{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

S . B l i z ny u ko v – L . Ča m e k – J . F e r j o – J . B e ň o

N ě k t e r é m o ž n o s t i o p t i m a l i z a c e d e zox i d a c e o c e l i n a o d l i t k y v l i c í p á nv i 3,6

3,6 AL LP

3,4

Al drat ´ Ca drat ´

ao [ppm]

ao [ppm]

Si drat ´

3

Al nekov.

3,2

2,8

Al kov.

3 2,8

2,6

2,6

2,4

2,4 2,2

2,2

2

2 0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0

0,50

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Al celk., Al nekov., Al kov., [hm. %]

Al LP, Si, Ca, Al drát [kg⋅t-1]

Obr. 4a. Experimentální tavby 11–14 v EOP při použití profilu CaSiAl v LP Fig. 4a. Experimental melts 11 – 14 in electric arc furnace with the use of CaSiAl cored wire in casting ladle

Obr. 4b. Experimentální tavby 11–14 v EOP při použití profilu CaSiAl v LP Fig. 4b. Experimental melts 11 – 14 in electric arc furnace with the use of CaSiAl cored wire in casting ladle

3,6 78 6,5

ao [ppm] 5

4,5 4

8

Al kov

2,8 2,6

3

Ca drat ´

0 0,20

0,01 0,40

0,02

0,03

0,04

0,05

Al0,60 celk., Al nekov., %] 0,80 1,00Al kov., 1,20[hm.1,40

2

0,06 1,60

5 4

Si drat ´

2

33 0,00

6

Al LP

2,2

3,5

Al kov.

Al nekov

3

Al nekov.

7

Al LP

Al kov

5 2,4 4

Al celk. LP

Al nekov

3,2

7

5,5 6

ao [ppm]

ao [ppm]

6

Al celk

3,4

ao [ppm]

7,5

2

1,80

0

2,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Al celk., Al nekov., Al kov., [hm. %]

Al LP, Si, Ca drát [kg⋅t-1]

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Al celk., Al nekov., Al při kov.,použití [hm. %] profilu CaSi Obr. 5a. Experimentální tavby 15–20 v ISP v LP Fig. 5a. Experimental melts 15 – 20 in induction medium-frequency furnace with the use of CaSi cored wire in casting ladle

Obr. 5b. Experimentální tavby 15–20 v ISP při použití profilu CaSi v LP Fig. 5b. Experimental melts 15 – 20 in induction medium-frequency furnace with the use of CaSi cored wire in casting ladle 8 7 68 ao [ppm]

8 7 6 5 4

ao [ppm]

ao [ppm]

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

3,2

Al celk.

3,4

Al LP Si drat ´

2

1

Ca drat ´

1

0,40

0,60

0,80

1,00

Al LP, Si, Ca, Al drát [kg⋅t-1]

Al drat Si drat Ca drat

03 0,00

Al drat ´

0,20

Al LP Al kov.

14

2

0,00

Al nekov.

4 6 3 5 2

3

0

Al celk.

57

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Al LP, Si, Ca, Al drát [kg⋅t-1]

0 0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Al celk., Al nekov., Al kov., [hm. %]

Obr. 6a. Experimentální tavby 21–29 v ISP při použití profilu CaSiAl v LP Fig. 6a. Experimental melts 21 – 29 in induction medium-frequency furnace with the use of CaSiAl cored wire in casting ladle

Obr. 6b. Experimentální tavby 21–29 v ISP při použití profilu CaSiAl v LP Fig. 6b. Experimental melts 21 – 29 in induction medium-frequency furnace with the use of CaSiAl cored wire in casting ladle

Výsledky z vyrobených taveb na ISP ve skupině ocelí na odlitky nízkouhlíkatých jakostí ocelí na odlitky (tab. III a IV), byly graficky zachyceny do lineární spojnice trendu dosažených závislostí aktivity kyslíku v tavenině po ukončeném mimopecním zpracování v LP na množství dezoxidačních přísad v licí

pánvi. Současně byly znázorněny lineární spojnice trendu dosažených závislostí aktivity kyslíku po ukončeném mimopecním zpracování v LP a obsahu Al celkového, Al kovového a Al nekovového v kovové matrici.

358

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport