{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

Obr. 4. Obr. 1.

Expozice českých firem na veletrhu EUROGUSS

Obr. 5.

Dávkovací pec firmy Krown

Obr. 3.

Udržovací pec firmy MELTEC GmbH

Obr. 6.

Expozice firmy StrikoWestofen GmbH

Obr. 7.

Obr. 11. Odlitky určené pro nákladní automobily

Obr. 8.

Odlitek olejové vany Porsche

Obr. 9.

Blok motoru Ford

Odplyňovací zařízení firmy FOSECO

Odlitek převodové skříně Iveco

S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y

Obr. 2.

Modely pro technologii rapid prototyping

Obr. 10. Soubor hořčíkových odlitků

Obr. 12. Odlitky určené pro osobní automobily

Obr. 13. Odlitky bloků motorů

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

133

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport