{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 37

Z ko u š k a s t a n o v e n í v y p l a v i t e l ný c h l á t e k

Vyplavitelné látky [%)

Vyplavitelné látky MS 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0

A

Číslo vzorek 2

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Slévárny

Obr. 3. Fig. 3.

Tab. V. Tab. V.

B

Výsledky modelová směs Pattern sand results

Výsledky sledování u jednotné formovací směsi Monitored results concerning unit sand JFS

slévárny B

hodnota 1 14,32

hodnota 2 –

hodnota 3 –

průměr 14,32

metoda stanovení ČSN

3

C

11,38

11,54

11,46

jiná

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

D E F G H I J K L M N O P R S průměr medián

13,68 12,8 11,22 12,76 11,7 13,82 12,96 12,42 13,8 12,18 12,76 11,9 14,8 11,68 12,06

12,7 12,8 – 12,9 11,58 13,66 – 12,58 14,6 – – 12,3 15,1 – 12,2

– 13 – – – – – 12,98 – – – – – – –

13,19 12,87 11,22 12,83 11,64 13,74 12,96 12,66 14,20 12,18 12,76 11,90 14,95 11,68 12,13 12,75 12,76

ČSN jiná jiná ČSN jiná ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN jiná ČSN ČSN

počet otáček 8500

míchadlo GF PMR 70-30-24 VEB MLW Prüfgerät, Typ LR 40 řada LES GF PIETERLEN / BENET GF BENET GF PWB Morek GF PMR70-30-24 IGK LSZ Polsko LSZ Polsko GF polský GF bez míchadla BENET BENET

6000 8500 obě 8500 9000 8000 2850 8500 6000 2450 2450 8500 2450 8000 – 18000 9000

Vyplavitelné látky MS

V tab. V jsou uvedeny všechny informace vztahující se k měření u jednotné formovací směsi. Opět jsou viditelné rozdíly mezi výsledky dvou používaných metod (obr. 5).

Vyplavvitelné látky [%)

Výsledky – jednotná f o r m ova c í s m ě s

Tab. IV. Četnost výsledků u modelových směsí Tab. IV. Frequency of results concerning pattern sands Četnost průměrů

počet

8–9

3

9–10

6

10–11

7

11–12

3

Otáčky [ot/min]

Obr. 4. Fig. 4.

Vliv otáček míchadla u modelové směsi Influence of stirrer revolutions concerning pattern sand

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

371

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

pohybovat v rozmezí 8,5 až 10 %. Srovnání se skutečností dokumentuje tab. IV četnosti jednotlivých měření, kdy se do tohoto rozmezí vešlo méně než 50 % výsledků. U výsledků modelových směsí se neprokázala závislost na počtu otáček míchadla, jak nasvědčuje obr. 4. Všechny proložené křivky vykazovaly poměrně nízké koeficienty spolehlivosti (R2 lineární 0,06). Je třeba poznamenat, že platná norma ČSN doporučuje používat míchadla s rozmezím 6–8 tisíc ot./min; pohled do tab. III a V ukazuje reálný stav, kdy se používají míchadla i s dvojnásobkem otáček. Graf zobrazuje obě metody stanovení VL.

J . P a zd e r k a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport