{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

Jelínek, P. a kol.: Příspěvek k regeneraci olivín-rezolových ST směsí.................. 289 Contribution to reclamation of olivine-resol self-setting mixtures Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2012...................... 411 K Koplík, R.: Modelárny vystavující na veletrhu FOND-EX 2012............................ 417 Kosour, V. – Horáček, M. – Horenský, J.: Kvalitní voskový model – základní předpoklad kvalitního odlitku zhotoveného metodou vytavitelného modelu............... 329 High-quality wax pattern – a basic precondition of a high-quality casting made by the investment casting technology Krumrei, T. – Frulli, D.: Tepelné vlastnosti skořepin pro přesné lití na bázi taveného bílého korundu...................................... 346 Thermal properties of investment casting shells based on White Fused Alumina Kubíček, J. – Jaš, F. – Blažek, J.: Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2012 .......................................................... 426 L Lichý, P. – Bednářová, V.: Lité porézní kovy – výroba a vlastnosti....................... 6 Cast porous metals – manufacture and properties M Macků, m. – horáček, m.: Možnosti metod RP v kombinaci s technologií vytavitelného modelu...................................... 323 Possibilities of RP methods in combination with the investment casting technology Machuta, J. – Nová, I.: Odlitky ze slitin zinku....................................................... 140 Castings from Zn alloys Machuta, J.: Sledování dilatačních vlastností slévárenských směsí během tepelné zátěže................................................... 30 Monitoring of foundry mixtures expansion properties during thermal stress Maschke, W. – Jonuleit, M.: Očkování litiny..................................................... 365 Medlen, D. – Bolibruchová, D.: Vplyv viacnásobného pretavovania na naplynenie a vybrané mechanické vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4 s prídavkom AlSb10............. 428 Influence of multiple remelting on gas content and chosen mechanical properties of AlSi6Cu4 alloy with addition of AlSb10

N Neudert, A.: Pískové vměstky – zadrobeniny a rozplavený písek......................... 26 Sand inclusions – drops and sand holes Neudert, A.: Řízení oživování jednotné formovací směsi........................................ 79 Controlled reactivation of unit moulding mixtures Neudert, A.: Vývojové trendy u jednotných formovacích směsí pro litinové odlitky ............................................................ 71 Development trends of unit moulding mixtures for iron castings Nová, I.: Úvodní slovo........................ 139 P Paděra, V.: CRM – Customer Relationship Management / Řízení vztahu se zákazníky .......................................................... 438 Pavloušková, Z.: Posuzování chemické heterogenity LKG legovaných niklem.........11 Evaluation of chemical heterogeneity of nickel-alloy GJS Potácel, R.: Zařízení formoven, jaderen a čistíren na veletrhu FOND-EX 2012 .......................................................... 409 R Roučka, J.: Filtrace a její implementace v praxi.................................................. 21 Filtration and its implementation in practice Rousek, J.: Úvodní slovo.................... 204 S Stachovec, I. – Horáček, M. – Zemčík, L.: K problematice vtokových soustav pro odlitky ze slitin Al odlévaných do keramických skořepinových forem.................. 353 To the problems of gating systems for castings from Al alloys cast in ceramic shell moulds Střítecký, F.: Slévárenský veletrh FOND-EX 2012 – technologie tlakového, kokilového a nízkotlakého lití.................................413 Š Šenberger, J.: Hodnocení veletrhu FONDEX 2012. Oblast kovových materiálů (očkovadla, modifikátory............................. 421 Štrobach, V. a kol.: Sledování vnitřní jakosti tlakových odlitků ze slitiny AlSi9Cu3 (Fe) pomocí simulačních výpočtů.........161 Study of internal quality of die castings from the AlSi9Cu3(Fe) alloy with the aid of simulation calculations

Michna, Š. – Majrich, P.: Možné cesty získání hliníkové slitiny zpracováním netradičních odpadů z hliníkových nápojových obalů........................................................ 166 Possible ways to obtain an aluminium alloy from processing of non-traditional waste from aluminium beverage containers (cans)

T Talanda, I. – Horáček, M. – Jedovnický, J.: Moderní voskové směsi a výběr jejich nejvhodnějších kombinací pro slévárnu Fimes, a. s. ................................................... 332 Modern wax mixtures and the choice of their most suitable combinations for the foundry of the joint-stock company of Fimes, a. s.

Mores, A.: FOND-EX 2012 a oblast technologie odlitků................................... 418

Tomek, L. a kol.: Vodou vyplavitelná jádra pro hliníkové odlitky lité na vytavitelný mo-

del...................................................... 358 Water soluble cores for aluminium investment castings V Vanko, B. – Stanček, L. – Sedláček, E. – Moravčík, R.: Využitie tepelného spracovania určeného na sféroidizáciu eutektického kremíka pri úprave LKT odliatkov z nemodifikovanej zliatiny Al-Si................. 434 Utilization of heat treatment aimed to spheroidization of eutectic silicon at the finishing of unmodified Al-Si alloy castings produced by squeeze casting Večeřa, P. – Pavloušková, Z.: Technické normy, jak je neznáme.......................... 35 Technical standards – do we know them? W Weiss, V.: Prodloužení modifikačního účinku pomoci berylia u slitiny AlSi7Mg0,3..... .......................................................... 158 Extension of the modification effect with the aid of beryllium for the AlSi7Mg0.3 alloy Williams, R. – Hirst, R. – Horáček, M.: Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu...........319 World investment casting market overview Z Zemčík, L.: Vodík ve slitinách hliníku....... .......................................................... 154 Hydrogen in aluminium alloys Ž Žižka, I.: Úvodní slovo............................ 5

Firemní prezentace ABB, s. r. o., Praha Nový pohled na průmyslové roboty ve slévárenství..............................................212 AGRO Brno-Tuřany, a. s. Slévárna přesných odlitků / Investment Casting Foundry / Feingussgiesserei.....374 ALFE BRNO, s. r. o. ALFE BRNO, s. r. o. – dne 6. 4. 2012 oslavila slévárna 100. výročí od založení......... 240 Alucast, s. r. o., Tupesy 10 let společnosti ALUCAST............... 384 ASK Chemicals CZ, Brno Další inovace osvědčených exotermických mininálitků......................................... 206 Separační prostředek pro formovny Bentogliss® 121 bez obsahu rozpouštědel ............................................................ 40 BAS Rudice spol. s r. o., Blansko BAS Rudice = lídr na trhu spektrometrů – www.bas.cz....................................... 242 BENEŠ a LÁT, a. s., Průhonice Vytěžení vlastních zdrojů.....................219

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport