{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

Mzdy

13,50%

25,30%

mat+nástr

P. Chy t k a R oz b o r v ý s l e d k ů p o z a v e d e n í o p a t ř e n í ke z v ý š e n í e fe k t i v i t y v e s l é v á r n ě p ř e s n é h o l i t í I EG , s . r. o., J i h l a v a

16,10%

75%

33,70%

ISTOLy 13,6%

11,40% Žíh.pec e 75,1%

Výr.nákl. Energie Režie

Ostatní +otop 11,3%

Mzdy

13,50%

14%

mat+nástr

25,30%

11%

Obr. 2. Rozložení spotřeby elektřiny dle hlavních spotřebičů (údaj z r. 2013)

Obr. 1. Poměrné rozložení výdajů v IEG (údaj z r. 2013) 75% ISTOLy 13,6%

Žíh.pec e 75,1%

Ostatní +otop 11,3%

Obr. 3 a 4.

11%

Žíhací komorové a tavicí indukční pece používané ve slévárně IEG, s. r. o.

350

160 140 160

350

140 120

300

120

100

300 250

250

200

100

80

200

150

80

60 60

40

40

150

Prod tis. kg Prod tis. kg

kWh/odlitý kgx10

20

20

100

100

kWh/odlitý kgx10

50

50 kWh/prodaný kWh/prodaný kgx10kgx10

00

0

0

2004 2005 2008 2008 2009 2004Odl.Odl. 2005 tis. kg kg200620062007 2007 tis.

2010 2009

2011 2010

2012 2011

2013 2012 20142013 2015 2014

2015

Obr. 5. Využití elektrické energie, část 1, porovnání: prodej kg / odlito kg / spotřeba kWh

Ceny na trhu s přesnými odlitky

50

50

45

45

40

40 35

Tržby na 1 kWh

35 30

Výdaj Kč žíh.p. Tržby na 1 kWh na 1 kg prod.odlitku

25 30

Výdaj Kč žíh.p. Cena Kč/1 kWh(x10)

na 1 kg prod.odlitku

20 25

Cena Kč/1 kWh(x10)

15

20

10

15

2012

2013

2014

půlr. 2015

Z PRAXE

14%

10 6. Využití elektrické energie, část 2, porovnání tržby vs. Obr. 2012 na 1 kg2013 2014 u žíhacích půlr. 2015 výdaje prodaného odlitku pecí

48

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Obr. 7. Cenové odstupňování odlitků z kovů na bázi železa, dle druhů materiálu

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport