{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Ch e m -Tr e n d G m b H

Mazání minimálním množstvím maziva snižuje náklady, zlepšuje ochranu životního prostředí a bezpečnost práce

Díky novému mazivu pro písty MicroDose™ lze výrazně snížit spotřebu, prodloužit životnost a zvýšit kvalitu dílů

Příklad z praxe Hned s několika výzvami se společnost Chem-Trend musela vyrovnávat u jednoho z evropských výrobců používajících tlakové lití. Jeho problémem byly časté nucené odstávky v důsledku silného opotřebení licích pístů a licích komor, silná kontaminace povrchu odlitků a příliš časté intervaly údržby. Kouř a plameny navíc zhoršovaly ovzduší ve slévárně. Časté ucpávání vakuového systému rovněž zvyšovalo riziko poréznosti materiálu. Přechod na nová maziva pro písty MicroDose™ okamžitě zabránil vzniku kouře a plamenů a přispěl k výrazně čistšímu pracovnímu prostředí. Rovněž se podařilo zvýšit kvalitu odlitků a snížit zmetkovitost. Srovnávací výzkumy ukázaly, že s použitím nových maziv pro písty MicroDose™ lze bez problémů vyrobit více než 10 000 odlitků – to je pětkrát více než dříve. Tím se redukují jak náklady na písty, tak i provozní odstávky nutné na jejich výměnu, což významně snižuje provozní náklady. O společnosti Chem-Trend

Svou novou produktovou řadou maziv pro písty MicroDose™ vychází společnost Chem-Trend vstříc celé řadě současných požadavků na proces tlakového lití. Nová maziva byla speciálně vyvinuta pro mazání s použitím minimálního množství a zajišťují nejen zvýšenou kvalitu bez vměstků a povrchových vad, ale omezují rovněž množství vzniklého kouře a sazí a výrazně minimalizují riziko vznícení. Velmi dobré mazací schopnosti nových maziv pro písty navíc výrazně prodlužují životnost odlévacích pístů a systémů s licími komorami. „Optimálního mazání licích pístů a systémů s licími komorami dosahují nová maziva MicroDose™ od společnosti Chem-Trend díky kombinaci tekutého speciálního maziva a dávkovacího zařízení zvlášť vyvinutého pro tento účel,“ v ysvětluje Branislav Serbin, Senior Applications Engineer CEE & Sales Representative Czech Republic / Slovakia. „Díky aplikaci velmi malého množství maziva se výrazně omezuje spotřeba ve srovnání s běžnými výrobky a navíc se snižují náklady na údržbu a čištění. Tím se podstatně zvyšuje efektivita stroje.“

114

Společnost Chem-Trend byla založena v roce 1960 a dnes je celosvětově působícím podnikem, který se specializuje na vývoj vysoce kvalitních řešení pro tvářecí a odlévací technologie umožňující zároveň snižování nákladů a zvyšování produktivity. Společnost Chem-Trend disponuje ve všech světových regionech sítí zkušených a kvalifikovaných expertů z oblasti výroby a technologie. Prostřednictvím svým poboček v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii poskytuje společnost Chem-Trend dodávky výrobcům po celém světě. Jako člen koncernu Freudenberg se společnost Chem-Trend řídí jeho hodnotami a principy: přidaná hodnota pro zákazníka, závazek průběžného inovování, schopnost udržovat vůdčí postavení, podpora a další rozvoj zaměstnanců, podnikatelská i osobní zodpovědnost a integrita a rovněž orientace na dlouhodobé záměry. Firemní kultura, hodnoty a principy koncernu Freudenberg se vzájemně doplňují a vytvářejí svým vysokým standardem mimořádnou přidanou hodnotu pro zákazníky podniku.

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Díky novému mazivu pro písty MicroDose™ lze výrazně snížit spotřebu, prodloužit životnost a zvýšit kvalitu dílů

Kontakty pro média Chem-Trend (Německo) GmbH Ganghoferstrasse 47 82216 Maisach/Gernlinden Carola Teichmann tel.: +49 (0)8142 417 11 46 fax: +49 (0)8142 417 191 46 cteichmann@chemtrend.de mediaconnect Gotzkowskystrasse 11 10555 Berlín Monika Keller tel.: +49 (0)30 284 495 94 fax: +49 (0)30 284 495 96 m.keller@mediaconnect-berlin.de Více informací o společnosti Chem-Trend a jejích produktech naleznete na adrese www.ChemTrend.com

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport