{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 70

Významná česká slévárna převedla svoji výrobu cold boxových jader na systém ECOCURE BLUE . .......................... 168 BÜHLER AG, Švýcarsko Optimalizace procesu vysokotlakého lití pomocí integrovaného systému vakua ..........................................……… 308 Optimizing the HPDC process with an integrated vacuum system Velký krok v řízení tlakového lití . ... 169 Zpřístupnění potenciálu trhu konstrukčních dílů . ..................................... 236 Tapping into the market potential for structural components CzechTrade, Praha Prezentace na veletrzích s podporou CzechTrade ................................... 311 ELSKLO, spol. s r.o., Desná ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny .......................................... ……… 314 Eurovision, a.s., Brno, Praha Dotační možnosti z  oblasti životního prostředí a podnikání ................... 172 Dotační poradce – ano, či ne?........ 312 Strategie managementu inovací firmy .................................................... 240 Vyplatí se čerpat dotace z EU? … ano ..................................................... 106 F.lli Mazzon S.p.A. Velký návrat alkydové pryskyřice . ... 410 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín 20 let HA CZ ................................ 316 3D tisk. Úzká spolupráce firem voxeljet a Hüttenes-Albertus Group ............ 98

MAGMA GmbH, Pardubice Optimalizace vtokových soustav pro minimalizaci reoxidačních vměstků ve slévárně UNEX ................................. 306 MCAE Systems, s. r. o. Využití přesné průmyslové 3D metrologie ve slévárenství ........................ 414 METOS, v. o. s., Chrudim 3D data ve slévárenství . ............... 102 Moravia Tech, a.s., Brno Slévárna přesných odlitků | Investment Casting Foundry | Feingussgiesserei ..................................................... 174 NPP Group + Chemcostar Europe s.r.o. Nekovové příměsi – modifikace – kvalita kovu ............................................ 332 RESPECT, a. s., Praha Může se stát i vám… Nepodceňte stavebně-montážní pojištění ............. 176 Nejčastěji jsou stahovány vadné součástky do auta ................................... 330 Rösler Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach, Německo Kontinuální omílací systém přizpůsobený stávající periferii | Rychlé a efektivní obrábění hliníkových tlakových odlitků . ..................................................... 107 Tryskací zařízení pro budoucnost – pro čištění různorodých klikových hřídelí .................................................... 329

Speciální a obalovaná ostřiva z produkce Hüttenes-Albertus Polsko – nová šance pro slévárny ................................. 321

SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice Organická pojiva společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. .................................... 245

Vývoj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků ........................................... 38

SAND TEAM slaví 20 let ............... 179

ITALPRESSE INDUSTRIE Srl, Itálie Interaktivní asistent A-Me. Nový mobilní nástroj pro servis a údržbu ........... 241

CELOROČN Í OBSAH

LANIK s.r.o., Boskovice Profil společnosti . ........................ 328

KDYNIUM, a. s., Kdyně KDYNIUM, a. s., – kvalita, bezpečnost a ekologie ve slévárenství ................ 178 KNTL a.s., Praha KANTHAL – odporové topné materiály a elementy pro elektrické otopy .... 326 Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Německo Perfektní kombinace: špičková kvalita odlitku a efektivní náklady . ... 244, 325

444

STØTEK, zastoupení, Ing. Radek Hrabánek Dávkovací pec s vakuovou pumpou = významný posun v dávkování tekutého kovu ............................................ 238 Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno Zastoupení předních evropských dodavatelů technologií a spotřebního materiálu pro české a slovenské slévárny .................................................... 313 Veletrhy Brno, a.s. MSV 2017 .................................... 170 Wöhr CZ s.r.o., Brno Technologie WÖHR pro výrobu forem z chemicky pojených směsí ........... 408

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

RUBRIKY S EC T I O N S Aktuality l News: 274 Blahopřejeme l Congratulations: 72, 131, 276, 440 Diskuzní fórum l Discussion forum: 55 Kalendář akcí l Schedule of events: 62, 120, 192, 262, 342, 421 Literární přehledy l Literary overviews: 93, 160, 234, 402 Nekrolog l Obituary: 131, 276, 353 Publikace l Publications: 66, 126 Roční přehledy l Annual overviews: 43, 110, 418 Rozhovory l Interviews: 89, 108, 246, 416 Slévárenská výroba v České republice l Foundry production in the Czech Republic: 345 Slévárenská výroba v  zahraničí l Foundry production abroad: 59 Slévárenské konference l Foundry conferences: 197 Slévárenské kongresy l Foundry congresses: 195, 264, 346, 433 Slévárenské veletrhy l Foundry fairs: 63, 122, 199 Transactions AFS 2016: 58, 126, 201, 265, 347, 434 Umělecké odlitky l Art castings: 71 Vysoké školy informují l Information from universities: 65, 125, 270, 438 Výzkum, vývoj, programy a projekty l Research, development, programmes and projects: 64, 124 Vzdělávání l Education: 66, 269, 352 Vzpomínáme l Commemorations: 72, 132, 205, 353 Zahraniční slévárenské časopisy l Foreign foundry journals: 68, 127, 201, 265, 348, 434 Zajímavosti l Curiosities: 67, 123 Ze zahraničních časopisů l From the foreign foundry journals: 69, 130, 204, 267, 350, 439 Zprávy České slévárenské společnosti l News from the Czech Foundrymen Society: 51, 118, 182, 253, 337, 425 Zprávy Spolku přesného lití l News from the Czech Investment Casting Association: 54, 187, 344, 432 Zprávy Svazu modeláren České republiky l News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic: 48, 252 Zprávy Svazu sléváren České republiky l News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 46, 114, 180, 249, 336, 422

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport