{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

Slévárenská v ýroba v zahraničí

Evropský trh prokázal různorodost tempa růstu v jednotlivých zemích. Země se zavedenými trhy obecně vykazovaly mírný růst nebo pokles, zatímco země na východě a jihovýchodě byly v tomto směru mnohem více nestabilní. Chorvatsko, Srbsko a Slovinsko zažívaly těžká léta, zatímco Ukrajina a Turecko se zařadily, co se tempa růstu týče, mezi světové lídry. Dalším význačným trendem byla těžká léta pro severní Evropu, kdy Norsko, Švédsko a Dánsko hlásily ztráty v celkové produkci. Zatímco výsledky jednotlivých zemí se mohou rok od roku měnit, celý svět se zdá být docela silný a stabilní v porovnání s přehledem výroby odlitků za rok 2009. Ze sloupců vpravo tab. IV je zřejmé, že slévárenský trh byl v roce 2009 stále ovlivněn recesí. Většina zemí světa,

Tab. III. Dodávky odlitků [tis. USD] Země Brazílie Čína

LLG

LKG

3 392 723

1 665 132

23 900 000 13 600 000

temperovaná litina

slitiny neželezných kovy

ocel

celkem

1 353 683

1 979 169

8 390 707

640 000

9 500 000

35 284 000

82 924 000

Finsko

35 854

83 183

95 985

85 929

300 951

Francie

3 043 260A

2 868 000

5 911 260 18 000 000

Indie

Itálie

2 713 600A

4 410 000

7 123 600

Japonsko

3 824 000

4 197 000

177 000

1 166 000

10 002 000

19 366 000

Maďarsko

630 000

Německo

5 410 522A

4 544 771

9 955 294

Norsko

63 200

89 800

32 700

57 600

243 300

Portugalsko

54 784

128 169

53 061

258 274

494 289

Rakousko

508 482

994 000

1 417 911

Španělsko

1 512 620

429 300

808 000

2 749 920

Turecko

950 000

1 150 000

50 000

500 000

2 230 000

4 880 000

Ukrajina

960 000

336 000

99 000

1 653 000

2 384 500

5 432 500

USA

4 447 150

6 119 880

154 200

7 953 600

12 114 810

30 789 640

CELKEM

50 307 713 27 369 164

1 120 200

22 737 329

77 027 054

198 609 372

A)

všechny slitiny železných kovů

Producti

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V Z A H R A N I ČÍ

Country

Austria Belgium Bosnia & Herzeg Brazil Canada China Croatia Czech Repub Denmark Finland France Germany Hungary India Italy Japan* Korea Mexico** Norway Pakistan Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovenia South Afric Spain Sweden Switzerland Taiwan Thailand* Turkey Ukraine U.K. U.S. TOTAL

China, Japan and Korea posted upticks in total production.

pokles o více než 10 % pokles mezi 5–9,9 % pokles o méně než 5 % růst o méně než 5 % růst mezi 5–9,9 % růst o více než 10 %

* 2013 Results ** 2011 Results

Metalcasting Trends The worldwide market expanded in 2014, but plotting this year’s data against the total production figures from 2013 and 2009 can highlight specific trends. Global changes over the course of the last year can be seen in the world map on these pages. Countries in red experienced a decrease in total casting production, with the degree of loss shown by various shades of red. Similarly, blue signifies a nation’s market expanded in 2014 when compared to the previous year. Asian and North American markets grew modestly, with the U.S., China, India and Russia reporting growth rates below 5%. Curiously,

Brazil’s market experienced nificant drop in production, it the only BRICS country to diminished production. The European market pr especially varied in its grow rates. Established markets g ally experienced slight grow contraction, while nations i and southeast proved much volatile. Croatia, Serbia and had difficult years, while Uk and Turkey were among the leaders in growth rate. Ano notable trend was the diffic for northern Europe, with N Sweden, Finland and Denm

30 | MODER N CASTI NG December 2015výroby odlitků v letech 2013–2014 Obr. 2. Celosvětový vývoj

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

131

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport