{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 47

Ä?asopis pro slĂŠvĂĄrenskĂ˝ prĹŻmysl foundry industry journal

ro Ä?nĂ­ k L X . 1. leden – 31. prosinec 2012 . Brno obsah – contents

We supply ferroalloys

DoDĂĄvĂĄme and non-ferrous metals:

feroslitiny a neĹželeznĂŠ kovy

    

LidĂŠ nĂĄĹĄ hlavnĂ­ kapitĂĄl

Ni

FeMo W FeV Co FeW Cu FeNb Cr FeMn HC a MC FeTi 30 a 70 Mn FeSi FeCr HC a LC Sn FeP FeMn HC a MC Zn FeSiMn FeSi Pb FeSiCa FeP Al FeSiZr FeSiMn FeB FeSiCa FeSiZr FeB oDkoupĂ­me FeS

9O7.)402I4NF/0%(M6/9O0E9=D.)12E638,5<%4NF/0%(2%G)7)',2303+-)%9%G) 60E9D52%(3,531%(<4N)(67%98.F45937NF(2F3(0E9%2E9I53&/<)&39%G)3(0-7/< 958/387)',2-/M/7)NF9<9F.).F9I=2%12E7)',2303+-)/7)5E2D1/%J(3()22O 2%431D,%.F

FeCr HC a LC

FeTi 30 a 70

%/36430),0-9I%(M9O5<,3(2I(3(%9%7)09D136)'31MJ)4313'-=0)4G-7 4)92367*35)1%.%()54395',3938H45%983(0-7/M5)(8/39%79I9-2=403(-2&O,)1 9I53&<*35)1%.%()5=9IG-7431O5<5)+)2)539%2E,34F6/82)&3-43=9)(2387 453(8/7-9-78 K.6389%G)60E9D5)26/E43J%(%9/<.%/E/30-3=9O7)6)2D1

"%G)60E9D52%%36)'393.2D63&2D6F0%

0),2Ă&#x201C;Â&#x2013;*"Ă?0)Â&#x2019;3Â&#x160;/+Â&#x160;*

,32)  

 %;  

 :::*36)'3'=

  % .6383&',3(2F=2%L/<3',5%22E=2D1/<6/84-2<6430)L2367F")689-86 5)+-67539%2E985L-7I',=)1F',%438JF9%2E2%=D/0%(O8(O0)2E0-')2')

Ă&#x2C6;Ă?üâíäòÂ&#x2122;ĂłĂ&#x17E;Â&#x2122;ÏüâíâçÂ&#x2122;çĂ&#x17E;Â&#x2014;Ă&#x17E;ĂĽĂ&#x17E;óçÂ&#x201D;Ă&#x153;ĂĄÂ&#x2122;äèïÂ&#x201C;

¿èÍÌèïĂ&#x161;Ă&#x153;qÂ&#x2122;ĂŹĂŚiÏâÂ&#x2122;ÊÍèÂ&#x2122;ĂŻÂ&#x201D;ÍèĂ&#x203A;ĂŽÂ&#x2122;Ă&#x;èÍĂ&#x17E;ĂŚÂ&#x2122;Ă&#x161;Â&#x2122;ĂŁĂ&#x161;Ă?Ă&#x17E;ĂŤ

Mo

FeW

THE POWER OF 2

%G)453(8/7<608J&<%3(&352E=2%0367-58/8958')69%G-1-(39)(23671-% 453')62F1-=2%03671-13,383(,%0-7402I437)2'-D09%G-',60E9D5)26/I',34)5%'F

Ă?Â&#x2030;Ă&#x17E;èĂ&#x203A;Ă&#x17E;Ă&#x153;çiÂ&#x2122;ĂłĂ&#x161;ĂŚiÂ&#x2020;Ă&#x17E;çhÂ&#x2122;fqÏüè

FeS

FeV FeNb

%G)03/D02O=%03J)2E7I1<60E9D5)26/I',64)'-%0-67M.6384N-45%9)2<4313'-9D1 9<9F.)7-239%L2FN)G)2F/7)5D&<9<,3939%0%9%G-1437N)&D193&0%67-43.-9453 *351<%.D(5%

 FeMo

Mo Ni W Co Cu Cr Mn Sn Zn Pb Al

nadnormativnĂ­ zĂĄsoby a materiĂĄly s vysokĂ˝m obsahem nĂ­Ĺže uvedenĂ˝ch prvkĹŻ vÄ?etnÄ&#x203A; vĂ˝robnĂ­ch odpadĹŻ

Ni Mo W Co

Cr Ti V

OdkoupĂ­me nadnormativnĂ­ zĂĄsoby a materiĂĄly s vysokĂ˝m obsahem nĂ­Ĺže uvedenĂ˝ch prvkĹŻ vÄ?etnÄ&#x203A; vĂ˝robnĂ­ch odpadĹŻ:

v

       

v  

tel.: +420 323 610 710 fax: +420 323 610 720 mobil: +420 731 156 861 e-mail: service@commexim.com

Dodavatel zaÄ&#x153;Ă­zenĂ­ Þíslo jedna pro samotvrdnoucĂ­ smÄ&#x152;si v Indii

 

â&#x20AC;˘ PrĤbÄ&#x152;ĹžnĂŠ mĂ­siĂže 3 aĹž 100 t/h

Ni Mo W Co Cr Ti V Ta

â&#x20AC;˘ Fast Loop linky, velikost forem aĹž do 3,5 x 2,5 m

We would like to thank you for visiting our FOND-EX stand and taking your time to get to know our latest product developments.

â&#x20AC;˘KaruselovĂŠ formovacĂ­ zaÄ&#x153;Ă­zenĂ­, velikost forem aĹž do 1,6 m x 1,2 m â&#x20AC;˘ZhutÄ&#x2013;ovacĂ­ stoly aĹž do 3,5 x 3 m a 10 t zatĂ­ĹženĂ­   

â&#x20AC;˘ManipulĂĄtory od 350 kg do 15 tun â&#x20AC;˘ PolĂŠvĂĄnĂ­ forem â&#x20AC;˘ MechanickĂĄ regenerace 1 aĹž 30 t/h â&#x20AC;˘ SekundĂĄrnĂ­ otĂ­rka aĹž do 10 t/h â&#x20AC;˘ TepelnĂĄ regenerace od 250 kg/h aĹž do 12 t/h â&#x20AC;˘ Separace chromitu aĹž do 10 t/h

Commexim Group a.s. BarĂĄkova 237/8, 251 01 Ĺ&#x2DC;Ă­Ä?any, Czech Republic Ta tel.: +420 323 610 710 fax: +420 323 610 720 mobil: +420 731 156 861 e-mail: service@commexim.com

v

PoskytovĂĄnĂ­ ucelenĂ˝ch dodĂĄvek zaÄ&#x153;Ă­zenĂ­ pro samotvrdnoucĂ­ smÄ&#x152;si

We buy back surplus stock and materials with high content Commexim Group a.s. of the following elements BarĂĄkova 237/8, 251 01 Ĺ&#x2DC;Ă­Ä?any including production scrap: Ä&#x152;eskĂĄ republika

ÂżĂ&#x2C6;Ă&#x2021;½ŒžĂ&#x2018;Â&#x2122;Šª

  "AA# 

 >> >> >  

ÂżĂ&#x2C6;Ă&#x2021;½ŒžĂ&#x2018;Â&#x2122;Šª

DodĂĄvĂĄme feroslitiny www.feroslitiny.cz a neĹželeznĂŠ kovy:

B"#"P

Ă&#x152;Ă&#x2026;+Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x2021;Ă&#x152;Ă?Ă?4Â&#x2122;f§Â&#x2122;ÂŞÂŞÄ&#x2021; ÂŞÂŤ ¨ Šª

www.feroslitiny.cz www.ferroAlloys.eu v

C?!"$@ ?# "A#

SAND TEAM, spol. s r.o.

Holubice 331, 683 51 Holubice, ýeskå republika

SPL Telefon: +420 517 324 971 Fax: +420 517 324 960 Email: vykoukal@sandteam.cz WWW: www.sandteam.cz CICA Email: sales @ofml.net

à èĂ?çèĂ&#x153;Ă&#x17E;çqÂ&#x2122;ĂŻĂ&#x17E;ĂĽĂ&#x17E;Ă­ĂŤĂĄĂŽÂ&#x2122;ÂżĂ&#x2C6;Ă&#x2021;½ŒžĂ&#x2018;Â&#x2122;Šª

v

" "@! "#

Ă&#x152;Ă&#x2026;+Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x2021;Ă&#x152;Ă?Ă?4Â&#x2122;f§Â&#x2122;² Ä&#x2021; ªŠ¨ Šª

 

Ă&#x152;Ă&#x2026;+Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x2021;Ă&#x152;Ă?Ă?4Â&#x2122;f§Â&#x2122;°Ä&#x2021; ¹¨ Šª

? Q#

Ă&#x152;Ă&#x2026;+Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x2021;Ă&#x152;Ă?Ă?4Â&#x2122;f§Â&#x2122;ÂŽ Ä&#x2021; ¯¨ Šª

ÂŁ 7

Ă&#x152;Ă&#x2026;+Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x2021;Ă&#x152;Ă?Ă?4Â&#x2122;f§Â&#x2122;ÂŹ Ä&#x2021; ­ ¨ Šª

 5 4 / % & $ Â&#x2DC;3 7 -Â

Ă&#x152;Ă&#x2026;+Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x2021;Ă&#x152;Ă?Ă?4Â&#x2122;f§Â&#x2122;ÂŞÄ&#x2021; ÂŤ ¨ Šª

4

v

  $  ###!"!%

WWW: www.ofml.net

VedoucĂ­ redaktorka Mgr. Helena Ĺ ebestovĂĄ Redaktorka Mgr. Milada HaasovĂĄ RedakÄ?nĂ­ rada prof. Ing. LubomĂ­r BechnĂ˝, CSc., Ing. JĂĄn CibuÄža, prof. Ing. TomĂĄĹĄ Elbel, CSc., Ing. Ĺ tefan EperjeĹĄi, CSc., Ing. JiĹ&#x2122;Ă­ FoĹĄum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan HorĂĄÄ?ek, CSc., Ing. Jaroslav ChrĂĄst, CSc., prof. Ing. Petr JelĂ­nek, CSc., dr. h. c., Richard JĂ­rek, Ing. Radovan KoplĂ­k, CSc., Ing. VĂĄclav KrĹ&#x2C6;ĂĄvek, doc. Ing. AntonĂ­n Mores, CSc., prof. Ing. Iva NovĂĄ, CSc., Ing. Ivan PavlĂ­k, CSc., doc. Ing. JaromĂ­r RouÄ?ka, CSc., prof. Ing. Karel RusĂ­n, DrSc., prof. Ing. Augustin SlĂĄdek, Ph.D., Ing. VladimĂ­r StavÄ&#x203A;nĂ­Ä?ek, prof. Ing. Karel StrĂĄnskĂ˝, DrSc., Ing. FrantiĹĄek StĹ&#x2122;Ă­teckĂ˝, Ing. JiĹ&#x2122;Ă­ Ĺ evÄ?Ă­k, Ing. Jan Ĺ lajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. Ivo Ĺ˝iĹžka (pĹ&#x2122;edseda)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport