{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 46

RO ČN Í PŘ EH L EDY

G ü nt e r R i e n a s s

Postup keremat převzala slévárna neželezných kovů firmy Wilhelm Funke, Alfeld/Leine, od insolventní firmy Kern GmbH Magnesium-Giesstechnik z Lipska včetně licí linky [35] (obr. 3). Slévárna je i za hranicemi Německa známá jako jedna z vedoucích firem nabízející složité hořčíkové a hliníkové odlitky. Mezi její zákazníky patří vedle předních evropských automobilek a jejich partnerů ve vývoji také zákazníci z oblasti výroby strojů a zařízení, lékařské techniky a elektrotechniky, stejně jako z leteckého a kosmického průmyslu. Těmto zákazníkům dodává podnik odlitky od prototypů až po malosériově vyrobené odlitky připravené k montáži. Nabídka přitom zahrnuje mnoho různých slitin. G. Kurz aj. [36] ověřovali vliv postupu kombinujícího lití a válcování na vlastnosti předlitků pro válcování hořčíkových plechů. Tento postup představuje hospodárnou metodu výroby předlitků s jemnou strukturou pro následné válcování za tepla. Po u ž i t í o d l i t k ů Potenciální analýzu o použití hořčíku v podvozku automobilu představuje M. Schremmer [37]. V odkazu [38] se prezentuje XL 1 od firmy Volkswagen. Alternativní materiály, nové způsoby konstrukce a metody výroby snižují při výrobě podvozku hmotnost. Lehká kovaná kola jsou z hořčíku. O celosvětovém trhu pro lehkou konstrukci karoserie osobního vozu referuje R. Müller-Wondorf [39]. Materiály zajišťující nízkou hmotnost, jako je hořčík,

Obr. 4.

120

hliník, plastické hmoty, hrají nyní ovšem ještě podružnou roli. Perspektivní obchodní modely subdodavatelů karoserií sázejí na další rozvoj lehkých konstrukčních materiálů, mezi nimi také na hořčík. „Boj kilogramů“ je tématem odkazu [40]. Při vývoji Porsche 911 došlo k řadě snížení hmotnosti, podíl součástí s nízkou hmotností, zařazených do sériové výroby, se znovu zvýšil. Díky důslednosti uplatňování konstrukcí s nízkou hmotností zůstala přesto pozoruhodná hmotnostní úspora. Přispělo k tomu, kromě rostoucího využití hliníku, hlubokotažné oceli, oceli s maximální a vysokou pevností, také uplatnění slitin hořčíku. Ze slitin hořčíku jsou mimo jiné vyrobeny nosníky prostřední konzoly a také části opěradel zadních sedadel. E. Böhma [41], vedoucího manažera jakosti v Mercedes-Benz, Pkw, se mezi jiným dotazovali na strategii lehké konstrukce u nového SL-roadsteru. Daimler se zabývá nejen uhlíkem a hliníkem, ale intenzivně také hořčíkem. Některé konstrukční součásti z hořčíku jsou už v sériové výrobě. Hořčík se velmi dobře hodí zvláště pro interiér, protože tam se materiál nemusí chránit před kontaktní korozí. Zprávu o lehké konstrukci v oblasti biotických odlitků předkládá K. Decking [42]. Hořčík je nejlehčí kov použitelný ve velkosériové výrobě. Už jenom svou měrnou hmotností může ve srovnání s hliníkem uspořit až 30 % hmotnosti. Při tlakovém lití, se zřetelem na specifické vlastnosti materiálu, je možné velkosériově vyrobit odlitky takového geometrického tvaru, které dovolují ještě větší

Konstrukce B sloupku ME-100 [43]

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Obr. 5.

snížení hmotnosti. V oblasti pohonu se použitím hořčíku dosáhlo ve srovnání s hliníkem snížení hmotnosti o 45 % u odlitků se stejnou funkcí, a to zjemněním struktury a snížením tloušťky stěny, které tento materiál umožňuje. Dále mají vlastnosti charakteristické pro hořčík pozitivní vliv na některé položky výrobních nákladů na součásti. Umožňují rychlejší výrobní cykly a výrazně prodlužují životnost nástrojů i kovových forem. S. Rudzewski [43] popisuje B-sloupek (obr. 4), který byl vyvinut ve spolupráci se Stolfing Group a Semcom Deutschland. Sloupek z hořčíku byl dokonce lepší než B-sloupek z vysoce pevné oceli. Stávající hořčíková slitina ME100 s hybridním zpevněním váží 8,2 kg, tedy o přibližně 12 % méně než sloupek ocelový. V současnosti je kapacita pro inline výrobní proces hořčíkových plechů ve firmě Stolfig Group v Číně asi 20 000 t/rok. Nahrazují se hlavně montážní součásti, jako jsou sedačkové skořepiny, nosiče přístrojů, příčné nosiče, opěrky atd., součástmi z hořčíkové slitiny ME100. C. Mus [44] se zabývá otázkou, zda byly předpovědi v automobilovém průmyslu formulované před 20 lety věrohodné. Při ohlédnutí na vlastní odhady a odhady dalších autorů z poloviny 90. let se tehdy předpovídal výrazný růst využívání hořčíku, podmíněný možným snížením hmotnosti a speciálními vlastnostmi materiálu. Růst mezi léty 1995 a 2002 byl asi 15 %. V odkazu [45] se referuje o lehkém kontaktním kroužku (svěradle) s extenčními třmeny.

Výroba hořčíku postupem magnetherm [52]

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport