{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

Cold box systém – složení (obecně) Díl I. – komponenta 1: syntetická pryskyřice na bázi fenolu rozpuštěná v rozpouštědle forma: kapalná, čirá hustota: 1,0–1,1 g/cm³ viskozita: 250–500 mPa · s bod vzplanutí: 50–100 °C obsah monomeru: 2,0–8,0 % (fenol + formaldehyd)

c) – – – – – –

rozpouštědla nastavení viskozity ovlivňuje reaktivitu ovlivňuje úroveň pevnosti směsi ovlivňuje vlastnost nalepování na jaderník ovlivňuje odolnost proti vodě / vzdušné vlhkosti ovlivňuje environmentální vlastnosti: • emise zápachu • emise kouře

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Díl II. – komponenta 2: difenylmetandiizokyanát (MDI) v rozpouštědlech forma: kapalná, čirá, hnědá hustota: 1,15–1,2 g/cm³ viskozita: 20–100 mPa · s bod vzplanutí: > 55 °C Díl III. – Komponenta 3: terciární aminy

d) aditiva – pro nastavení odolnosti proti vodě / vzdušné vlhkosti – pro nastavení úrovně pevnosti směsi – pro nastavení kompatibility s regenerovaným ostřivem

Cold box systémy – funkce jednotlivých komponent a jejich částí Díl I. – komponenta 1: a) fenolické tělo pro tvorbu polyuretanu – zajištuje tepelnou odolnost: • deformace po odlití • tendence tvorby zálupů • tendence tvorby výronků – ovlivňuje reaktivitu systému – ovlivňuje deponii

Díl II. – komponenta 2: a) polyizokyanát (MDI) – reaktant pro produkci polyuretanu – nastavení životnosti systému – nastavení teplotní odolnosti – nastavení vlastnosti rozpadavosti – ovlivňuje tvorbu kondenzátu

b) rozpouštědla – nastavení úrovně pevnosti systému – ovlivňuje tvorbu kondenzátu – ovlivňuje rozpadavost – ovlivňuje emise kouře b) – – –

směs o-krezol/fenol nebo novolak/fenol pro nastavení rozpadavosti systému pro regulaci teplotní odolnosti pro nastavení vlastnosti směsi: • životnost směsi při používání specifických formovacích materiálů • reaktivita

374

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

c) aditiva – pro nastavení odolnosti proti vodě / vzdušné vlhkosti – pro nastavení celkové potřebné doby mísení pro homogenizaci směsi

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport