{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

LANIK s.r.o., Boskovice

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

www.lanik.eu

Pr o f i l s p o l e č n o s t i Dominantní aktivitu firmy LANIK s.r.o. představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se pod obchodním označením VUKOPOR® používají ve slévárenství pro filtraci neželezných slitin, litin a ocelí. Pěnokeramické filtry nacházejí uplatnění i v petrochemickém či vzduchotechnickém průmyslu a jsou používány také k různým dekoračním účelům. Jako doplňková výroba k filtrům je výroba žáruvzdorné keramiky. Typickým produktem jsou různé filtrační tvarovky a systémy, jako jsou filtrační rošty, filtrační boxy, transportní žlaby, keramické nálevky a ostatní tvarové výrobky z žárobetonů, které se používají především ve slévárnách. Ucelenou výrobkovou řadu pak tvoří produkty pro technologii lití na vytavitelný model. Jsou to lisované keramické nálevky, vstřikolisovaná keramická jádra, podpůrné kříže, keramické tyčinky a další pomocné materiály. Přibližně 85 % produkce firmy se exportuje. Dominantním trhem pro naši firmu je Evropa, zejména Německo, ČR, Švýcarsko, Polsko, Francie, Rusko a Slovensko. Nejvýznamnějším mimoevropským trhem je pro nás Indie. Kontrola a řízení jakosti se provádí na základě certifikovaného systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009. Všechny výrobní technologie jsou přísně sledovány z hlediska zavedeného a používaného integrovaného systému, tj. jak jakosti, tak i ochrany životního a pracovního prostředí

382

v rámci norem ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. V průběhu roku 2016 byl certifikován i systém managementu hospodaření s energií EN ISO 50001:2011. Nedílnou součástí firmy LANIK s.r.o. je již od doby jejího vzniku oddělení technického rozvoje. Technický rozvoj má na starosti především vývoj nových materiálů a produktů a také vývoj výrobních technologií a jejich optimalizaci. V rámci firmy úzce spolupracuje s obchodním a výrobním úsekem. Mimo výše uvedeného aktivně spolupracuje i se specializovanými vysokými školami a výzkumnými ústavy na aktuálních problémech slévárenského oboru. Mezi hlavní priority firmy patří výroba jakostních výrobků v odpovídajícím prostředí, zvyšování užitné hodnoty produktů v praxi, použití velkého podílu vytvořeného zisku na obnovu a rozvoj výrobní technologie a výrobního prostředí, investice do výzkumu a vývoje pro rozvoj stávajících výrobkových řad a vznik nových. V personální oblasti klademe důraz na udržení a rozvoj stabilního týmu pracovníků, jejich vzdělávání a získávání nových dovedností. Mezi nedílné priority patří i zlepšování image značek VUKOPOR ® a LANIK®. Je samozřejmostí, že ke všem svým produktům poskytuje naše firma technický servis z hlediska aplikační technologie produktu a jeho dalšího provozního vývoje.

Historie společnosti Firma Igor Láník – Techservis Boskovice byla založena v roce 1991 Ing. Igorem Láníkem starším a již od svého vzniku se zabývala výrobou pomocných materiálů pro slévárenský a metalurgický průmysl. Nosným sortimentem byla v počátku výroba mazacích a separačních prostředků pro slévárny a kovárny

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

a také výroba pěnokeramických filtrů. V době svého vzniku měla firma 4 zaměstnance. V roce 1996 už měla firma kolem 30 zaměstnanců a roční obrat kolem 20 mil. Kč. Ve výrobním sortimentu začaly postupně nad mazadly a nátěry převažovat pěnokeramické filtry. Jak se firma postupně rozrůstala, bylo nutné přistavět skladovací prostory, rozšířit výrobní plochy a posléze i zvětšit administrativní zázemí. Důležit ým krokem pro z v ýšení jakosti našich výrobků a zajištění větší stability výroby bylo v roce 2001 zavedení a certifikování systému řízení jakosti ISO 9001. V roce 2003 se kanceláře administrativy přestěhovaly do samostatné budovy. V této budově také vznikla oddělená dílna pro výrobu lisovaných keramických nálevek. V roce 2005 již ve firmě pracovalo přibližně 96 zaměstnanců a roční obrat byl téměř 200 mil. Kč. Velmi významným milníkem v historii firmy byl rok 2007, kdy se velká část výroby pěnokeramických filtrů přesunula do nově vybudovaného závodu. V tomto roce také firma zažívá velký rozmach – počet zaměstnanců se vyšplhal na cca 250 osob a obrat přes 380 mil. Kč. Původní výrobní hala prošla rekonstrukcí o rok později a soustředila se do ní výroba filtrů pro slitiny neželezných kovů a pro ocel. V roce 2009 se sortiment firmy rozšířil o výrobu keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model. V roce 2012 se firma Igor Láník – Techservis Boskovice transformovala na společnost LANIK s.r.o. Z hlediska historie společnosti je významné zmínit i účast firmy na mezinárodních veletrzích GIFA, díky nimž se rychle probojovala na celosvětové trhy. Poprvé se veletrhu GIFA firma zúčastnila již v roce 1994, od té doby se veletrhu zúčastňuje pravidelně.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport