{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ I N D E X O F AU T H O R S Balážová, M.: 329 (9–10) Balcar, M.: 11 (1–2), 329 (9–10) Bednář, B.: 88 (3–4) Bednářová, V.: 174, 177 (5–6) Betik, B.: 254 (7–8) Bolibruchová, D.: 325 (9–10) Brůna, M.: 325 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 345 (9–10), 406 (11–12) Bryksí, V.: 406 (11–12) Brziak, P.: 329 (9–10) Buchmann, O.: 409 (11–12) Bulín, J.: 16 (1–2) Burian, A.: 229, 231 (7–8) Carbol, Z.: 20 (1–2), 395 (11–12) Čamek, L.: 82 (3–4) Čapek, D.: 92 (3–4) Čech, J.: 7 (1–2) Čelko, L.: 31 (1–2) Dańko, R.: 240 (7–8) Deters, H.: 235 (7–8) Dlouhý, I.: 422 (11–12) Doležal, J.: 345 (9–10) Domovec, M.: 329 (9–10) Duda, J.: 82 (3–4) Elbel, T.: 390, 391, 412 (11–12) Fila, P.: 11 (1–2) Fourberg, Ch.: 409 (11–12) Gajdzica, K.: 318 (9–10) Gajdzica, M.: 318 (9–10) Hampl, J.: 399, 404, 412 (11–12) Herman, A.: 88 (3–4) Hlavinka, J.: 265 (7–8), 389 (11–12) Holtzer, M.: 240 (7–8) Horáček, J.: 166 (5–6) Horáček, L.: 312 (9–10) Horáček, M.: 417 (11–12) Horník, V.: 340 (9–10) Hrbáček, K.: 340 (9–10) Hřebíček, L.: 427 (11–12) Hutař, P.: 340 (9–10) Chlup, P.: 88 (3–4) Joachim, C.: 409 (11–12) Joch, A.: 340 (9–10) Kaiser, J.: 31 (1–2) Kasperowski, A.: 235 (7–8) Kehler, F.-G.: 70 (3–4) Kmita, A.: 240 (7–8) Kolda, V.: 251 (7–8), 401 (11–12)

Körschgen, J.: 235 (7–8) Kováč, M.: 329 (9–10) Krahula, K.: 162 (5–6) Kroupová, I.: 174, 177 (5–6), 321 (9–10) Krutiš, V.: 329 (9–10) Kučera, V.: 345 (9–10) Kukuj, D. M.: 248 (7–8) Kunz, L.: 340 (9–10) Kupec, O.: 94 (3–4) Lána, I.: 157 (5–6) Lasák, R.: 315 (9–10) Libich, M.: 158 (5–6) Lichý, P.: 174, 177 (5–6), 272 (7–8), 321 (9–10) Lincke, H.: 235 (7–8) Lukeš, R.: 251 (7–8) Luňák, M.: 92 (3–4), 185 (5–6), 401 (11–12) Martinák, R.: 72 (3–4) Martínek, L.: 11 (1–2) Masarik, M.: 82 (3–4) Matsubara, M.: 262 (7–8) Mores, A.: 273 (7–8) Müller, J.: 235 (7–8) Neterder, K.: 86 (3–4) Nikolajčik, J. A.: 248 (7–8) Nosek, V.: 337 (9–10) Nová, I.: 166 (5–6) Novák, P.: 158 (5–6) Oberleiter, M.: 235 (7–8) Odehnal, J.: 16 (1–2), 333 (9–10) Pazderka, J.: 276 (7–8) Pernica, V.: 26 (1–2), 75 (3–4), 180 (5–6) Pešek, J.: 26 (1–2), 75 (3–4), 180 (5–6) Petrilak, M.: 31 (1–2) Piekar, D.: 399, 404 (11–12) Potácel, R.: 269 (7–8) Pražma, V.: 312 (9–10) Proček, J.: 31 (1–2) Procházka, P.: 325 (9–10) Ptáček, J.: 170 (5–6) Radkovský, F.: 174, 177 (5–6), 321 (9–10) Resch, R.: 235 (7–8) Roučka, J.: 311 (9–10) Rozenkranc, J.: 318 (9–10) Sedlák, J.: 267 (7–8) Seeger, K.: 409 (11–12) Schaffer, R.: 20 (1–2) Simmons, R. D. L.: 258 (7–8) Skrbek, B.: 337 (9–10) Šenberger, J.: 6, 26 (1–2), 75 (3–4), 180 (5–6), 395 (11–12) Šerák, J.: 158 (5–6)

O B SA H CONTENTS

The experience with secondary metallurgy in the joint-stock company of ŽĎAS, a. s.

odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové recenzované články, úvodní slova / specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, Overview peer-reviewed articles, editorials

Betik, B. – Vykoukal, M.: Automatizace při výrobě forem a jader . ......................... 254 Automation in manufacture of moulds and cores

B Balážová, M. a kol.: Vývoj technologie bimetalického ingotu s využitím numerického a fyzikálního modelování ..................... 329 Development of a technology for production of a bimetallic ingot using numerical and physical modelling Balcar, M. – Fila, P. – Martínek, L.: Zkušenosti se sekundární metalurgií ve ŽĎAS, a. s. ............................................................. 11

Brůna, M. – Procházka, P. – Bolibruchová, D.: Vplyv umiestnenia filtra vo vtokovej sústave na priebeh plnenia formy ............ 325 Influence of filter position in gating system on the course of mould filling

Šmatelka, J.: 417 (11–12) Šmíd, M.: 340 (9–10) Tegel, M.: 235 (7–8) Tagg, A.: 231 (7–8) Thienel, M.: 231 (7–8) Tkadlečková, M.: 404 (11–12) Valášek, R.: 86 (3–4) Válka, L.: 422 (11–12) Vladár, Z.: 5 (1–2) Vlk, V.: 333 (9–10) Vojtěch, D.: 158 (5–6) Vorrath, M.: 409 (11–12) Vykoukal, M.: 254, 258 (7–8) Wakita, K.: 262 (7–8) Wolf, P.: 88 (3–4) Záděra, A.: 20 (1–2) Zikmund, T.: 31 (1–2) Zupan, H.: 235 (7–8) Železný, R.: 329 (9–10)

S E Z N A M R E C E N Z E N TŮ LIST OF PEER-REVIEWERS Ing. Martin Balcar, Ph.D. Ing. Alois Burian, CSc. doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Jiří Florián Ing. Jiří Fošum doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. Ing. Aleš Herman, Ph.D. Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Václav Kafka, CSc. Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. Ing. Jiří Křístek, CSc. Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. Ing. Alois Neudert, Ph.D. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Josef Odehnal Ing. Jiří Pazderka prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

Burian, A.: Trvale udržitelný rozvoj v oblasti slévárenských formovacích materiálů ............................................................ 229 Č Čapek, D. – Luňák, M.: Využití metodiky 8D ve slévárenské praxi .......................... 92 Čech, J.: Využití sekundární metalurgie při výrobě oceli na odlitky ............................ 7 Use of secondary metallurgy in manufacture of cast steel D

Bryksí Stunová, B. – Bryksí, V.: Puchýře při lití metodou rheocasting? .................... 406 Blisters when casting the rheocasting method?

Doležal, J. – Bryksí Stunová, B. – Kučera, V.: Současné poznatky o vlivu doprovodných prvků ve slitinách Al-Si ........................ 345

Bulín, J. – Odehnal, J.: Výroba jakostních ocelí na rafinačním zařízení ASEA-SKF..... 16 Manufacture of high quality steels on the ASEA-SKF refining device

Duda, J. – Masarik, M. – Čamek, L.: Zařízení sekundární metalurgie ve VÍTKOVICE STEEL, a. s. ........................................... 82 Secondary metallurgy facilities in the joint- -stock company of VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport