{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

Eluát z plynné fáze pyrolýzy Měření na destilačním zařízení v analytické laboratoři HA.

Eluát před destilací

Vzorky musí být postupně zředěny až na poměr 1 : 2048, dokud zápach z rozkladných produktů nepřestane být vnímatelný. Kvantifikace eluátu z plynné fáze pyrolýzy

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Destilace trichlormetanem

Rozkladné produkty po destilaci

Množství kondenzátu

GC-MS čichová analýza (hmotnostní spektroskopie za pomoci plynového chromatografu)

Porovnání různých typů coldboxových systémů při výrobě hliníkových odlitků za teploty 700 °C (dávkování systémů: 100 hm. d. křemenného písku H 32; 0,7 hm. d. Gasharz; 0,7 hm. d. Aktivatoru. Množství hlavních složek rozkladných produktů

Porovnání různých typů coldboxových systémů při výrobě hliníkových odlitků za teploty 700 °C (dávkování systémů: 100 hm. d. křemenného písku H 32; 0,7 hm. d. Gasharz; 0,7 hm.d. Aktivatoru. Množství hlavních složek zápachu v rozkladných produktech GC-MS-čichová analýza. Hlavní produkty pyrolýzy jsou z kondenzátu detekovatelné a identifikovatelné látky v objemu > 1,0 %.

378

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport