{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

Eu r o v i s i o n, a . s .

Dotace z fondů EU pro podniky v oblasti slévárenství

především s vlastní realizací projektu, vám dokáže pomoci společnost Eurovision, a. s. S více než 15 lety zkušeností a s téměř 30 mld. Kč dotací a grantů získanými pro naše klienty vás úspěšně provedeme celým projektovým cyklem. Spoluprací s námi získáte spolehlivého partnera pro: – zpracování žádosti o dotaci, – organizaci výběrových řízení souvisejících s projektem, – dohled nad jejím správným čerpáním, – zajištění technického dozoru investora na stavbě.

Ing. Jarmila Kubešová, MBA statutární ředitelka a předsedkyně správní rady Eurovision, a. s.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

j.kubesova@eurovision.cz

I přes počáteční problémy se v roce 2016 konečně naplno rozeběhnou dotační programy, ze kterých je možné spolufinancovat investiční projekty týkající se i projektů v oblasti slévárenství. Klíčovou podmínkou pro úspěch těchto projektů je dodržení všech podmínek a pravidel dotačních programů. V průběhu ledna 2016 předkládaly malé a střední podniky žádosti o dotace na pořízení technologií, v průběhu května budou dle harmonogramu vyhlášeny výzvy v rámci programů Marketing a Školicí střediska, v červnu to pak budou žádosti o dotaci na vzdělávání zaměstnanců. Další skupina výzev pro podnikatele v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se předpokládá v průběhu 3. čtvrtletí, kdy budou vyhlášeny výzvy v programech Nemovitosti, Úspory energie, ICT a sdílené služby, Inovace, Potenciál či Aplikace. S celým procesem spojeným nejen s podáním žádosti o spolufinancování, ale

60

Tribotec, spol. s r. o. – inovace rotačního suchoběžného dmychadla pro pískovací systémy a hydraulických rozvaděčů pro centrální mazání

Svaz sléváren ČR – profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství

nápadu, až do chvíle proplacení dotace. Náš tým je schopný, zkušený a profesionální, víme, jak předcházet nesrovnalostem, poradíme, jak řešit změny projektů, umíme správně a rychle komunikovat s poskytovateli dotace tak, aby nedošlo k porušení podmínek poskytování dotací ani k jiným chybám. Nebojíme se odpovědnosti za svoji činnost a za své názory. V novém roce 2016 přejeme našim klientům i všem čtenářům hodně zdraví, štěstí a úspěchů v podnikání.

MERCI, s. r. o. – školicí středisko společnosti Merci, s. r. o.

MBNS – International, spol. s r. o. – modernizace technologie výroby pecí a tlakových nádob

V průběhu uplynulých programových období jsme se etablovali i v oboru strojírenství a slévárenství. Jako jedna z mála společností na českém trhu poskytujeme všechny služby spojené s přípravou a řízením dotačních projektů pod jednou střechou. Díky tomu dokážeme snížit administrativní zátěž a ušetřit váš čas. Zakládáme si na osobním přístupu, takže vám během všech fází projektového cyklu dokážeme profesionálně poradit a zajistit vše potřebné od prvotního

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Kontaktujte nás: Eurovision, a. s. Veveří 102, 616 00 Brno tel.: +420 539 050 600 gsm: +420 602 542 498 brno@eurovision.cz www.eurovision.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport