{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

J a r m i l a Ku b e š o v á

Eurovision – cesta pro váš projekt Ing. Jarmila Kubešová, MBA

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

statutární ředitelka Eurovision, a. s.

Nové období pro čerpání dotací z evropských fondů je v plném proudu, možná právě vy budete jedním ze žadatelů o podporu v některém z operačních programů. Základem úspěchu je nejen dobře zpracovaný projekt, ale také jeho dobrá realizace, která však s sebou přináší mnohá, pro podnikatele často nečekaná úskalí. Proto má v dnešní době nezastupitelnou roli zkušený dotační poradce, který vám při přípravě a realizaci dotačních projektů pomůže zdárně projít dlouhodobým procesem přípravy a realizace projektu. Celým procesem, spojeným nejen s podáním žádosti o spolufinancování, ale především s vlastní realizací projektu, vás dokáže provést společnost Eurovision, a. s. Působíme v oblasti dotačního poradenství, organizace zadávacích řízení, komplexního zajištění přípravy i realizace staveb a vzdělávání ve všech zmíněných oblastech. Díky více než 16 letům zkušeností a více než 33 mld. Kč dotací a grantů získaných pro naše klienty vás úspěšně provedeme celým projektovým cyklem, tj. od fáze definice projektu a vyhledání vhodného dotačního titulu přes administraci projektu, organizaci zadávacích řízení a monitoring realizace projektu až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování.

V rámci svého portfolia se společnost Eurovision, a. s., zaměřuje nejen na projekty v oblasti podpory podnikání, ale také například v oblastech rozvoje obcí a měst, kulturního dědictví, životního prostředí, lidských zdrojů a dopravy. Našimi klienty jsou obce, státní instituce, soukromé firmy i neziskové organizace. Působíme v celé České republice, kanceláře společnosti jsou v Brně i v Praze. Máte zajímavou myšlenku nebo už hotový projekt? Chcete zjistit, jaké jsou možnosti získání dotace? Nebo poradit s podáním žádosti a administrací projektu? Ve světě dotací se vyznáme, a tak vás celým procesem provedeme – z myšlenky s vámi vytvoříme projektový záměr, doporučíme vhodný dotační program a zpracujeme žádost o grant tak, aby přesně odpovídala požadavkům a měla tak velkou naději na úspěch; pomůžeme s administrací související s čerpáním dotace, vypracováním monitorovacích zpráv a budeme asistovat u auditů a kontrol. Plánujete v rámci svého projektu stavbu nebo rekonstrukci? Potřebujete k ní zajistit dokumenty? Chcete, aby stavba proběhla podle plánu? Nechcete zbytečně plýtvat prostředky? Odborně zabezpečujeme jak inženýrskou činnost, např. majetkoprávní agendu, projednání projektu v územním a stavebním řízení, zajištění kolaudačního souhlasu, tak technický dozor investora. Chcete vybrat kvalitního dodavatele? Nemáte zkušenosti se zadáváním zakázek? Chcete úspěšně podat nabídku do výběrového řízení? Potřebujete zveřejnit profil zadavatele? Náš tým pro vás zajistí komplexní zpracování všech podkladů a výstupů pro zadávací řízení, ať už jde o veřejné za-

kázky, nebo např. výběrová řízení zadávaná příjemci dotací v rámci jejich projektů. Správné zadání výběrového řízení je významnou součástí každého projektu. Zabýváme se i poradenstvím uchazečům o výběrová řízení, které společnost Eurovision, a. s., neorganizuje. Může se jednat o přípravu nabídky, odpovědi na výzvy a žádosti zadavatele, vyhotovení námitek proti zadávacím podmínkám nebo úkonům zadavatele či zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jako jedna z mála společností na českém trhu poskytujeme všechny služby spojené s přípravou a řízením dotačních projektů pod jednou střechou. Díky tomu dokážeme snížit administrativní zátěž a ušetřit váš čas. Zakládáme si na osobním přístupu, takže vám během všech fází projektového cyklu dokážeme profesionálně poradit a zajistit vše potřebné od prvního nápadu až do chvíle proplacení dotace. Náš tým je schopný, zkušený a profesionální, víme, jak předcházet nesrovnalostem, poradíme, jak řešit změny projektů, umíme správně a rychle komunikovat s poskytovateli dotace tak, aby nedošlo k porušení podmínek poskytování dotací ani k jiným chybám. Nebojíme se odpovědnosti za svoji činnost a za své názory. Eurovision, a. s. Veveří 102, 616 00 Brno tel.: +420 539 050 600 brno@eurovision.cz Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 tel.: +420 246 031 900 praha@eurovision.cz www.eurovision.cz

objednejte si časopis

®

392

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport