{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

Jmenný rejstřík autorů Adámková, E.: 85 (3–4) Baloun, A.: 161 (5–6) Barci, V.: 161 (5–6) Bednářová, V.: 6 (1–2), 90 (3–4) Beňo, J.: 90 (3–4), 289 (7–8) Blažek, J.: 426 (11–12) Bolibruchová, D.: 428 (11–12) Bond, D.: 337 (9–10) Burian, A.: 65 (3–4) Cileček, J.: 424 (11–12) Cupák, P.: 75 (3–4) Čech, J.: 150 (5–6) Česal, M.: 342 (9–10) Djurdjevič, M. B.: 276 (7–8) Duda, J.: 289 (7–8) Dulava, M.: 284 (7–8) Elbel T.: 16 (1–2) Fošum, J.: 95 (3–4), 98 (3–4), 415 (11–12) Frulli, D.: 346 (9–10) Grzinčič, M. A.: 276 (7–8) Hampl, J.: 16 (1–2) Hancock, P.: 337 (9–10) Havlíčková, J.: 150 (5–6) Herman, A.: 342 (9–10), 422 (11–12) Hirst, R.: 319 (9–10) Hlavinka, J.: 405, 406 (11–12) Horáček, J.: 145 (5–6)

Horáček, M.: 319, 323, 329, 332, 337, 353 (9–10) Horenský, J.: 329 (9–10) Jaš, F.: 426 (11–12) Jedovnický, J.: 332 (9–10) Jelínek, P.: 66, 85 (3–4), 289 (7–8) Jiřikovský, J.: 411 (11–12) Jonuleit, M.: 365 (9–10) Kandrnál, M.: 90 (3–4) Koplík, R.: 417 (11–12) Kosour, V.: 329 (9–10) Krumrei, T.: 346 (9–10) Kubíček, J.: 426 (11–12) Láník, B.: 358 (9–10) Lichý, P.: 6 (1–2) Macků, M: 323 (9–10) Machuta, J.: 30 (1–2), 140 (5–6) Majrich, P.: 166 (5–6) Maschke, W.: 365 (9–10) Medlen, D.: 428 (11–12) Michna, Š.: 166 (5–6) Mikšovský, F.: 85 (3–4), 289 (7–8) Moravčík, R.: 433 (11–12) Morávek, J.: 145 (5–6) Mores, A.: 418 (11–12) Morson, D.: 337 (9–10) Neudert, A.: 26 (1–2), 71, 79 (3–4) Nová, I.: 139, 140 (5–6)

Paděra, V.: 438 (11–12) Pavloušková, Z.: 11, 35 (1–2) Píša, V.: 342 (9–10) Potácel, R.: 409 (11–12) Roučka, J.: 21 (1–2) Rousek, J.: 204 (7–8) Říhová, M.: 150 (5–6) Sedláček, E.: 433 (11–12) Sedláček, J.: 358 (9–10) Sopko, M.: 161 (5–6) Stachovec, I.: 353 (9–10) Stanček, L.: 433 (11–12) Střítecký, F.: 413 (11–12) Šenberger, J.: 284 (7–8), 421 (11–12) Šenkypl, M.: 16 (1–2) Špirutová, N.: 90 (3–4) Štrobach, V.: 161 (5–6) Talanda, I.: 332 (9–10) Teisler, M.: 16 (1–2) Tomek, L.: 358 (9–10) Vanko, B.: 434 (11–12) Večeřa, P.: 35 (1–2) Vinter, V.: 358 (9–10) Weiss, V.: 158 (5–6) Williams, R.: 319 (9–10) Záděra, A.: 284 (7–8) Zemčík, L.: 154 (5–6), 353 (9–10) Žižka, I.: 5 (1–2)

The effect of major alloying elements on the size of the secondary dendrite arm spacing in the As-cast Al-Si-Cu alloys

H Herman, A.: FOND-EX a MSV 2012 – novinky z oblasti numerické simulace slévárenských procesů..................................... 422

obsah B Beňo, J. a kol.: Alternativní využití jádrových směsí, část II: CO2-rezol, croning...... 90 Alternative use of core mixtures, part II: CO2-resol, croning Bond, D. a kol.: Pokroky při testování vosků ovlivňující jejich další rozvoj............ 337 Advances in wax testing influencing their further development Burian, A.: Formovací směsi pro výrobu forem a jader – aktuální trendy................ 65 C Cileček, J.: Slévárny přesného lití na veletrhu FOND-EX 2012............................ 424 Cupák, P.: I organická pojiva mohou být ekologicky příznivá............................... 75 Even organic binders can be environmental friendly ones Č Čech, J. – Říhová, M. – Havlíčková, J.: Možnosti hodnocení pórovitosti u tlakově litých Al slitin...................................... 150 Possibilities of evaluating the porosity in die-cast Al alloys D Djurdjevič, M. B. – Grzinčič, M. A.: Vplyv hlavných legujúcich prvkov na veľkosť vzdialeností sekundárnych ramien dendritov v Al-Si-Cu zliatinách v liatom stave...... 276

Dulava, M. – Šenberger, J. – Záděra, A.: Dezoxidace duplexních korozivzdorných ocelí................................................... 284 Deoxidation of duplex stainless steels E Elbel T. a kol.: Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích – 2. část: Odlitky z LKG a LLG.................................................... 16 Study of pinholes genesis in cast irons – 2nd part: Castings from spheroidal and lamellar graphite cast iron F Fošum, J.: FOND-EX 2012 – novinky z oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader.............................. 415 Fošum, J.: Chemicky vytvrzované směsi s anorganickými pojivy – současný stav využívání v českých slévárnách................. 95 Chemically hardened mixtures with inorganic binders – present state of using them in Czech foundries Fošum, J.: Současný stav využívání skořepinových systémů pro výrobu forem a jader v českých slévárnách....................... 98 Present state of utilization of shell systems for manufacture of moulds and cores in Czech foundries

Herman, A. – Česal, M. – Píša, V.: Problematika simulací chování voskových modelů.................................................... 342 Problems of simulating the behaviour of wax patterns Hlavinka, J.: Úvodní slovo................. 405 Hlavinka, J.: Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2012 byl součástí MSV, který byl jedním z nejúspěšnějších v poslední době.................................................. 406 Horáček, J. – Morávek, J.: Sledování vlastností slitin hliníku používaných pro výrobu pístů spalovacích motorů.................... 145 Observing the properties of aluminium alloys used for making the pistons of combustion engines J Jelínek, P.: Anorganická pojiva si razí cestu do sléváren....................................... 66 Inorganic binders make way to foundries Jelínek, P. – Mikšovský, F. – Adámková, E.: Ovlivňování pevnostních charakteristik solných, ve vodě rozpustných jader....... 85 Influencing the strength characteristics of salt cores soluble in water

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport