{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

J i ř í P a zd e r k a / Vá c l a v K a f k a

Odborná komise ekonomická pořádala 49. zasedání ve slévárně EURAC HRADEC, s. r. o. do c . I ng. Václav Kafka , C Sc . předseda OK ekonomické

V pořadí již 49. zasedání odborné komise proběhlo v termínu 20.–21. října 2015 a hostitelskou slévárnou byl EURAC HRADEC, s. r. o., (obr. 1). Tato slévárna patří do nadnárodního holdingu MAT

Obr. 1. Účastníci 49. zasedání Odborné komise ekonomické

Obr. 2. Exkurze ve slévárně EURAC HRADEC, s. r. o.

Foundry group s výrobními závody v Německu, Dánsku, Číně, Anglii a ČR. Náleží mezi špičkově organizované slévárny vyrábějící brzdové kotouče z LLG a pravděpodobně je i největší slévárnou v ČR vyrábějící LLG. Podle sdělení generálního ředitele Ing. Michala Sembdnera, který byl hostitelem našeho jednání, dosahuje současná výroba cca 36 tis. t odlitků za rok. Výrobní jednotka slévárna a obrobna zaměstnává 254 pracovníků. Tavírna je vybavena čtyřmi šestitunovými indukčními středofrekvenčními pecemi s velice příznivou spotřebou elektrické energie 520 kWh/t. Dvě automatické linky Disamatic obsluhují až 900 modelů různých odlitků, přičemž ke změně modelů dochází až 8× za pracovní směnu. Pracuje se nepřetržitě v třísměnném provozu 5 dnů v týdnu. Celkem je ročně vyráběno asi 4,3 mil. kotoučů o hmotnosti od 5 do 20 kg. Slévárna má velmi nízkou interní zmetkovitost. Ve firmě je zavedena precizně propracovaná motivace pracovníků na výsledky hospodaření výrobní jednotky – díky tomu je v podniku docilována až dvouciferná zisková marže. V úvodu 49. zasedání OK ekonomické se přítomní zúčastnili exkurze ve slévárně (obr. 2). Základní informace o slévárně podal její generální ředitel. V následné živé diskuzi odpověděl členům OK ekonomické na řadu dotazů. Zasedání pak pokračovalo v penzionu U Svatého Jana. Jednání začalo v ýměnou informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“. Následovala přednáška společnosti PROGRES o používání kovonosných briket ze slévárenských odpadů při tavicím procesu. Dále proběhly tajné volby vedení OK na další čtyři roky. Do vedení byli zvoleni Ing. Petr Chytka, CSc., Ing. Jan Šlajs, Ing. Vojtěch Knirsch a Ing. Jan Kocian.

Tajemnicí byla zvolena Hana Jelínková. Místopředsednické posty získali kolega Miroslav Herzán a Ing. Veronika Pazderková, Ph.D. Předsedou byl opět zvolen doc. Ing. Václav Kafka, CSc. OK ekonomická poděkovala Ing. Zdeňku Ondráčkovi za jeho dlouholetou práci pro komisi v pozici jejího tajemníka. Nyní z pracovních důvodů již nekandidoval. Následovala velice zajímavá přednáška z oblasti pokračování nosného tématu ekonomická efektivnost ve slévárnách se zaměřením na zkušenosti sléváren Třinec, a. s. Příspěvek, který se setkal s velkým zájmem, přednesl Ing. Vladislav Szmek. Velice podnětný byl referát Ing. Vojtěcha Knirsche orientovaný na problematiku ekonomických pojmů osobní náklady a odpisy. Následně byli přítomni informováni o příspěvcích naší OK ekonomické, které měly odeznít na 52. slévárenských dnech® v Brně. Účastníci dostali také informaci o náplni Slévárenství č. 1–2/2016 s ekonomickou tematikou, jehož odborným garantem je doc. Kafka. Byla předána zpráva o řešení PROJEKTU XVI. Podrobně se diskutovaly možnosti umístění následujícího, 15. semináře, který vždy završuje ukončení roční práce řešitelského týmu. V letošním roce se PROJEKT zaměřuje zejména na tepelné zpracování odlitků. Během společenského večera popřáli účastníci zasedání Ing. Václavu Kořínkovi k jeho 65. narozeninám a také mu byl vyjádřen velký dík za jeho činnost pro odbornou komisi, ČSS a pro naše slévárenské řemeslo. Závěrem jsme srdečně poděkovali hostitelské organizaci EURAC HRADEC, s. r. o., zejména pak jeho generálnímu řediteli Ing. Michalu Sembdnerovi, který se nám celou dobu věnoval. Hradecká slévárna vytvořila pro 49. zasedání OK ekonomické velice příjemné prostředí.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

67

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

louce, konkrétně o projekci přípravny formovací směsi, se s účastníky zasedání podělil technický ředitel firmy KASI, s. r. o., Nový Bydžov, Ing. Hesoun. Téma přednášky bylo Automatické pískové hospodářství ve slévárně KASI Nový Bydžov, poznatky z návrhu, realizace a dosavadního fungování. Ing. Strakošová, Ph.D., H-GLOST, s. r. o., v přednášce Chemická analýza křemenných písků seznámila s Metodikou a praktickou ukázkou nadstandartní kontroly kvality a čistoty křemenných písků prováděných v Grudzeń Las na rentgenových fluorescenčních spektrometrech ADVANT´X a PERFORM´X. Na tuto přednášku navázala tematická diskuze s programem řešení slévárenských vad – výronků. Úvod obstaral Ing. Mikšovský, CSc., který nás v prezentaci seznámil s principem vzniku vady a možnostmi řešení. V řízené diskuzi všichni zúčastnění zástupci sléváren, ale i výrobních firem, pracující s technologií coldbox, pro který je vada typická, komentovali svůj pohled na řešení vady. Dá se konstatovat, že řešení jsou i dnes stále konzervativní jako v minulosti (v pořadí četnosti řešení: nátěr, antivýronková přísada, nekřemenné ostřivo, kombinace předcházejících tří řešení; jiné křemenné zrno či zvýšení pojiva jsou již skoro nepoužívané), nikdo žádnou novou progresivní metodu nepředstavil. I když bylo jednání do poslední minuty časově napnuté, rádi jsme si našli čas na prohlídku Hradce Králové. Naším odborným průvodcem, jemuž patří za přípravu dík, byl rodák z města Černé věže Pavel Hesoun.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport