{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

Wa l t e r L e i s

Oceli a dělicí prostředky I. Schruff [23] představuje oceli pro práci za tepla firmy Hause Kind & Co, Edelstahlwerk, KG, Wiehl, které jsou vhodné pro náročné konstrukční díly. Důležitá je přitom zvláště kombinace vysoké odolnosti při popouštění, pevnosti a houževnatosti za tepla a odolnosti proti tepelnému šoku. Rozhodující pro co nejrychlejší přenos tepla v zařízení tlakového lití a tím pro co možná nejnižší teplotu povrchu je tepelná vodivost druhu oceli (tab. II).

Obr. 1.

Výsledky zkoušky pevnosti v tahu z kloboučkového profilu (T6 s rychlým ochlazením ve vodě) [1]

Obr. 2.

Chování slitiny ZA8 při stárnutí, zkušební tyče se stárnutím 8 a 25 let, Umicore [18]

Tématem článku J. Schruffa [24] jsou důležitá kritéria volby oceli a stanovení tvrdosti forem pro tlakové lití. A. Magnacca [25] se zabýval otázkou: co je u houževnatosti ocelí pro práci za tepla velkých rozměrů lepší – bainit, nebo martenzit? Aby se bránilo rychlému opotřebení zařízení na tlakové lití, považují B. Horstkamp, J. Jerg a C. Krause [26] za další důležitou charakteristickou hodnotu materiálu nízký koeficient tepelné roztažnos-

Obr. 3.

Srovnání stárnutí slitiny Z410 se slitinou ZA8

Tab. II.

Tepelná vodivost ocelí pro práci za tepla (stav: kalené a popouštěné na 45 HRC) [23]

Značka oceli ocel pro práci za tepla č.

tepelná vodivost λ [W/m · K] druh

20 °C

200 °C

400 °C 27,3

1.2343

USN

26,8

27,8

1.2344

USD

25,5

27,1

27,7

1.2367

RPU

29,9

32,1

32,4

TQ 1

29,5

30,5

30,5

HP 1

29,8

31,0

31,4

HRT 3

35,2

34,6

33,0

Obr. 4.

Možnosti uspořádání chladicích kanálů v nářadí na tlakové lití [31]

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

389

RO ČN Í PŘ EH L EDY

Všeobecně V odkazu [22] jsou obsáhlé portréty firem Schaufler Tooling, Laichingen a Laukötter, Wadersloh, uvedené u příležitosti 100 let časopisu Giesserei.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport