

Odborný recenzovaný slévárenský časopis | Professional peer-reviewed foundry journal

EDIČNÍ PLÁN | SCHEDULE OF EDITIONS číslo Issue No 1–2

uzávěrka deadline 21.11.2016

číslo vyjde publication date TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ | SPECIAL TOPIC 23.02.2017 Legované litiny | Alloyed cast irons

3–4

16.02.2017

26.04.2017

Aditivní výroba | Additive manufacturing

5–6

14.04.2017

27.06.2017

Přesné lití | Investment casting

7–8

15.06.2017

29.08.2017

Strukturální odlitky | Structural castings

9–10

01.08.2017

26.10.2017

54. slévárenské dny – vybrané přednášky | 54th Foundry Days—chosen papers

11–12

27.09.2017

14.12.2017

Formovací a jádrové směsi | Moulding and core sands

CENÍK INZERCE | RATE CARD OF ADVERTISEMENTS OBÁLKA | COVER inzerat.indd 1

1. strana | 1st page

2. strana | 2nd page

3. strana | 3rd page

4. strana | 4th page

23 000 Kč · 1 300 €

21 000 Kč · 1 200 €

20 500 Kč · 1 100 €

22 000 Kč · 1 250 €

www.svazslevaren.cz

05.02.08 12:12:58

UVNITŘ | INSIDE

e-mail: svaz@svazslevaren.cz tel.: +420 541 142 681 | size Technickávelikost 2, 616 00 Brno Svaz sléváren České republiky

12 700 Kč · 800 €

čb + 1 barva black-and-white plus 1 colour 15 800 Kč · 900 €

18 800 Kč · 1 000 €

6 400 Kč · 400 €

7 900 Kč · 500 €

9 400 Kč · 700 €

5 300 Kč · 400 €

6 300 Kč · 500 €

4 000 Kč · 250 €

4 800 Kč · 350 €

čb | black-and-white

Bližší informace: 1 A4

1/2 A4

1/3 A4 SPOLEČNOST 4 300 Kč · 300 € . ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SÁZAVOU . SŠT ŽĎÁR1/4NADA4 3 200 Kč · 190 € . SŠ TŘINEC-KANADA A4 1 600 Kč · 100 € OSTRAVA . VŠB-TU1/8 BRNO . SPŠ a VOŠT 1 list (2 A4) | 1 sheet . SPŠS OLOMOUC 1 A4 před nebo za obsahem | preceding or behind the content . ČVUT PRAHA . TU LIBEREC volně vložený list dodaný zákazníkem | loose inserted sheet . VUT BRNO

barva | colour

2 000 Kč · 150 €

– 24 500 Kč · 1 500 € 20 500 Kč · 1 100 € 10 000 Kč · 500 €

barevné provedení PR článku (1 A4) | colour version of the PR article oborových znalostí škol a profesních organizací: Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením

5 000 Kč · 400 €

v kontextu s potřebami zemí EU PARAMETERS [mm]oboru NašeROZMĚRY vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského

210

170

Víme o oboru téměř vše!

170

265

297 210

125

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství: 100 85

75

125

145

265

265

297

. OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG . SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . TAVIČ

297

|

170

85

70

55

Vydavatel | Editor

Redakce | Editorial office

Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno

Svaz váš sléváren republiky partnerČeské ve vzdělávání Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz www.svazslevaren.cz

vedoucí redaktorka | chief editor Mgr. Milada Písaříková tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

redaktorka | editor tel.: +420 541 142 664 redakce@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport