{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

ro ční k L X I V . 1. leden – 31. prosinec 2016 . Brno

OBSAH / CONTENTS

Ekonomický pohled na slévárenskou výrobu Foundry production from the economic point of view

Odlitky ze slitin neželezných kovů Castings from non-ferrous metals

Všeobecné zaměření General topic number

s. 1–76

s. 77–144

s. 145–210

FOND-EX odborné články FOND-EX specialized contribution

53. slévárenské dny® vybrané přednášky 53rd Foundry Days chosen papers

Všeobecné zaměření + hodnocení veletrhu FOND-EX 2016 General topic number + evaluation of the FOND-EX Fair 2016

s. 211–336

s. 337–408

s. 409–496

vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Písaříková redakční rada / advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D., Ing. Jan Čech, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Radovan Koplík, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Radan Potácel, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jan Šlajs, Ing. Ladislav Tomek, Ing. Zdeněk Vladár (předseda / chairman)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport