{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

Z PRAXE

IRB 1660ID. Nový, velmi výkonný robot pro obloukové svařování a obsluhu strojů.

Nový robot IRB 1660ID s kompaktním zápěstím a velmi výkonnými motory je určen pro širokou škálu aplikací, které vyžadují rychlé, opakované a vysoce přesné pohyby i v omezeném prostoru. Technologické řešení IRB 1660ID umožňuje zkrátit dobu cyklu oproti konkurenci o 10 %, stálý vysoký výkon, vynikající kvalitu svaru a nepřekonatelnou spolehlivost. IRB 1660ID je inovativní robot pro svařování, obsluhu strojů i manipulaci. www.abb.cz/robotika

ABB s.r.o. Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4 Kontaktní centrum: 800 312 222 E-mail: kontakt@cz.abb.com

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

387

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport