{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ I N D E X O F AU T H O R S Andršová, I.: 140 (5–6) Bajer, T.: 380 (11–12) Beňo, J.: 380 (11–12) Bolibruchová, D.: 145 (5–6), 300 (9–10) Brůna, M.: 145 (5–6), 300 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 218 (7–8) Bryksí, V.: 229 (7–8) Burian, A.: 361 (11–12) Čech J.: 26 (1–2) Černý, J.: 281 (9–10) Datta, P. K.: 149 (5–6) Duffek, K.: 290 (9–10) Geier, G.: 89 (3–4) Hakl, J.: 26 (1–2) Havelková, L.: 26 (1–2) Hirst, R.: 137 (5–6) Hlavinka, J.: 359 (11–12) Hugo, M.: 229 (7–8) Jakub, J.: 290 (9–10) Jelínek, D.: 226 (7–8) Jelínek, M.: 221 (7–8) Jiránková, H.: 85 (3–4) Joch, A.: 140 (5–6) Kaňa, V.: 5, 6 (1–2) Kaňová, Z.: 395 (11–12) Křenková, P.: 385 (11–12) Láník, B.: 156 (5–6) Liedtke, A.: 390 (11–12) Ludvík, P.: 281 (9–10)

Luňák, M.: 226 (7–8) Machuta, J.: 213 (7–8) Maity, U. K.: 149 (5–6) Martinák, R.: 286 (9–10) Neudert, A.: 360, 375 (11–12) Neumannová, Š.: 26 (1–2) Nová, I.: 211, 213 (7–8) Ňuksa, P.: 140 (5–6) Odehnal, J.: 281, 290 (9–10) Opačitý, R.: 380 (11–12) Pastirčák, R.: 145 (5–6), 300 (9–10) Pazderka, J.: 385 (11–12) Perůtka, M.: 395 (11–12) Podhorná, B.: 140 (5–6) Pramanick, A. K.: 149 (5–6) Přerovská, M.: 361 (11–12) Röhrig, K.: 30 (1–2) Roučka, J.: 12 (1–2) Roy, S.: 149 (5–6) Sedláček, J.: 156 (5–6) Suchánek, J.: 16, 21 (1–2) Szturc, P.: 97 (3–4) Šípová, M.: 281 (9–10) Šlajs, J.: 76 (3–4) Špička, I.: 77 (3–4) Tomek, L.: 156 (5–6) Tykva, T.: 77 (3–4) Vaňková, A.: 294 (9–10) Vinter, V.: 156 (5–6) Vladár, Z.: 4 (1–2) Vlasák, T.: 26 (1–2) Vojtěch, J.: 140 (5–6)

Vrchotová, V.: 36 (1–2) Vykoukal, M.: 361 (11–12) Williams, R.: 137 (5–6) Zajíček, R.: 81 (3–4) Zýka, J.: 140 (5–6)

Treatment of the gating system for the casting of a turbine engine flap in order to improve internal quality

Hlavinka, J.: Úvodní slovo ……… 359

O B SA H CO N T E N T S

B

CELOROČN Í OBSAH

Ing. Martin Balcar, Ph.D. Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Václav Kaňa, Ph.D. doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc. Ing. Zbyněk Kuzma Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. Ing. Martin Mrázek, Ph.D. Ing. Alois Neudert, Ph.D. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Josef Odehnal, Ph.D. Ing. Jiří Pazderka prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Pavel Sýkora, CSc. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D.

H

odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové články, rozhovory, úvodní slova specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, overview articles, interviews, editorials

Beňo, J.; Opačitý, R.; Bajer, T.: Nekřemenná ostřiva na bázi aluminosilikátů .................................................... 380 Non-silica base sands on aluminosilicate basis Brůna, M.; Bolibruchová, D.; Pastirčák, R.: Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin ............................................... 300 Analysis of reoxidation processes in gating system within casting of Al alloys Brůna, M.; Bolibruchová, D.; Pas- tirčák, R.: Úprava vtokovej sústavy pre odliatok klapky turbínového motora za účelom zlepšenia vnútornej kvality ................................................... 145

442

SEZNAM RECENZENTŮ LIST OF PEER-REVIEWERS

Bryksí Stunová, B.: Lité strukturní díly – konstrukční, metalurgické a technologické aspekty výroby .................... 218 Cast structural parts—structural, metallurgical and technological aspects of manufacture Č Černý, J.; Ludvík, P.; Šípová, M.; Odehnal, J.: Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C ............................ 281 Influence of deoxidizing and modifying agent CaSiBa on microstructure of steel with 0.3% C

Hugo, M.; Bryksí, V.: Svařování tlakově litých odlitků ze slitiny hliníku s křemíkem elektronovým svazkem ......... 229 Electron beam welding of high pressure die castings made of aluminium-silicon alloy J Jelínek, M.: Základní principy výroby strukturálních odlitků ................... 221 Basic principles of manufacture of structural castings Jiránková, H.: 3D tiskárny v praxi – využití moderní technologie ve slévárenství ................................................ 85 3D printers in practice—the use of modern technology in the foundry industry

G Geier, G.: Vstřelování jader versus 3D tisk jader . ...................................... 89 Core injection vs. 3D core printing

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

K Kaňa, V.: Legovaná litina – perspektivní a konkurenceschopný materiál ......... 5

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport