{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 47

G ü nt e r R i e n a s s

L i t e ra t u ra

M. R. Asmussen aj. [46] vypracovali studii o korozi hořčíkových slitin AM50 odlévaných do pískových forem v médiích obsahujících chlor. S hořčíkovou slitinou AM50 vyvinuli experimentální postup hodnocení koroze hořčíkových slitin odlévaných do pískových forem. Vliv distribuce hliníku na lokální odolnost vůči korozi v mikrostruktuře hořčíkové slitiny AM50 odlévané do pískové formy zkoumali J. Pellumb aj. [47]. K analýze slitiny AM50 odlévané do pískové formy použili elektronovou mikroskopii. Menší korozní poškození se vyskytovalo v eutektických oblastech. Tvoření vrstvy bohaté na Al závisí na obsahu Al v tuhém roztoku. Eutektická hořčíková struktura vytváří mezi slitinou a produktem koroze vrstvu bohatou na hliník. Primární alfa struktura s nízkým obsahem hliníku koroduje výrazně. Výzkumem korozivzdornosti hořčíkové slitiny AZ91 a AM60 se zabývali C. Genoni, A. Da Forno a M. Bestetti [48]. Srovnávali korozivzdornost tlakově odlévaného hliníku a hořčíkových slitin AZ91 a AM60. Výsledky mohou korelovat s různými mikrostrukturami vzorků různé hustoty/pórovitostí oxidů, které byly připraveny různými postupy. Příspěvek o kontrole nečistot a korozivzdornosti hořčíkové slitiny přdkládají M. Liu a G.-L. Song [49]. Korozí a ochranou proti korozi se zabývali v RWTH Cáchy [50]. Vývojem nátěru na povrchy při odlévání slitin hořčíku s hliníkem se zabývají V. Yang, M. A. Easton a C. H. Caceres [51]. Aby se dalo stanovit přiřazení hodnot mikrotvrdosti k průřezu, byly vyrobeny zkušební tyče na zkoušku pevnosti v tahu ze sedmi slitin Mg-Al s obsahem Al v rozsahu od 0,47 do 11,6 %.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

[15] [16] [17] [18]

[19] [20]

[21]

[22]

[23] [24]

Různé O hospodárnosti energie v metalografii se referuje v odkazu [52]. Výroba hořčíku je znázorněna na obr. 5. Předpověď vlivu pórů na tvárnost tenkostěnných hořčíkových součástí publikovali X. Sun, K. S. Choi a D. S. Li [53]. Průřezy vzorků se nejdříve zkoumaly optickým mikroskopem, aby se zjistil charakter pórů. Výsledky se pak použily k vytvoření řady syntetických mikrostruktur s různou velikostí a podílem pórů a také jejich distribucí. Formou lokalizace prodloužení byly pro různé mikrostruktury předpovězeny úrovně tvárnosti. Výsledky této studie ukazují, že pro oblasti s malou velikostí a podílem pórů se tvárnost zpravidla snižuje, jestliže se velikost a podíl pórů zvýší.

[25]

[26] [27] [28] [29]

Giesserei, 2013, 100(6), 88–91. Giesserei, 2013, 100(7), 110–112. Giesserei, 2013, 100(3), 14. Aluminium, 2013, 89(3), 6. Metall, 2013, 67(10), 427. Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2014, 58(7+8), 44. Foundr y Trade Journal, 2014, 188(3716), 174. Giesserei, 2013, 100(7), 16. Giesserei, 2013, 100(12), 16. Giesserei, 2013, 100(6), 20. Aluminium, 2013, 100(3), 6. Giesserei, 2013, 100(9), 12. Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2013, 57(11+12), 66. TMS Annual Meeting & Exhibition, 2013, (142), 35–39, Magnesium Technology. Journal of Materials Science, 2013, 48(16), 5456–5489. China F oundr y, 2013, 10 (6), 380–384. Materials Science and Engineering, 2013, 582, Part A, 16, s. 170–177. TMS Annual Meeting & Exhibition, 2013, (142), 231–235, Magnesium Technology. Advanced Engineering Materials, 2013, 15(5), 373–378. TMS Annual Meeting & Exhibition, č. 141. In: Metallurgical and Materials Transactions A, Physical Metallurgy and Materials Science 44A, 2013, č. 7, s. 2935–2949. TMS Annual Meeting & Exhibition, 2013, (142), 3–8, MagnesiumTechnology. Annual Metalcasting Congress, č. 117. v: Transactions AFS, 2013, 121, s. 467–473 Giesserei, 2013, 100(2), 24–31. Light Metal and Their Alloys III. Special topic volume with invited peer reviewed papers only. In: Solid State Phenomena, 2013, 211, s. 71–76. Light Metals Technology, 2013, s. 71–76, LMT, International Conference of Light Metals Technology, č. 6. In: Materials Science Forum, 2013, 765, s. 543–548. Materials Characterization, 2013, 83, s. 21–34. China Foundry, 2013, 10(5), 315–320. China Foundry, 2013, 10(4), 232–236. Die Betriebsfestigkeit als eine Schlüsselfunktion für die Mobilität der Zukunft. Tagung des DVM-Arbeitskreises Betriebsfestigkeit, 2013, 40, s. 261–276.

[30] World of Metalurgy – Erzmetall, 2013, 66(1), 22–27. [31] Journal of Cast Metals Research, 2013, 26(4), 228–238. [32] Annual Metalcasting Congress, Nr. 117. In: Transactions AFS, 2013, 121, s. 557–563. [33] China Foundry, 2013, 10(5), 288–293. [34] Giesserei, 2013, 100(2), 58–63. [35] Giesserei, 2013, 100(9), 18. [36] Systemleichtbau als ganzheitlicher Ansatz, LLC, Landshuter Leichtbau-Colloquium, 2013, 6, s. 341–352. [37] Potenzialanalyse zur Verbesserung des Leichtmetalls Magnesium im Fahrwerk eines Automobils. Diss. an der Fakultät für Werkstoffeigenschaften und -technologie der TU Bergakademie Freiberg, Freiberg 2013. [38] Automobilproduktion, 2013, (12), 62–63. [39] Stahl und Eisen, 2014, 134(3), 78–81. [40] Automobilproduktion, 2011, (11), 48–50. [41] Automobil-Industrie, 2012, 57(6), 42–43. [42] Giesserei, 2013, 100(9), 74–75. [43] Automobil-Industrie, 2014, 59(1+2), 60–61. [44] Metalurgie Science and Technology, 2013, 31(2), 10–16. [45] Metall, 2014, 68(1+2), 42. [46] Corrosion Science, 2013, 75, s. 114–122. [47] Corrosion Science, 2013, 75, s. 151–163. [48] Light Metals Technology, 2013, s. 71–76, LMT, International Conference of LightMetals Technology, č. 6. In: Materials Science Forum, 2013, 765, s. 618–622. [49] Corrosion Science, 2013, 75, s. 143–150. [50] Giesserei Institut, Newsletter, 2012, (2), 1. [51] Materials Science and Engineering, 2013, Part A (Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing), č. 580, s. 191–195. [52] Metall, 2014, 68(6), 248–255. [53] Materials Science and Engineering, 2013, Part A (Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing), č. 572, s. 45–55. (Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2015, 102, č. 2, s. 52–61.) Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

121

RO ČN Í PŘ EH L EDY

Ko r o z e, ú p rava p ov r c h u

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport