{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

ro ční k L X I I I . 1. leden – 31. prosinec 2015 . Brno

OBSAH / CONTENTS

Sekundární metalurgie secondary metallurgy

Odborné články + GIFA 2015 specialized articles + GIFA 2015

Odlitky ze slitin Al a ostatních neželezných kovů Castings from Al alloys and other non-ferrous metals

s. 1–64

s. 65–152

s. 153–224

Formovací směsi – pojivové systémy moulding mixtures— binding systems

52. slévárenské dny® – vybrané přednášky 52nd Foundry Days— chosen papers

Vady odlitků Casting defects

s. 225–306

s. 307–384

s. 385–458

vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Písaříková redakční rada / advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D., Ing. Jan Čech, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Mgr. Ivan Hostaša, Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Radovan Koplík, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Radan Potácel, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jan Šlajs, Ing. Ladislav Tomek, Ing. Zdeněk Vladár (předseda / chairman)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport