{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

Konstruováno podle požadavků sléváren a kováren Odlitek nebo výkovek – vždy perfektně tryskaný Rozmanitost slévárenských a kovárenských technologií vyrábějících díly nezná mezí. Odpovídajícím řešením jsou tryskací zařízení firmy Rösler, která jsou konstruována pro zvláštní a specifické díly. U výkovků a odlitků jsou nepostradatelnými pracovními procesy: odstranění okují, písku, jader a tryskání pro sjednocení povrchu. Zvláště pro tyto průmyslové účely vyvinul Rösler na základě individuálních přání a požadavků koncepty tryskacích zařízení – včetně automatizace.

Ediční plán časopisu Slévárenství na rok 2016 Media – Daten 2016 Editorial plan of the foundr y periodical Slévárenství for 2016 číslo / / Heft / / Issue No

uzávěrka / / Redaktionsschluss / / deadline

číslo vyjde / / Erscheinungstermin / / publication date

tematické zaměření / / Themenbereich / / special topic

Ekonomický pohled na slévárenskou výrobu 1–2

24. 11. 2015

25. 2. 2016

Adresa / editorial office redakce časopisu Slévárenství Technická 2, 616 00 Brno Czech Republic

Gussproduktion – ökonomische Aspekte Foundry production from the economic point of view Odlitky ze slitin neželezných kovů

3–4

Dva bloky motorů tryskané ve 25 sekundách

NE-Legierungenguss

tel.: +420 541 142 664 +420 541 142 665

Castings from non-ferrous metals Všeobecné zaměření 5–6

15. 4. 2016

30. 6. 2016

Allgemeine Themen

redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

General topic number FOND-EX 2016 / odborné články 7–8

8. 6. 2016

31. 8. 2016

FOND-EX 2016 / Fachartikel FOND-EX Fair 2016 / specialized contribution 53. slévárenské dny® – vybrané přednášky 53. Giessereitage 2016 – ausgewählte Beiträge 53. Foundry Days 2016 – chosen papers Všeobecné zaměření / hodnocení veletrhu FOND-EX 2016

15. 12. 2016

Allgemeine Themen / Bewertungsberichte – FOND-EX 2016 General topic number / evaluation of the FOND-EX Fair 2016

Rozměry [mm] Abmessungen Parameters

1,300 €

21 000 Kč

1,200 €

20 500 Kč

4. strana

1,100 €

22 000 Kč

1,250 €

velikost / Grösse / size

čb. + 1 barva / sw. + + 1 Farbe / black-and-white plus 1 colour

bar. / vierfarb / colour

12 700 Kč

800 €

15 800 Kč

900 €

1/2 A4

6 400 Kč

400 €

7 900 Kč

500 €

9 400 Kč

700 €

1/3 A4

4 300 Kč

300 €

5 300 Kč

400 €

6 300 Kč

500 €

1/4 A4

3 200 Kč

190 €

4 000 Kč

250 €

4 800 Kč

350 €

1/8 A4

1 600 Kč

100 €

2 000 Kč

150 €

1 A4

Rösler Oberflächentechnik GmbH zaujímá vedoucí postavení na mezinárodním trhu mezi výrobci omílacích a tryskacích zařízení, lakovacích a konzervačních systémů a také procesních prostředků a technologií pro racionální opracování povrchů – odstraňování otřepů, okují, pískování, leštění, broušení atd. Ke skupině Rösler náleží kromě německých závodů v Untermerzbachu/Memmelsdorfu a Bad Stafellsteinu / Hausenu i pobočky ve Velké Británii, Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Rumunsku, Rusku, Brazílii, Jihoafrické republice, Indii, Číně a v USA.

čb. / sw. / / black-and-white

18 800 Kč

100

1,000 €

85

210

170

1 list (2 A4) / 1 Blatt / 1 sheet

24 500 Kč

1 A4 před nebo za obsahem / vor oder hinter dem Inhalt / preceding or behind the content

20 500 Kč

volně vložený list dodaný zákazníkem / Freieinlageblatt / loose inserted sheet

170

297

UVNITŘ / IM HEFT / INSIDE

210

145

3. strana

10 000 Kč

1 ,500 € 1,100 € •

75

23 000 Kč

2. strana

ceník inzerce 2016

1. strana

297

Ceník inzerce Preisliste von Anzeigen A rate card of advertisements OBÁLKA – 1 A4 – bar. / UMSCHLAGSEITE – 1 A4 – farbig / COVER – 1 A4 – colour

RKWS – dvě nezávisle na sobě pracující tryskací stanice, jejichž metací kola mohou být zaměněna, jsou srdcem tryskacího zařízení na klikové hřídele – zařízení lze snadno přizpůsobit nové variantě tryskaného odlitku

Brno 3.–7. 10. 2016

170

500 €

85

297

RMBS – tryskací zařízení ve tvaru bubnu pro bloky motorů obsahuje dvě tryskací komory – během tryskacího procesu lze zavážet a vyvážet díly

265

27. 9. 2016

265

11–12

125

27. 10. 2016

125

1. 8. 2016

265

9–10

Tryskací zařízení pro klikové hřídele s budoucností Když se u švédské pobočky indického dodavatele automobilů jednalo o investici do metací jednotky pro opracování výkovků klikových hřídelí, byl krátký takt a homogenní výsledek tryskání na prvním místě v seznamu priorit. Díly jsou až 700 mm dlouhé, mají obvodový rozměr do 200 mm a váží mezi 10 a 25 kg. Ve firmě Rösler se zadání vyřešilo inovativním tryskacím zařízením pro klikové hřídele RKWS, vybaveným dvěma nezávisle na sobě pracujícími tryskacími stanicemi a robotem. Řízení stroje je propojeno v integrovaném počítači. Ten předává informace, která kliková hřídel se má tryskat, aby se automaticky přiřadil tryskací program. Robot pokládá na transportní dopravník klikové hřídele do zakládání, které potom s dílem projíždí oběma tryskacími stanicemi. Každá stanice je opatřena jednotkou se dvěma metacími koly Rösler Gamma 400 G, každé o výkonu 22 kW. Metací kola tryskají vždy 10 s pod různými úhly s výhozem tryskacího média až do 600 kg/min (pro metací kolo) na rotující klikové hřídele. Tímto se dosahuje bezvadný výsledek tryskání také u klikových hřídelí s velkým množstvím okují. Robot klikové hřídele opět odebírá a pokládá je na transportní pás. V zařízení mohou být vyměněny jednotky s metacími tryskami, takže je možné zařízení přizpůsobit dalším variantám klikových hřídelí, které, jak je v automobilovém průmyslu běžné, se vyvíjejí každé dva až tři roky. Výměnu lze provést velmi jednoduše a bez vysokých nákladů.

28. 4. 2016

ediční plán 2016

Pro jednoho světového výrobce komponentů pro motorové vlaky bylo ve firmě Rösler navrženo tryskací zařízení RMBS se dvěma roboty pro tryskání povrchu bloků motorů pro čtyř, šesti a osmiválcové motory pro použití ve třísměnném provozu. Tryskací zařízení ve tvaru bubnu, vysoké kolem osmi metrů, disponuje dvěma tryskacími komorami, takže lze současně tryskat a zároveň zařízení zavážet a vyvážet. Robot, vybavený dvěma chapadly, odebírá z transportního pásu vždy dva bloky motorů o hmotnosti až do 43 kg a pokládá je do definované polohy ve zvláště vyvinutém „klešťovém systému“ do tryskací komory. Informaci, které bloky motorů mají být opracovány, obdrží robot a tryskací zařízení prostřednictvím systému pro rozeznávání dílů. Po zavážení se buben otočí o 180° a začne tryskání. Tryská se čtyřmi vysoce výkonnými metacími koly Rösler Long Life Gamma Y 400 s pracovním výkonem 22 kW, a to z různých úhlů na čelisťový systém s rotujícími díly. Podle druhu bloku motorů a programu opracování se pohybuje doba tryskání mezi 25 a 55 s pro oba díly. Potom se buben opět otočí, robot odebere oba bloky motorů a uloží je na odkládací místo. Zde tyto díly převezme druhý robot a provádí s nimi předem nadefinované otáčení, aby se beze zbytku odstranil tryskací prostředek, který je uvnitř. Na závěr jsou bloky motorů odkládány na transportní pás a dopravovány ke kontrole. Pro zajištění vysoké odolnosti proti opotřebení je zhotovena tryskací komora z manganové oceli, která je dodatečně vyložena 15 mm silnými vyměnitelnými manganovými deskami. Řetězový zdvih pro vytažení metacích kol a výkyvný portálový jeřáb usnadňují práce údržby na zařízení, které je postaveno bez základů.

18. 2. 2016

70

55

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport