{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

V. K a f k a

V y b r a n é p o h l e d y n a h o d n o c e n í s o u č a s n é h o s t a v u n á k l a d o v é n á r o č n o s t i v ý r o b y o d l i t k ů v Če s ké r e p u b l i c e

[9] MARTOCH, M.: Jak vést talenty a rozvíjet silné stránky. Moderní řízení, 8.–9. 2014, s. 74–75. [10] Nejlepší zaměstanavatelé chápou důležitost lidí. Moderní řízení, prosinec 2014, s. 6–7. [11] Posouvají nás kolegové? Vesmír, 2015, č. 3, s. 133. [12] BRYNJOLFSSONC E.; A. MCAFEEH.: Druhý věk strojů. In Kazdová H.: Jak vypadá práce v „druhém věku strojů“. Moderní řízení, červenec–srpen 2015, s. 68–69. [13] Pokud se ve firmě neplní základní úkoly, není možné vytvářet fondy odměn. Moderní řízení, květen 2015, s. 64. [14] KAZDOVÁ, A.: Péče o zdraví lidí zvýší image firmy a motivaci. Moderní řízení, červenec–srpen 2015, s. 7–13. [15] JIRÁSEK, J. A.: Davoské fórum 2014. Moderní řízení, 2014, č. 2, s. 68–69. [16] A KAZDOVÁ: Recept na úspěch v podnikání: inovace

a motivace lidí. Moderní řízení, duben 2015, s. 34–35. [17] PETRÁČKOVÁ, V. a kol.: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2001, s. 335. ISBN 80-200-0607-9. [18] KOŠTURIAK, J.: Moderní management? Jak za socíku! Moderní řízení, leden 2015, s. 24–25. [19] TRAMBA, D.: Konec levné elektřiny, ceny čeká strmý růst. Ekonom, 2015, č. 21, s. 24–28. [20] Slévárna 2010, Strategie pro německý slévárenský průmysl, Spolek německých slévárenských odborníků s partnery na projektu, 2003. [21] ŽIŽKA, I.; V. KAFKA; Z. VLADÁR; V. SZMEK; M. NOVOBILSKÝ: Vytváření ekonomického povědomí ve slévárnách Třinec, a. s., Slévárenské dny, sborník přednášek, sekce ekonomická, 12.–13. 11. 2013, Brno, s. 56–59. ISBN 978-80-02-02496-7.

rapid prototyping Potřebujete Al odlitek rychle a kvalitně...? pak

RAPID PROTOTYPING z ALUCASTu! 1. Dodejte nám model odlitku ve 3D (Výsledkem konzultace tvaru odlitku konstruktéra se slévárenským specialistou ALUCASTu ještě v prenatální době odlitku je odlitek nejen funkční a slévárensky správný, ale také tvarově krásný) 2. V ALUCASTu vytiskneme model na špičkových tiskárnách 3D 3. Keramickou licí formu vyrobíme v krátkém čase ve speciální komoře (Big Booster, typ MK-BB 8050) 4. Model vypálíme v elektrické ekologické peci K700/10 (Pec je opatřena dospalovací plynovou komorou) 5. Technologií Jfcasting odlijeme odlitek vysoké kvality (Technologie Jfcasting zaručuje jemnou strukturu, minimální porezitu a vysoké mechanické hodnoty) 6. Tepelné zpracování odlitků provedeme dle NADCAP (National Aerospace and Defence Contractors Acreditation Program - v souladu s AMS 2771) 7. Mechanické hodnoty vyhodnocujeme na zařízení ZWICK/ROELL (V souladu s AMS 4218,AMS 4219, WL 2374, WL2384, AMS 21180, AMS4218, AMS 4219, AMS 4260, EN1706) 8. Kontrolu homogenity provádíme na zařízení MU2000/160kV (V souladu s AMS 2175, AMS 21180, DIN 29531, EN2073-3, EN 2076) 9. Kontrolu povrchových defektů provádíme fluorescenční metodou (V souladu s AMS 2175, MIL-STD-1907,EN 2076) 10. Kontrolu rozměrů a tvaru provádíme skenováním (Měřicí systém ATOS Core 300) 11. Opravy povrchových defektů provádíme LASEREM (Na zařízení ALM 200 od firmy ALPHA LASER) 12. Certifikace podle AS9100 rev. C, EN9100:2009, ISO 9001:2008

www.alucast.cz 20

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport