{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

ro ční k L X I I . 1. leden – 31. prosinec 2014 . Brno OBSAH – CONTENTS

Vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová Redaktorka Mgr. Milada Písaříková Redakční rada Ing. Zdeněk Vladár (předseda), prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Václav Krňávek, doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček, prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport