{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

Š Šenberger, J.: Zajímavosti ze světa ocelí ................................................... 5 Šerák, J.; Vojtěch, D.: Jak se mění mechanické vlastnosti vybraných slévárenských hliníkových slitin v rámci materiálových norem ....................... 96 How the mechanical properties of chosen foundry aluminium alloys change within their material standards Šlajs, J.; Písaříková, M.: Fúze vs. atomizace ........................................... 331 Šlajs, J.: Jak zásadní je pro české slévárenství koncept Průmysl 4.0? ..... 244 How crucial is the Industry 4.0 concept for the Czech foundry branch? Šlajs, J.: Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti .... 449 Weak and strong points of the Czech foundry industry in the near future Špička, I.; Tykva, T.: Vstříc výzvám Průmyslu 4.0 .................................. 233

CELOROČNÍ OBSAH

Špička, I.; Tykva, T.; Fridrich, M.: Měnící se požadavky na kompetence zaměstnanců v hutním průmyslu v souvislosti s trendem Průmysl 4.0 ....... 235 Changing requirements for competence of employees in the metallurgical industry related to the Industry 4.0 V Vodárek, V.; Řehůřek, J.: Martenzitické modifikované (9–12)% Cr oceli pro energetiku .......................................... 7 Martensitic modified (9–12)% Cr steels for energy industry Vlasák, T.; Neumannová, Š.; Hakl, J.; Čech, J.; Sochor, J.: Vlastnosti lité oceli P91 vyráběné v České republice ..... 119 Properties of P91 cast steel produced in the Czech Republic Vollrath, K.: Výstavba moderní slévárny litiny pro firmu Kutes Metal ....... 176 The construction of the modern cast iron foundry for the firm Kutes Metal

Z Závrbská, M.: Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím Režimu Ukrajina ..................... 445 Recruitment of new employees to the foundries through The Mode of Ukraine

H.A. Kovochem spol. s r.o., Mníšek pod Brdy H.A. Kovochem spol. s r.o. – správná volba pro vaši slévárnu .................. 286

Zimný, O.; Heger, M.; Stráňavová, M.; Treutlerová, L.: Využití hybridní techniky modelování pro predikce chování technologických procesů .............. 268 Using hybrid technology modeling for prediction of technology processing

Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín Aktuální stav furanových pryskyřic a jejich alternativy .................................. 50 HA Center of Competence: Partner sléváren v oblasti vývoje a servisu ...... 190 Rozhovor s Aminem Serghinim: HA chce slévárenskému průmyslu nabídnout inovativní celkové řešení ....................... 282 Technologie výroby anorganických pojiv na jádra: z Německa do světa .... 393

Firemní prezentace presentations of companies

Italpresse Industrie Srl, Itálie Slévárny vysokotlakého lití v Průmyslu 4.0 ................................................. 194

ABP Induction Systems GmbH, zastoupení Petr Kachlík ABP Induction – LIDÉ – TECHNOLOGIE – ÚSPĚCH ............................................... 55

Junker Industrial Equipment s.r.o., Boskovice Servisní středisko jako garant zkvalitnění služeb našim zákazníkům ...... 400

ASK Chemicals Czech, s.r.o., Brno MIRATEC™ TS – vodou ředitelný „samoodlupující se“ nátěr pro litinové odlitky, který snižuje potřebu čištění  – 5 let praktických zkušeností .......... 390 Nové hybridní přísady pro vyšší účinnost a efektivitu při výrobě odlitků ......... 288

LANIK s.r.o., Boskovice Profil a historie společnosti ........... 392

ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl ...... 124, 292 BÜHLER AG, Švýcarsko Automatizované pracoviště tlakového lití budoucnosti: Nulová zmetkovitost. Nepřetržitý chod. Čas cyklu snížený o 40 % ........................................... 294 Tlakové licí stroje Carat: řešení zaměřené na výrobu technologicky náročných dílů, které přináší co nejvyšší tvorbu hodnot ........................................... 126 Carat: The solution with highest value creation for sophisticated parts Dr. Tanneberger GmbH, Německo Úspora nákladů na energii  – špičkové zatížení snížené o 39 % ................. 396 ELSKLO, spol. s r.o., Desná ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny ....................................................... 398

MAGMA GmbH, Pardubice MAGMASOFT® 5.4 – autonomní inženýrství ............................................ 478 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG Nový systém výměny lopatek vířiče SmartFix výrazně snižuje náklady na údržbu ........................................... 196 Mec.F.Consulting, Slovensko Zvýšená účinnost při použití off-line programování pro automatické broušení na CNC strojích ......... 188, 296, 402 MECAS ESI, s.r.o., Brno Dvojnásobné zvýšení produkce na „první dobrou“? Jedině s možností virtualizace licího stroje ..................... 128 Vyhněte se metodě pokus–omyl a s numerickou simulací snižte zmetkovitost až o 98 % ...................................... 200 NPP Group + Chemcostar Europe, s.r.o., Praha Vliv modifikátorů na vlastnosti litiny s vermikulárním grafitem ................. 52 pewag Czech s.r.o. Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost! ......... 193

514 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport