{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

H e l e n a M a t a l o v á l U m ě l e c ké o d l i t k y

Kybersochař z MCAE vytvořil novou lišku Bystroušku M g r. H e l e n a M at a l ová m a r ke t i n g m a n a g e r, M C A E Sy s t e m s , s . r. o ., Ku ř i m

AK T UA L I T Y I U M ĚLECK É O DL I TK Y

Adam Krhánek, sochař a náš kolega z MCAE Systems, byl vybrán zástupci Ostravsko-opavské diecéze, aby vymodeloval a vytvořil novou sochu lišky Bystroušky, která byla zcizena ze svého místa na jednom z bludných kamenů hukvaldské obory. Tato bronzová socha zde stála již více než půl století; Adam Krhánek se ujal její rekonstrukce a vytvořil kopii, která posloužila k finálnímu odlití z bronzu. Díky 3D technologiím, které společnost MCAE Systems nabízí, byl kámen na Hukvaldech nejprve naskenován optickým skenerem ATOS Compact Scan firmy GOM, aby výsledná socha přesně sedla na požadované místo. Naskenováním tak

Použití skeneru GOM ATOS Compact Scan v praxi

Portfolio 3D tiskáren MakerBot

Lití bronzu ve slévárně

206

Bronzová liška před cizelováním a patinováním

Nová liška Bystrouška si vyzkoušela, jak se sedí na balvanu

byla data převedena do počítačové podoby a sloužila jako základ pro usazení modelu Bystroušky. Kromě tohoto uměleckého účelu nacházejí optické skenery široké uplatnění například pro přesnou a efektivní kontrolu kvality výroby, ukládání optimalizovaných dat z designových aplikací, skenování poškozených tvarů či celých sestav nástrojů i forem. Nejširší využití systému ATOS je v oblastech CAD, CAM a FEM, kde je vyžadováno měření reálných objektů a jejich následné srovnání s teoretickým modelem. Model lišky byl složen z jedenácti dílů vytištěných na 3D tiskárně MakerBot, která umožňuje snadný a rychlý tisk metodou Fused Deposition Modeling (FDM), kdy pomocí počítačem řízených drah tisková hlava vytlačuje a nanáší roztavený termoplast v polotekutém stavu, vrstvu po vrstvě, na modelovací podložku, kde okamžitě tuhne. Tento konkrétní model ještě nesplňoval požadované finální tvary lišky Bystroušky, takže se musel ještě domodelovávat plastelínou. Povrch nové sochy se totiž musí co nejvíce přiblížit původnímu originálu. Jedna z možných cest by byla vytištění modelu, jeho tmelení a zbroušení, aby bylo dosaženo správného, ručně modelovaného povrchu, ale kolega Krhánek zvolil jinou metodu, která mu umožňuje zakomponovat i klasickou sochařinu. Z konečného modelu se udělal sádrový odlitek a ve slévárně se pak liška dočkala své bronzové podoby.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Původní bronzovou lišku, která stála v oboře od roku 1962, navrhl sochař Karel Vávra. Liška měla vyleštěný ocásek, kterého se měl člověk dotknout a přitom si něco přát. Přání se mu mělo splnit do roka a do dne. Každá bronzová socha je někde osahaná, takže i pan Krhánek ji dotáhl do původního stavu, než ji někdo ukradl, tj. včetně naleštěného ocásku, pacek i čumáku. Ukotvení nové lišky bylo zesíleno, aby už nebyla tak snadno odcizitelná. Počítá se také se senzory pohybu a bezpečnostními čidly. Slavnostní odhalení nově instalované sochy proběhlo v pátek 8. 4. 2016 v 10 hodin v hukvaldské oboře. O společnosti MCAE Systems Již více než 20 let naše 3D technologie utvářejí průmysl a umožňují našim zákazníkům, aby přehodnotili svůj způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat a vyrábět. Veškeré technologie nabízíme také jako služby. Více informací: www.mcae.cz.

Umělecké odlitky Art castings

Kadidelnice z období vlády císaře Xuandeho – špičková technologie barvení povrchu předmětů ze slitin mědi Odlitky z období 3. roku vlády císaře Xuande (1428), dynastie Ming Celková délka: 10,6 cm, hmotnost: 1,78 kg Materiál: mosaz V třetím roce své vlády si císař Xuandeho z dynastie Ming objednal výrobu ceremoniální nádoby Din a Yi, které měly být používány v chrámech předků a v císařském paláci. Celkem 3765 nádob bylo vyrobeno pomocí technologie vytavitelného vosku a jsou známy pod názvem kadidelnice Xuande (obr. 1) nebo Xuan.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport