{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 47

Š E B E S TA - s l u ž b y s l é v á r n á m s .r.o.

Představení společnosti ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.

Tryska AED pro postřik formy technologií mikropostřik; umožňuje přesné definování objemu separátoru pro každý cyklus

technologie, redukuje výrobní časy a spolupracuje na zvýšení jakosti vašich produktů a stejně tak na snižování výrobních nákladů. Nabízíme tedy špičkový servis a technickou podporu přímo u vašeho licího stroje, stejně jako nejmodernější technologická zařízení a vybavení od renomovaných výrobců. S rozvojem naší společnosti jsme také rozšířili paletu nabízených produktů. Před dvěma lety jsme zahájili spolupráci s výrobcem separátorů a produkčních past, se společností Chem-Trend, které postupně zavádíme do mnohých sléváren. Chem-Trend je vůdčím vývojářem vysokoteplotních separátorů, které umožňují chránit vaše formy díky menšímu tepelnému zatí-

Jeden z mnoha modelů pístů pro tlakové lití Castool

Naprosto nová dávkovací pec Westomat ® Plus+ s odporovým vytápěním ve stropní části pece

StrikoWestofen také představila naprosto novou dávkovací pec Westomat, která se zbavila topných tyčí, zmenšila své vnější rozměry a dostala naprosto nové řízení. Vedle toho vám StrikoWestofen nabízí zcela nový systém Schnorkle ® pro převoz a nalévání tekutého kovu do dávkovacích pecí. Naším dalším důležitým partnerem je společnost Wollin a její sesterská společnost AED, dodavatelé postřikových zařízení a postřikových hlav. V posledním roce jsme realizovali a optimalizovali několik zajímavých projektů s pozitivní odpovědí od našich zákazníků. V současné době spolupracujeme se 30 dodavateli, kteří patří ke špičkám ve svých oborech. Jsme připraveni nabídnout vám nepřeberné množství zajímavých řešení pro konkrétní aplikace. Zároveň jsme připraveni tyto aplikace u vás realizovat a zavést do každodenní výroby ve spolupráci s našimi odborníky s dlouholetými zkušenostmi. Vždy pro vás, ve spolupráci s našimi renomovanými dodavateli, hledáme optimální řešení a snažíme se splnit náš základní cíl, totiž dosažení vaší naprosté spokojenosti. Děkujeme vám, našim zákazníkům, za projevenou přízeň a těšíme se na budoucí spolupráci při nových projektech, kdy budeme jako vždy stát po vašem boku.

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

381

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Společnost ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. slouží na poli slévárenství již více než 25 let a po celou dobu hledá ty nejlepší technologie, které jsou šity na míru každodennímu slévárenskému provozu. Náš přístup stojí na odborné technické podpoře, rychlosti reakce na vaše požadavky, spolehlivosti a obzvláště pak na důvěryhodnosti. Abychom mohli nabídnout ještě lepší servis a podporu, rozšířili jsme náš tým odborníků. V listopadu loňského roku u nás nastoupil zkušený slévárenský technolog Ing. Jaroslav Turčan s dlouholetou zkušeností ve slévárně kokilového a nízkotlakého lití, který je připraven na všechny vaše dotazy a požadavky. V lednu letošního roku se k nám připojil specialista tlakového lití Josef Pospíšil s dokonce ještě delší zkušeností, který u vás zavádí nejmodernější

žení při postřiku formy. Zároveň je průkopníkem technologie budoucnosti, technologie mikropostřiku, se kterým dnes musí každá slévárna počítat, pokud chce i v budoucnosti zůstat konkurenceschopnou. S mikropostřikem naprosto odpadají teplotní šoky formy při postřiku, spotřeba vzduchu se redukuje na minimum a spotřeba vody dokonce na nulu. A v neposlední řadě se zkrátí výrobní cyklus na dříve nepředstavitelné hodnoty. V současnosti se také zabýváme praktickými zkouškami nejnovějších produktů pro mazání pístů. Vývojové oddělení přišlo s novým složením, zajišťujícím vysokou stabilitu procesu s možností redukovat spotřebu na pouhé mililitry. Chem-Trend dnes také nabízí nový, naprosto bezpečný produkt pro zachlazovací vany s teplotní stabilitou nad 90 °C nebo např. revoluční antiletovací pasty. Naším zcela novým partnerem je také společnost Schmelzmetall, výrobce vysoce jakostních bronzů, tavených a odlévaných ze stoprocentně čistých vsázkových materiálů za vysokého vakua. Hodnoty tažnosti a pevnosti těchto materiálů jsou nesrovnatelně vyšší než u běžných materiálů, díky čemuž docílíte vysokých životností vašich pístů. Kromě toho technické řešení pístů Schmelzmetall zajišťuje výborné chlazení a díky tomu radikální snížení časů potřebných pro tuhnutí tablety, přičemž cena tohoto technického řešení není nijak vysoká. Spoluprací se společností Schmelzmetall jsme se také stali dodavateli nejrůznějších modelů pístů a kroužků a zároveň hluboko nitridovaných licích komor Castool. Castool je pokračovatelem a majitelem patentů i výrobních dokumentací společnosti Alper a současně je výrobcem licích komor ze speciální oceli, jejíž popouštěcí teplota je vyšší než 630 °C. To zároveň umožňuje nitridaci při mnohem vyšších teplotách, než je běžné, přičemž výsledná nitridace je stabilnější a umožňuje delší životnost. Neměli bychom ale zapomenout na naše dlouholeté partnery. Největším tématem dnešní doby je snižování energetické náročnosti a zkracování výrobních cyklů. Šachtové pece StrikoWestofen jsou vyhlášené a nepotřebují další zmínky. Firma

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport