{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ I N D E X O F AU T H O R S Aláč, D.: 45 (1–2) Andršová, I.: 414 (11–12) Balcar, M.: 40 (1–2) Batyšev, A. I.: 226 (7–8) Batyšev, K. A.: 226 (7–8) Beňo, J.: 355 (9–10) Benz, N.: 232 (7–8) Bliznyukov, S.: 355 (9–10) Bolibruchová, D.: 86, 93 (3–4), 346 (9–10) Brázda, Z.: 50 (1–2) Bricín, D.: 90 (3–4) Brůna, M.: 346 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 82 (3–4), 350 (9–10) Burian, A.: 236 (7–8) Cileček, J.: 52 (1–2) Čagánek, R.: 218 (7–8) Čamek, L.: 355 (9–10) Čech, J.: 342 (9–10) Čeretka, M.: 150 (5–6), 226 (7–8) David, M.: 50 (1–2) Dlouhý, I.: 167 (5–6) Doležal, P.: 161 (5–6), 432 (11–12) Duda, J.: 44 (1–2) Dvorský, D.: 173 (5–6) Ferjo, J.: 355 (9–10) Fila, P.: 40 (1–2) Fišera, V.: 7 (1–2) Fošum, J.: 444 (11–12) Fourberg, Ch.: 232 (7–8) Fousová, M.: 173 (5–6) Hála, M.: 90 (3–4) Hampl, J.: 154 (5–6) Hasil, J.: 161 (5–6), 432 (11–12) Henzl, D.: 82 (3–4) Herzán, Z.: 7 (1–2) Hlavinka, J.: 149 (5–6), 413 (11–12) Horáček, M.: 218 (7–8) Horký, K.: 102 (1–2) Hrbáček, K.: 414 (11–12) Chytka, P.: 47 (1–2), 366 (9–10) Ivanov, S.: 232 (7–8)

Jelínek, P.: 32 (1–2), 176 (5–6) Joch, A.: 240 (7–8), 414 (11–12) Jonuleit, M.: 436 (11–12) Juříček, P.: 58 (1–2) Kafka, V.: 5, 16, 28, 35, 44 (1–2), 245 (7–8) Kaňová, Z.: 421 (11–12) Keršner, Š.: 342 (9–10) Kocian, J.: 59 (1–2) Konečná, K.: 154 (5–6) Kříž, A.: 90 (3–4) Kubásek, J.: 173 (5–6) Kubeš, P.: 236 (7–8) Kubíček, J.: 453 (11–12) Kvasnica, P.: 240 (7–8) Kyselka, Š.: 179 (5–6) Lána, I.: 81 (3–4) Luňák, J.: 102 (3–4), 179 (5–6) Málek, J.: 414 (11–12) Malik, J.: 86 (3–4) Martinák, R.: 363 (9–10) Martínek, L.: 40 (1–2) Maschke, W.: 436 (11–12) Menšík, R.: 45 (1–2) Merta, P.: 43 (1–2) Miča, R.: 38 (1–2) Mikulka, V.: 13 (1–2) Moravčík, R.: 150 (5–6) Mores, A.: 446 (11–12) Novobílský, M.: 35, 38 (1–2) Ňuksa, P.: 240 (7–8) Obrtlík, J.: 37 (1–2) Odehnal, J.: 154 (5–6) Pálka, S.: 161 (5–6), 432 (11–12) Pavelec, V.: 45 (1–2) Pazderka. J.: 369 (9–10) Pělucha, B.: 45 (1–2) Podhorná, B.: 414 (11–12) Podprocká, R.: 86 (3–4) Potácel, R.: 440 (11–12) Přerovská, M.: 236 (7–8) Ptáček, J.: 97 (3–4) Rojíček, V: 45 (1–2) Roučka, J.: 341 (9–10) Rousek, J.: 216 (7–8)

O B SA H CONTENTS

Brůna, M. – Bolibruchová, D.: Trhliny v hliníkových zliatinách . ............................ 346 Hot tearing in aluminium alloys

odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové články, rozhovory, úvodní slova l specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, overview articles, interviews, editorials

Bryksí Stunová, B. – Henzl, D.: Slitiny hliníku pro písty spalovacích motorů a kompresorů ...................................................... 82 Aluminium alloys for combustion engines and compressors pistons

B Benz, N. – Fourberg, CH. – Ivanov, S.: Současný stav technologie Alphaset . ... 232 Present state of the Alphaset technology Bliznyukov, S. – Čamek, L. – Ferjo, J. – Beňo, J.: Některé možnosti optimalizace dezoxidace oceli na odlitky v licí pánvi pomocí plněného profilu . ............................. 355 Some possibilities of optimization of cast steel deoxidation in casting ladle with the aid of cored wire Brázda, Z. – David, M.: Pozitivní zkušenosti slévárny JMA Hodonín v dosahování příznivých ekonomických parametrů ............ 50 Bricín, D. – Kříž, A. – Hála, M.: Problematika odlévání drobných dílů pro hudební průmysl ................................................ 90 Problematic of casting of small parts for music industry

Bryksí Stunová, B.: Problematika stanovování hodnot mechanických vlastností slitin hliníku litých (nejen) pod tlakem . ......... 350 Problems of determination of values of mechanical properties of (not only) die cast aluminium alloys C Cileček, J.: Může česká slévárna dlouhodobě prosperovat? ..................................... 52 Č

Sedláček, E.: 150 (5–6) Sembdner, M.: 54 (1–2) Sinay, J.: 56 (1–2) Skrbek, B.: 360 (9–10) Stanček, L.: 150 (5–6), 226 (7–8) Střítecký, F.: 442 (11–12) Szmek, V.: 35, 45 (1–2) Šenberger, J.: 26 (1–2) Šlajs, J.: 21 (1–2), 450 (11–12) Špaček, M.: 179 (5–6) Válka, L.: 167 (5–6) Vanko, B.: 150 (5–6), 226 (7–8) Vašek, V.: 218 (7–8) Vladár, Z.: 5 (1–2), 35 (1–2) Vojtěch, D.: 173 (5–6) Vykoukal, M.: 236 (7–8) Zemánek, R.: 436 (11–12) Zugárková, Z.: 421 (11–12) Zýka, J.: 414 (11–12) Žihalová, M.: 93 (3–4) Žižka, I.: 35 (1–2)

SEZNAM RECENZENTŮ LIST OF PEER-REVIEWERS Ing. Martin Balcar, Ph.D. prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Ing. Zdeněk Čejka Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. doc. Ing. Václav Kafka, CSc. prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc. Ing. Josef Kutáč, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

Applicability of the concept of the “master” curve for evaluating the fracture toughness of the C-Mn cast steel Duda, J. – Kafka, V.: Zkušenosti s nákladovým modelem v ocelárně ve VÍTKOVICE STEEL, a. s. ........................................... 44 F Fila, P. – Balcar, M. – Martínek, L.: Sledování neúplných vlastních nákladů při výrobě elektrooceli ve společnosti ŽĎAS, a. s. .............................................................. 40 Monitoring of incomplete working costs during steel making processes in the joint-stock company of ŽĎAS, a. s. Fošum, J.: FOND-EX 2016 – formovací materiály a postup výroby forem a jader.... 444 FOND-EX 2016—moulding materials and methods of moulds and core manufacture

Čech, J. – Keršner, Š.: Izolace jako náhrada kapes u ocelových odlitků – návrh technologie a praktická aplikace . ..................... 342 Insulation as a substitute for pockets for steel castings – design of the technology and practical application

Fousová, M. a kol.: 3D tisk – možná alternativa k technologiím odlévání, tváření a obrábění? ................................................... 173 3D printing—a possible alternative to casting, forging and machining technologies?

D

Herzán, Z. – Fišera, V.: Kalkulace výrobních nákladů a tvorba ceny odlitku ve společnosti FOCAM, s. r. o. .................................... 7 Calculation of production costs and the for-

Dlouhý, I. – Válka, L.: Aplikovatelnost koncepce „master“ křivky pro hodnocení lomové houževnatosti C-Mn oceli na odlitky . ... 167

H

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport