{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y / A K T UA L I T Y

Radan Potácel / Jana Br yndová

Z velkého množství vystavených zařízení je na obr. 5 představen názorný exponát společnosti FOSECO GmbH, kterým bylo funkční zařízení určené pro odplynění taveniny slitin neželezných kovů. Toto moderní zařízení se vyznačuje řízeným procesem odplynění taveniny slitin neželezných kovů na bázi hliníku. Délka procesu odplynění taveniny je individuálně řízena na základě vstupních parametrů, jako je teplota taveniny, druh materiálu, okolní prostředí apod. Dále tato firma představila také spotřební komponenty pro dávkovací pece v podobě nalévacího kužele, dávkovací trubice a žárobetonového monolitu, který tvoří kompaktní jednolitou vyzdívku pece. Zřejmě nejnavštěvovanější byly stánky firem Bühler AG a StrikoWestofen GmbH, kterým dominovala vždy velká obrazovka s prezentací produktů a novinek těchto výrobců tlakových licích strojů, resp. tavicích a udržovacích agregátů. Prezentace firmy StrikoWestofen GmbH (obr. 6) byla velmi podobná výstavní expozici na veletrhu GIFA. Vystavenými exponáty byla dávkovací pec Westomat Plus+ nové generace a transportní pánev s přetlakovým vyprazdňováním. Dalšími zajímavými exponáty byly vystavené odlitky určené pro odvětví automobilového průmyslu. Trend posledních let, který klade důraz na snižování celkové hmotnosti automobilu, způsobuje, že v dnešní době se technologií tlakového lití vyrábí například již celé bloky motorů nebo části karosérií a také se stále více objevují slitiny na bázi hořčíku. Z celé řady vystavených odlitků uvádíme několik nejzajímavějších reprezentantů, a to odlitek převodové skříně od výrobce GF Automotive (obr. 7), určený pro Iveco Light Truck, vyrobený ze slitiny AlSi9Cu3(Fe) s hmotností 12,3 kg, odlitek modulu olejové vany od výrobce GF Automotive (obr. 8), určený pro Porsche V-Engine, vyrobený ze slitiny MgAl4REMn s hmotností 4,6 kg, odlitek bloku motoru od výrobce Nemak (obr. 9), určený pro Ford D35 V6, vyrobený ze slitiny AlSi10Cu2Fe po tepelném zpracování technologií T5 a soubor vystavených odlitků částí karoserie (obr. 10) určených pro Porsche 911 Targa, Audi TT Roadster a Mercedes AMG GT vyrobených tlakovým litím ze slitiny na bázi hořčíku. Další zachycené odlitky (obr. 11, 12 a 13) potvrzují poznatky a směry posledních let ve snaze vyrábět technologií tlakového lití odlitky stále rozměrnější. Veletrh Euroguss potvrdil trend v tlakovém lití, který směřuje stále kupředu ke složitějším, lehčím, tenkostěnným a kvalitnějším odlitkům ze slitin neželezných

134

kovů o větších a větších rozměrech. Veletrh rovněž potvrdil jednoznačný trend ve slévárenské výrobě v tom, že zákazník dnes již požaduje dodání hotového finálního výrobku. Z tohoto důvodu je klíčovým aktuálně diskutovaným tématem tryskání, obrábění, tepelné zpracování a konečná povrchová úprava odlitků. Co se týká účasti, tak každý návštěvník, který se zajímá o tlakové lití, si v Norimberku jistě přišel na své. Z pohledu vystavených exponátů a možnosti setkání s odborníky v oblasti tlakového lití by si žádný slevač neměl tuto významnou událost nechat ujít a ti, kteří veletrh navštívili, toho zajisté nelitovali.

Aktuality News

Slévárny Foundeik na Olomoucku se prodávají Jana Bryndová mediální servis

Jako fungující závod se 169 zaměstnanci se prodávají slévárny Foundeik v Hlubočkách nedaleko od Olomouce. Pracovní místa se tak pravděpodobně zachovají i poté, co tohoto významného zaměstnavatele v Olomouckém kraji získá nový vlastník. Na koupi Foundeiku, jehož průměrný roční obrat je 115 mil. Kč, vyhlásila v únoru výběrové řízení realitní společnost Naxos. Důvodem prodeje je insolvence majitele závodu. Doporučená kupní cena představuje

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

25 mil. Kč. První kolo výběrového řízení, v němž se zájemci seznámí s podnikem a příslušnou dokumentací, skončilo 23. března, nabídky na koupi podniku pak mohli podávat do 31. března. „Foundeik, výrobce šedé i tvárné litiny, dodává své produkty renomovaným českým i zahraničním společnostem. Mimo jiné jsou to statory motorů, víka alternátorů a startérů či tělesa vodních a hydraulických čerpadel. Vyrábí jak na zakázku, tak i malé a střední série,“ říká Martin Stibor z Naxosu, který má prodej na starosti. „Dá se očekávat, že o výběrové řízení se budou zajímat firmy pohybující se v tomto oboru. Budou chtít buď rozšířit své podnikání v oblasti produkce litiny, anebo uzavřít svůj výrobní cyklus a docílit tak kompletní výroby,“ pokračuje. A dodává, že pravděpodobný může být i vstup kapitálově silného investora, který chce rozšířit své investiční portfolio, závod rozvíjet a v konečném důsledku samozřejmě na transakci profitovat. „Je všeobecný zájem na tom, aby si 169 zaměstnanců sléváren Foundeik zachovalo svá pracovní místa. Insolvenční správce a věřitelé pro to dělají maximum,“ uvádí Martin Stibor. Realitní a dražební společnost Naxos patří ve svém oboru k největším v Česku a má s podobnými případy mnohaleté zkušenosti. V minulých letech úspěšně prodala známé strojírenské podniky – Metaz Týnec nad Sázavou, TOS Čelákovice či Severočeskou armaturku.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport