{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 72

Jmenný rejstřík autorů index of authors

CELOROČNÍ OBSAH

Ambrož, O.: 24 (1–2) Bajer, T.: 168 (5–6) Balcar, M.: 40 (1–2), 345 (9–10) Bezděk, A.: 260 (7–8) Bolibruchová, D.: 337 (9–10) Brůna, M.: 337, 341 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 89, 91 (3–4) Čech, J.: 24, 33 (1–2), 119 (3–4) Černý, J.: 350 (9–10) Dulava, M.: 20 (1–2), 163 (5–6) Fedoryszyn, A.: 168 (5–6) Fialová, V.: 277 (7–8) Fila, P.: 40 (1–2) Fischer, M.: 260 (7–8) Fridrich, M.: 235, 272 (7–8) Gregor, M.: 345 (9–10) Grzinčič, M.: 452 (11–12) Hakl, J.: 119 (3–4) Hampl, J.: 358 (9–10) Heger, M.: 268 (7–8) Hlavinka, J.: 429 (11–12) Horký, K.: 114 (3–4) Hradil, D.: 345 (9–10) Huna, B.: 431 (11–12) Kafka, V.: 430 (11–12) Kocian, J.: 436 (11–12) Koukolíková, M.: 350 (9–10) Kusý, P.: 254 (7–8) Lána, I.: 102 (3–4), 248 (7–8) Ludvík, P.: 350 (9–10)

OBSAH contentS odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové články, úvodní slova specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, overview articles, introductory words B Bezděk, A.; Fischer, M.: 3D tisk šetří až 75 % nákladů na lití do písku .......... 260 3D printing saves up to 75% in sand casting costs Brůna, M.; Remišová, A.: Hodnotenie vnútornej homogenity presných odliatkov pomocou numerickej simulácie ....... 341 Evaluation of internal homogeneity of precision castings by using numerical simulation

Luňák, M.: 109, 114 (3–4), 254 (7–8) Maňák, R.: 240 (7–8) Maňáková, M.: 240 (7–8) Myška, M.: 33 (1–2) Neumannová, Š.: 119 (3–4) Novotný, J.: 168 (5–6) Obrtlík, J.: 439 (11–12) Odehnal, J.: 16 (1–2) Ostratický, M.: 24 (1–2) Pastirčák, R.: 337 (9–10) Pělucha, B.: 431 (11–12) Písaříková, M.: 4 (1–2), 331 (9–10) Potácel, R.: 161, 172 (5–6) Recknagel, U.: 464, 469 (11–12) Remišová, A.: 341 (9–10) Rojíček, V.: 431 (11–12) Rudy, Cz.: 168 (5–6) Rulcová, A.: 109 (3–4) Růžička, P.: 172 (5–6) Řehůřek, J.: 7 (1–2) Skrbek, B.: 358 (9–10) Skulina, D.: 254 (7–8) Sláma, P.: 350 (9–10) Sochor, J.: 119 (3–4) Strakošová, P.: 332 (9–10) Stráňavová, M.: 268 (7–8) Šenberger, J.: 5 (1–2) Šerák, J.: 96 (3–4) Šlajs, J.: 244 (7–8), 331 (9–10), 449 (11–12) Špička, I.: 233, 235, 272, 277 (7–8) Treutlerová, L.: 268 (7–8) Tykva, T.: 233, 235, 272, 277 (7–8)

Vaculík, M.: 358 (9–10) Válek, T.: 358 (9–10) Vlasák, T.: 119 (3–4) Vodárek, V.: 7 (1–2) Vojtěch, D.: 96 (3–4) Vollrath, K.: 176 (5–6) Záděra, A.: 24 (1–2), 33 (1–2) Závrbská, M.: 445 (11–12) Zimný, O.: 268 (7–8)

Bryksí Stunová, B.: Lehké a barevné.... ............................................................ 89

D

Bryksí Stunová, B.: Hliník a jeho slitiny z  pohledu historie, současnosti a  budoucnosti ......................................... 91 Aluminium and its alloys from the perspective of the history, the present and the future Č Černý, J.; Ludvík, P.; Koukolíková, M.; Sláma, P.: Odlévání experimentální slitiny MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) pro reaktory IV.  generace chlazených roztavenými solemi – MSR ........................ 350 Casting of the experimental MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) alloy for reactors of the IVth generation cooled by molten salts—MSR

512 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Seznam recenzentů List of Peer-reviewers Ing. Martin Balcar, Ph.D. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. Ing. Vendula Fialová Ing. Jiří Fošum doc. Ing. Václav Kafka, CSc. Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. Ing. Martin Mrázek, Ph.D. Ing. Josef Odehnal, Ph.D. Ing. Jiří Pazderka Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. Ing. Jan Šlajs doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. Mgr. Ing. Tomáš Tykva, Ph.D.

Dulava, M.: Průmyslové pece pro tepelné zpracování korozivzdorných ocelí a slitin ............................................ 163 Industrial furnaces for heat treatment of stainless steels and alloys Dulava, M.: Zkušenosti s výrobou ocelových odlitků z  austenitických Cr-Ni ocelí pro vysoké teploty................... 20 Experience with the production of steel castings of austenitic Cr-Ni steels for high temperatures F Fialová, V.; Tykva, T.; Špička, I.: Připravenost hutních podniků v  České republice na trendy související s iniciativou Průmysl 4.0 ........................... 277 The Readiness of Metallurgical Companies in the Czech Republic for the trends related to the Industry 4.0

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport