{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

Šenberger, J. – Pernica, V. – Pešek, J.: Příspěvek ke kinetice reakcí probíhajících během vakuování ve vakuové indukční peci; 2. část – kinetika oduhličení oceli ........... 75 Contribution to the kinetics of reactions ongoing during vacuuming in a vacuum induction furnace; 2nd part—kinetics of steel decarburization Šenberger, J. – Pernica, V. – Pešek, J.: Příspěvek ke kinetice reakcí probíhajících během vakuování ve vakuové indukční peci; 3. část – dezoxidace oceli uhlíkem . ...... 180 Contribution to the kinetics of reactions running during vacuuming in a vacuum induction furnace; 3rd part—deoxidation of steel with carbon Šerák, J. a kol.: Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a korozní odolnost hliníkových slitin .................................. 158 Influence of heat treatment on mechanical properties and corrosion resistance of aluminium alloys Šmíd, M. a kol.: Vliv rozdílných podmínek přesného lití na vysokocyklovou únavu superslitiny MAR-M 247 při vysokých teplotách ........................................................... 340 Influence of different conditions of investment casting on high-cycle fatigue of the MAR-M 247 superalloy under high temperatures T Tegg, A. – Thienel, M. – Burian, A.: Případová studie praktického využití technologie GEOPOL© ve světě . ............................. 231 A case study of practical use of the GEOPOL© technology in the world V Válka, L. – Dlouhý, I.: Vliv metalurgie na tranzitní lomové chování vysoce pevných konstrukčních ocelí .............................. 422 Influence of metallurgy on transition fracture behaviour of high-strength constructional steels Vladár, Z.: Úvodní slovo . ....................... 5 W Wakita, K. – Matsubara, M.: Charakteristika a aplikace kulatého keramického ostřiva CERABEADS ........................................ 262 Characteristics and application of the round ceramic base sand CERABEADS Z Záděra, A. – Carbol, Z. – Schaffer, R.: Použití sekundární metalurgie pro zvýšení jakosti oceli . .......................................... 20 Use of secondary metallurgy for increasing steel quality Zikmund, T. a kol.: Rentgenová nanoa mikrotomografie pro analýzu odlitků . . 31

FIREMNÍ PREZENTACE PRESENTATIONS OF COMPANIES AAGM GmbH, Německo; Wöhr CZ s. r. o., Brno Mechanizace formování WÖHR . ......... 366

ABB ABB Robotika představila na MSV 2015 nové produkty a pokročilé aplikace ............. 354 ASK Chemicals Czech, s. r. o. ECOCURE™ BLUE – nejnovější vývojový trend v technologii cold box ......................... 349 Inovace v oblasti nálitkování a filtrace ocelových a litinových odlitků . ..................... 100 DISA Industries, Příbram Inženýrství na světové úrovni ............... 128 ELSKLO spol. s r. o., Desná v Jizerských horách Moderní topný systém elektrických kelímkových pecí ELSKLO . ............................... 196 ESI Group S.A., Francie ESI Group představí na veletrhu GIFA simulační software pro slévárenství – Casting Simulation Suite ProCAST 2015 .............. 122 FOSECO, Ostrava Největší GIFA všech dob pro firmu FOSECO . ............................................................ 352 Tisková zpráva GIFA 2015 / Přehled nabízených produktů / hala 12, stánek A01 a A02 ............................................................ 104 Hüttenes-Albertus-Chemische Werke GmbH Budoucnost pojivových systémů pro výrobu jader ..................................................... 34 Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo Vysoká jakost odlitků při snížených výrobních nákladech ............................................ 130 HERATM – vysoce účinný uvolňovací prostředek pro vysokotlaké lití ....................... 364 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice Bazar technologií pro tavení a tepelné zpracování kovů / Náš servis tavicích agregátů přesvědčuje o kvalitě .......................... 368 Keramtech, s. r. o., Žacléř Firma Keramtech, s. r. o., Žacléř, patří již několik desetiletí mezi přední světové výrobce keramických licích filtrů pro filtraci tavenin železných a neželezných kovů .............. 126 Keramtech, s. r. o., Žacléř . .................. 362

Provodínské písky, a. s., Provodín Provodínské písky, významné ložisko kvalitních křemenných ostřiv v České republice ............................................................ 278 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. / Investment Casting Division ……… 118 RESPECT, a. s., Praha Pojištění průmyslových rizik je k nezaplacení . ....................................................... 124 Stažení vadného výrobku z trhu nemusí nutně znamenat katastrofu ...................... 360 RKL Slévárna, s. r. o., Dolní Benešov Nové funkční vlastnosti informačního systému RGU OPTI využívaného ve společnosti RKL Slévárna, s. r. o., Dolní Benešov . .......... 116 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo Dvouvsázkové odstředivé zařízení pro dodavatelský průmysl / Full-Speed pro nejrozmanitější tvářené díly . .............................. 310 Nová, univerzální metací kola pro optimalizaci povrchových úprav ........................ 282 Závěsné tryskací zařízení ve zvláštním provedení pro slévárny / Náročné podmínky při odstraňování jader ............................... 132 Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno Představení společnosti Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno . ............................. 189

RUBRIKY / SECTIONS Blahopřejeme / Congratulations: 60, 136, 215, 301, 381, 447 Nekrolog / Obituary: 143, 219, 301, 381, 448 Publikace / Publications: 142, 380 Roční přehledy / Annual overviews: 42, 197, 283, 430 Slévárenská výroba v zahraničí / Foundry production abroad: 55 Slévárenské konference / Foundry conferences: 210, 378, 447 Slévárenské kongresy / Foundry congresses: 137

KOVOLIS HEDVIKOV, a. s. ................. 428

Transactions AFS 2014: 51, 214, 296

LANIK, s. r. o., Boskovice LANIK, s. r. o., Boskovice ............. 120, 356 MORGAN MMS představuje nový kelímek Z2e2 / Měřitelná úspora energie, zvýšená efektivita a životnost . .......................... 194

Umělecké odlitky / Art castings: 59, 143, 218, 300, 380

MAGMA GmbH, Pardubice Zvyšování jakosti ocelových ingotů za pomoci numerické simulace v SW MAGMA 5. ... 38 MAGMA – celková optimalizace ……… 192 MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., Liberec Dodáváme FORMY, JÁDRA, ODLITKY ............................................................ 358 NAJPI a. s., Senica, Slovensko Najpi ťaží na najväčšom ložisku zlievarenského a sklárskeho piesku na Slovensku.... 280 OAS AG, Brémy; Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Hannover Modulární systém přípravy nátěrů pro slévárenské procesy ..................................... 110

Vysoké školy informují / Information from universities: 52, 139, 218, 292, 376 Vzpomínáme / Commemorations: 219 Z historie / From the history: 61, 145, 220, 302, 382, 449 Zahraniční slévárenské časopisy / Foreign foundry journals: 53, 141, 216, 298, 378, 445 Zajímavosti / Curiosities: 380 Ze zahraničních časopisů / From the foreign foundry journals: 49, 138, 213, 295, 376, 444 Zprávy České slévárenské společnosti / News from the Czech Foundrymen Society: 47, 135, 204, 288, 373, 440 Zprávy Svazu sléváren České republiky / News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 44, 133, 202, 287, 372, 437

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport