{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

Snadné odformování.

Naše výrobky dají produktivitě a kvalitě tlakových odlitků křídla. Díky zkrácení cyklů, vyšší kvalitě dílů a nižší zmetkovitosti stoupne efektivita Vaší výroby. Naše výrobky navíc umožňují vynikající odformování i u složitých odlitků.

ChemTrend.com 115

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport