{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

A B B s . r. o.

ABB Robotika uvedla na trh dvě novinky

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Společnost ABB oznámila uvedení SafeMove2, nejnovější generace bezpečnostně certifikovaného systému pro monitorování robotů (obr. 1). SafeMove2 přináší vyšší pružnost, menší prostorovou náročnost a špičkové nástroje pro realizaci technického zadání. Díky tomuto systému lze dosáhnout vyšší produktivity při nižších investičních nákladech. Navíc v kombinaci s dosažením nejvyšších bezpečnostních standardů umožňuje tento systém užší spolupráci člověka a robotu ve výrobních závodech. Stejně jako původní verze má i SafeMove2 mnoho špičkových bezpečnostních funkcí, jako nastavení rychlostních limitů, bezpečného monitorování klidového stavu, nastavení rozsahů os a soustavného dohledu nad pozicí a orientací. „Aby roboty byly efektivní, musí se pohybovat rychlostí vhodnou pro danou aplikaci. Při vysokých rychlostech mohou představovat potenciální riziko pro člověka pracujícího v jeho bezprostřední blízkosti. Aby nedošlo ke kolizi, oddělo-

Obr. 1.

SafeMove2 – ochrana obsluhy a zvyšování bezpečnosti robotů

valy se dříve stroje od člověka pomocí plotů nebo zábran,“ vysvětluje Dr. Hui Zhang, ředitel produktového managementu ABB Robotika, a dodává: „SafeMove2 umožňuje těsnější spolupráci robotů a lidí omezením pohybu robota přesně dle požadavků dané aplikace.“ SafeMove2 zjednodušuje výrobní postupy a poskytuje nástroje, které zrychlují uvádění do provozu, nastavení i validaci robotického pracoviště. SafeMove2 rovněž disponuje bezpečnostním sběrnicovým připojením ke kontrolérům rodiny IRC5, tedy IRC5 Single, Compact a Paint. Efektivní a flexibilní pokročilá řešení pro spolupráci, jako je například SafeMove2, jsou součástí ekosystému nazývaného „Internet věcí, služeb a lidí“. ABB Robotika soustavně mění podobu automatizace výroby prostřednictvím řady inovativních řešení a služeb, které již dnes pomáhají zákazníkům využívat výhod továrny budoucnosti. Společnost ABB představila svůj nejkom). paktnější robot IRB 1660ID (

Obr. 2.

386

Robot IRB 1660ID

Je určen převážně pro obloukové svařování a obsluhu strojů. Jedná se zároveň o nejuniverzálnější robot své třídy. Integrované příslušenství DressPack umožňuje snadné programování a simulování předpokládaných pohybů kabelů. To vede k úspoře místa a díky nižšímu opotřebení kabelů lze dosáhnout snížení nákladů na údržbu až o 50 %. Robot IRB 1660ID může manipulovat s břemeny o hmotnosti až 6 kg při dosahu 1,55 m. „Od začátku bylo naším cílem vytvořit robot, který by nabízel špičkovou jakost a stabilitu v oboru obloukového svařování a zároveň rychlé, obratné a spolehlivé řešení pro obsluhu strojů,“ vysvětluje Dr. Hui Zhang, globální produktový

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

manažer ABB Robotika. „Tento robot umožní našim zákazníkům zvýšit produktivitu, zlepšit jakost jednotlivých výrobků a zkrátit čas jednotlivých výrobních cyklů. Kompaktní, duté zápěstí robotu s integrovaným příslušenstvím Dress Pack je ideální pro aplikace, kde je vyžadována práce v těsném prostoru, například při obloukovém svařování nebo obsluze strojů. „Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky využívá robot IRB 1660ID rovněž novou generaci spolehlivých, efektivních a přesných motorů,“ připomněl Dr. Hui Zhang. „Během vývoje jsme věnovali značné úsilí tomu, aby byl robot co nejodolnější a co nejlépe chráněný. Je určený pro práci ve stísněných prostorách.“ ABB Robotika je předním dodavatelem průmyslových robotů. Poskytuje mimo jiné softwarová řešení pro roboty, aplikace a periferie, periferní zařízení, modulární výrobní buňky a dále služby v oblasti svařování, manipulace, lakování, paletizace a obsluhy strojů. Ke klíčovým trhům patří automobilový průmysl, výroba plastů, obrábění, slévárenství, elektronika, farmaceutický a potravinářský průmysl. Silná orientace na ucelená řešení pomáhá výrobcům zvýšit produktivitu, jakost výroby a bezpečnost práce. Společnost ABB celosvětově instalovala více než 250 000 robotů. Veškeré výrobky ABB Robotika plně podporuje globální prodejní a servisní organizace ABB Robotika v 53 státech a na více než 100 místech. Pro další informace navštivte www.abb.cz/robotika

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport