{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ Adámková, E.: 336 (9–10) Bednářová, V.: 165 (5–6), 322 (9–10), 424 (11–12) Beňo, J.: 322 (9–10) Bolibruchová, D.: 144, 148 (5–6), 318 (9–10) Brázda, Z.: 90 (3–4) Brotánek, S.: 16 (1–2), 330 (9–10) Brůna, M.: 76 (3–4), 318 (9–10) Burian, J.: 223 (7–8) Cais, J.: 216 (7–8) Carbol, Z.: 23 (1–2), 421 (11–12) Cileček, J.: 350 (9–10) Čech, Jan: 20 (1–2), 85 (3–4) Dulava, M.: 325 (9–10) Fikrlová, R.: 330, 347 (9–10) Fošum, J.: 342 (9–10), 438 (11–12) Hajdúch, P.: 413 (11–12) Hakl, J.: 20 (1–2) Haluza, J.: 80 (3–4) Havlíček, P.: 220 (7–8) Hlavinka, J.: 407, 432 (11–12) Hnilica, R.: 90 (3–4) Horáček, M.: 152, 156 (5–6), 352 (9–10) Horenský, J.: 352 (9–10) Hurtalová, L.: 417 (11–12) Chalupová, M.: 417 (11–12) Jedovnický, J.: 352 (9–10) Jelínek, P.: 336 (9–10) Kafka, V.: 347 (9–10) Kaňa, V.: 11 (1–2) Kavička, F.: 26 (1–2) Korec, Š.: 336 (9–10)

Kosour, V.: 352 (9–10) Kotas, P.: 71 (3–4) Krivoš, E.: 226 (7–8) Kroupová, I.: 165 (5–6), 322 (9–10), 424 (11–12) Krump, M.: 336 (9–10) Krumrei, T.: 152 (5–6) Krutiš, V.: 68 (3–4) Krýslová, S.: 169 (5–6) Kubásek, J.: 162 (5–6), 408 (11–12) Kubíček, J.: 443 (11–12) Kuzma, Z.: 156 (5–6) Lána, I.: 165 (5–6), 322 (9–10) Láník, B.: 358 (9–10) Lichý, P.: 165 (5–6), 322 (9–10), 424 (11–12) Macko, J.: 144 (5–6) Madaj, R.: 226 (7–8) Machovčák, P.: 421 (11–12) Machuta, J.: 169 (5–6) Malysz, R.: 347 (9–10) Marko, E.: 347 (9–10) Masarik, M.: 26 (1–2) Mores, A.: 440 (11–12) Neudert, A.: 223 (7–8) Neumannová, Š.: 20 (1–2) Nová, I.: 143, 169 (5–6) Odehnal, J.: 16 (1–2), 330 (9–10) Pastirčák, R.: 226 (7–8) Pernica, V.: 11 (1–2), 80 (3–4) Pluháček, J.: 11, 23 (1–2) Pospíšilová, I.: 162 (5–6) Potácel, R.: 434 (11–12)

Procházka, P.: 318 (9–10) Radkovský, F.: 165 (5–6), 322 (9–10), 424 (11–12) Rek, A.: 26 (1–2) Roučka, J.: 317 (9–10) Rousek, J.: 210 (7–8) Rykalová, E.: 421 (11–12) Sedláček, J.: 358 (9–10) Sládek, A.: 76 (3–4) Smekal, T.: 413 (11–12) Sochor, J.: 20 (1–2) Soukupová, L.: 152 (5–6), 352 (9–10) Stachovec, I.: 156 (5–6), 352 (9–10) Stránský, K.: 26 (1–2), 220 (7–8) Střítecký, F.: 436 (11–12) Svoboda, M.: 220 (7–8) Svobodová, J.: 216 (7–8) Šenberger, J.: 6, 7, 11, 23 (1–2), 67, 80 (3–4) Šlajs, J.: 428 (11–12) Tillová, E.: 417 (11–12) Tomek, L.: 358 (9–10) Vasková, I.: 413 (11–12) Vašťák, P.: 152, 156 (5–6), 352 (9–10) Vinter, V.: 358 (9–10) Vladár, Z.: 5 (1–2) Vlasák, T.: 20 (1–2) Vojtěch, D.: 162 (5–6), 408 (11–12) Vyklický, O.: 220 (7–8) Záděra, A.: 7, 11, 23 (1–2), 80 (3–4) Zemčík, L.: 156 (5–6), 212 (7–8), 352 (9–10) Žihalová, M.: 148 (5–6)

OBSAH B

F

Brůna, M. – Procházka, P. – Bolibruchová, D.: Vplyv dizajnu lisovaných filtrov na plnenie formy .................................. 318 Impact of design of pressed filters on filling of the mould

Firková, L. a kol.: Tvorba komplexního nákladového modelu výroby odlitku ........................................................ 347 Creation of a comprehensive cost model of casting production

Brůna, M. – Sládek, A.: Progresívny spôsob predikcie pórovitosti hliníkových odliatkov . .............................................. 76 Progressive method of porosity prediction for aluminium castings

Fošum, J.: FOND-EX 2014 – novinky z oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader ........................... 438 FOND-EX Fair 2014—novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and core manufacture

C Cileček, J.: Motivace a motivační prvky ve firmě ALUCAST . .............................. 350 Motivation and motivational elements in the firm of ALUCAST

Fošum, J.: Samotvrdnoucí směsi s organickými pojivy – současný stav využívání v českých slévárnách ........................ 342 Self-setting mixtures with organic binders —present state of using in Czech foundries

Č

H

Čech, J.: Specifika technologie masivních ocelových odlitků ............................... 85 Specificities of technology of heavy steel castings

Hlavinka, J.: Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2014 ........................ 432 The international FOND-EX Fair 2014

D Dulava, M.: Vznik intermetalických fází při výrobě odlitků z korozivzdorných ocelí ...................................................... 325 Formation of intermetallic phases during manufacture of castings from stainless steels

the foundry of Jihomoravská armaturka, spol. s r. o., (Ltd.), Hodonín Horáček, M. a kol.: Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků ze slitin Al ........................................................ 352 Research and development of technology for large—thin wall—high quality aluminum castings for aircraft industry Hurtalová, L. – Tillová, E. – Chalupová, M.: Prínos metalografie pri štúdiu zlievarenských Al zliatin skupiny 4xxxx ....... 417 Contribution of metallography to study of foundry aluminium alloys of the 4xxxx series J

Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ............. 407 Hnilica, R. – Brázda, Z.: Numerická simulace & rapid prototyping ve slévárně Jihomoravské armaturky, spol. s r. o., Hodonín ........................................................ 90 Numeric simulation & rapid prototyping in

Jelínek, P. a kol.: Modifikace alkalických silikátů v technologii mikrovlnového vytvrzování . ........................................ 336 Modification of alkali silicates in the technology of microwave hardening K Kotas, P.: Automatická optimalizace slévárenských procesů a technologií ....... 71 Autonomous optimization of casting processes and designs

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport