{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

J o s e f H l a v i n k a / F r a nt i š e k Ko t r b a / J i ř í Er l e b a c h

Zasedání Odborné komise tlakového lití CAEF

veletrhu pod hlavičkou České republiky přináší větší efekt i užitek vystavovatelům oproti individuální účasti. Podpora tohoto veletrhu byla zajisté tím správným rozhodnutím. Velký dík patří organizátorům účasti, stejně jako realizátorovi společné expozice.

Pozvánka na šestnáctý mezinárodní veletrh FOND-EX 2016 Ing. Jiří Erlebach B V V, a . s ., B r n o

V prvním říjnovém týdnu přivítá brněnské výstaviště největší komplex průmyslových a technologických veletrhů ve střední Evropě v čele s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Své pevné místo zde opět má i specializovaný Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, který se připravuje v období rostoucí průmyslové výroby i stoupající poptávky po odlitcích jak z litiny, tak z hliníku. Slévárenství je úzce provázáno se strojírenskou produkcí, která má podle studie společnosti CEEC Research ze začátku letošního roku dále růst. Z odpovědí více než stovky představitelů klíčových tuzemských strojírenských firem vyplynulo, že výkon sektoru poroste v letošním roce o 2,7 % a v roce 2017 o 2,5 %. Ještě vyšší je očekávaný růst tržeb (o 5 % v roce 2016 a o 4 % v roce 2017) a aktuální vytížení kapacit strojírenských společností dosahuje v průměru 83 %. To

je dobrou zprávou pro tuzemské slévárny litiny, ale ještě příznivější vývoj mohou očekávat slévárny hliníku. Trendy v automobilovém průmyslu totiž přinášejí změny v konstrukci motorů, převodovek, náprav a zejména karoserií, což znamená vyšší uplatnění hliníku. „Prémiové značky jako Mercedes-Benz, BMW nebo AUDI už nyní využívají prostorové skelety, které vyžadují velké množství rozměrných tenkostěnných tlakově litých hliníkových odlitků. Tyto technologicky náročné operace postupně zavádějí i další automobilky, z čehož vyplývá až trojnásobně vyšší spotřeba hliníkových odlitků při stávajících počtech vyráběných automobilů,“ říká výkonný ředitel Svazu sléváren ČR Ing. Josef Hlavinka a zároveň připomíná, že se v roce 2015 v České republice a na Slovensku vyrobilo přibližně 2,2 mil. osobních automobilů: „Budou-li chtít naše slévárny pokrýt očekávanou potřebu odlitků pro tyto automobilky, musí se připravit na nutné investice do výrobních kapacit. Tato myšlenka by mohla být mottem letošního slévárenského veletrhu FOND-EX a zároveň výzvou pro vystavovatele slévárenských zařízení.“ Šestnáctý veletrh FOND-EX se stejně jako před dvěma lety koná ve společném termínu s Mezinárodním strojírenským veletrhem a Mezinárodním veletrhem obráběcích a tvářecích strojů IMT. Jde o logické a velmi účelné propojení, protože v Brně vystavuje velká část odběratelů slévárenské produkce. Českým slévárnám se tak opět otevírá výborná příležitost k utužení obchodních vazeb a hledání nových odbytových příležitostí doma i v zahraničí. Zároveň pokračují synergické efekty plynoucí ze spojení s veletrhy WELDING (svařovací technika), PROFINTECH (technologie pro povrchové úpravy) a PLASTEX (plasty, pryže a kompozity). V návaznosti na prezentaci slévárenských technologií se jako

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

123

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

„Výstavu hodnotíme kladně. Nasbírali jsme mnoho zajímavých, zcela nových kontaktů, kde doufáme v brzké reálné obchody a přetavení do objednávek na hliníkové a zinkové odlitky. Dokonce k nám zavítal již zákazník a přímo manažer korporátního nákupu, kterého jsme již dlouho chtěli získat. O tento kontakt jsme se snažili déle než 4 roky. Navštívily nás i jiné, velmi zajímavé firmy nejen z Evropy. Velmi děkujeme za vstřícnost a pohostinnost organizátorům společné účasti. Úroveň byla ještě o stupínek výš než poslední výstava v Düsseldorfu. Rádi se zúčastníme společné výstavy znovu.“ K výše uvedeným komentářům není co dodat. Z pohledu Svazu sléváren ČR lze konstatovat, že veletrh byl úspěšný a potvrdil trend růstu potřeb odlitků ze slitin hliníku, zejména pro automobilový průmysl (strukturální odlitky). Vystavovatelé z ČR zde předvedli, že i Česká republika je důstojným partnerem na poli slévárenské branže Evropy, přestože celková produkce u nás činí cca desetinu toho, co vyprodukují firmy v Německu či Itálii. Naše slévárny zastoupené na veletrhu se řadí k těm nejlepším u nás, což dokazují odlitky pro prémiové značky jako Mercedes Benz, BMW, Audi apod. Jsme rádi, že se podařilo zajistit účast studentů SPŠS Plzeň, kteří zde zhlédli to nejlepší ze světových slévárenských produktů. Studenti si tak mohli ověřit, že díky silné pozici českých firem na trhu ve střední Evropě patří obor slévárenství mezi perspektivní s velkou jistotou budoucího povolání. Na setkání odborné skupiny tlakového lití Evropské slévárenské asociace (CAEF) zazněly velmi pozitivní prognózy potřeb výroby tlakově litých odlitků ze slitin hliníku, a to nejen do roku 2020. Budoucnost tedy zjevně patří hliníku. Historie i tradice českého slévárenství je ve světě známá. Potvrdilo se, že účast na

Na stánku Jiří Dorňák z MPO ČR a Josef Hlavinka

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport