{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 75

PPP IdeaPro Sp. z o.o., Polsko IdeaPro  – technologická řešení v  oblasti slévárenství ............................ 198 RESPECT, a.s., Praha Krytí komerčních a  politických rizik u dodávek investičních celků ........ 404 RGU CZ s.r.o. Systém OPTI 25 let na českém trhu ....................................................... 480 Sand team s.r.o., Holubice GEOPOL®  – ekologické slévárenské pojivo ............................................. 185 Výroba slévárenských jader ve společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. ...... 482 Wöhr CZ s.r.o. Technologie Wöhr pro výrobu forem z chemicky pojených směsí .......... 186 ZG Lighting Czech Republic s.r.o., Praha Průmyslová LED svítidla do vysokých teplot ............................................. 406

Rubriky sections Aktuality | News: 153, 221 Blahopřejeme | Congratulations: 421 Kalendář akcí | Schedule of events: 58, 132, 204, 298, 408, 483

Literární přehledy | Literary overviews: 46, 122, 181, 281 Mezioborové informace | Interdisciplinary information: 153 Nekrolog | Obituary: 82, 154, 421, 507 Publikace | Publications: 222, 504 Recenze | Reviews: 502 Rozhovory | Interviews: 131 Slévárenská výroba v ČR | Foundry production in the Czech Republic: 412 Slévárenská výroba v  zahraničí | Foundry production abroad: 69 Slévárenské konference | Foundry conferences: 213, 493 Slévárenské kongresy | Foundry congresses: 72, 142, 217, 316, 414, 495 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs: 216, 315, 494 Transactions AFS 2017: 73, 143, 217, 317, 415, 498 Výročí | Anniversary: 321 Vysoké školy informují | Information from universities: 78, 152, 322, 420, 505 Vzdělávání | Education: 155 Vzpomínáme | Commemorations: 506 Z historie | From the history: 222, 508 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals: 74, 144, 219, 318, 417, 499 Zajímavosti | Curiosities: 77, 148 Ze zahraničních časopisů | From the foreign foundry journals: 76, 146, 220, 320, 419, 501

Zprávy ČSS | News from the Czech Foundrymen Society: 66, 135, 210, 309, 488 Zprávy SPL | News from the Czech Investment Casting Association: 68, 141, 212, 306, 492 Zprávy SMČR | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic: 64, 305 Zprávy SSČR | News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 60, 134, 206, 299, 409, 484 Životní prostředí | Environment: 224, 325, 422, 510

Seznam členů SSČR a výrobní program členských sléváren List of members of the AFCR and production programme of member foundries: 300–304 (7–8/2018) Seznam členů SPL-CICA a jejich výrobní program List of members of the SPL-CICA and their production programme: 306–308 (7–8/2018) SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA 2018 Foundry Yearbook 2018 Vybrané kapitoly z  publikace Taschenbuch der Giesserei-Praxis 2018 na téma formovací materiály .............. .............................. 363–388 (9–10/2018)

Předplatné časopisu Slévárenství se automaticky převádí do dalšího roku. Případné změny oznamte prosím redakci.

Úhradou předplatného: • • • • • • • • •

získáte v každém čísle několik odborných teoretických a prakticky zaměřených článků; vzděláváte se; dozvíte se o nových nabídkách firem působících na trhu; získáte přehled o plánovaných nebo již uskutečněných akcích; dozvíte se, jaké články vyšly v zahraničních slévárenských časopisech nebo sbornících; získáte informace o dění v oboru; podporujete publikační činnost nových i již renomovaných autorů; podílíte se na tradici vydávání časopisu a jeho zachování; vyjadřujete, že časopis má svou hodnotu.

Děkujeme za vaši přízeň! Máte zájem o předplatné? Objednávky přijímá redakce na slevarenstvi@svazslevaren.cz nebo tel.: +420 739 665 590. Možnost osobního odběru časopisu v redakci, Technická 2, Brno. Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 515

CELOROČNÍ OBSAH

Informace pro předplatitele

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport