{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

Hlavinka, J.: Úvodní slovo............... 343 Hlavsa, P. – Grzinčič, M.: Přínosy čištění ostřiva Šajdíkove Humence hydraulickým otíráním (atritace) pro výrobu náročných odlitků z Al slitin............. 315 Benefits of cleaning of sand Sajdikove Humence by hydraulic scrubbing (attrition) for producers of demanding aluminium alloy castings J Jelč, I. – Futáš, P.: Znižovanie spotreby energie v zlievarni................................ 15 Reducing of energy consumption in a foundry Jelínek, P. – Beňo, J. – Matějka, V.: Termostabilita bentonitů a rozpadavost bentonitových směsí. ........................ 178 Thermostability of bentonites and collapsibility of bentonite mixtures Jelínek, P.: Co bylo možno vidět na veletrhu GIFA 2011 v oblasti formovacích směsí.................................................. 298 Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu GIFA 2011. .................... 293 Joch, A. a kol.: Odlévání turbínových kol turbodmychadel technologií přesného lití s využitím rotace skořepinové formy ve vakuu....................................69 Casting of turbo-blower turbine wheels by investment casting technology with use of rotation of a shell mould in vacuum K Kafka, V. a kol.: Zkušenosti s vytvářením ekonomického povědomí ve slévárnách...............................................242

Michna, Š.: Současnost a budoucí trendy ve využití hliníkových materiálů ............................................................ 212 Michna, Š. – Náprstková, N.: Kvalita očkovací slitiny AlTi5B1 a optimalizace očkovaní při odlévání hliníkových slitin ........................................................... 227 Quality of inoculating AlTi5B1 alloys and optimization of grain refining at casting of aluminium alloys Mores, A.: GIFA 2011 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků...... 300

Neudert, A.: Penetrace – připečeniny u odlitků ze slitin železa.................... 364 Penetration – the burn-on in iron alloys castings

Roučka, J.: Vměstky ve slitinách hliníku a hodnocení čistoty kovu.................. 345 Inclusions in aluminium alloys and evaluation of metal purity

Nová, I. – Nováková, I. – Machuta, J.: Lití s krystalizací pod tlakem slitin hliníku....................................................... 304 Aluminium alloys squeeze casting

Rudy, C. – Novotný, J.: Modulové přípravny bentonitových formovacích směsí – Technical Nowa Sól. .................. 239

Nováková, I. – Štverák, J.: Vliv stupně vakuování na pórovitost tlakových odlitků..................................................... 219 Rate of vacuuming effect to HPDC components porosity O Odehnal, J.: Filtrace těžkých ocelových odlitků. .............................................. 184 Filtration of heavy steel castings Odehnal, J.: Tvorba a eliminace sekundární strusky u litin s kuličkovým grafitem. .................................................. 360 Formation and elimination of dross in spheroidal graphite cast irons

Pálka, S.: Vliv nauhličení a kalení na životnost lité austenitické oceli DIN 1.4848.................................................. 19 Influence of carburization and hardening on the lifetime of cast austenitic steel DIN 1.4848

Medlen, D. – Bolibruchová, D.: Vplyv antimónu na vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4 ........................................................... 230 Influence of antimony on properties of AlSi6Cu4 alloy Michna, Š.: Konference ALUMINIUM 2011.................................................... 211

S Sedlák, J.: NEWCAST tentokrát naostro. ..................................................... 285 Smutný, I.: GIFA 2011 – co nového ve slévárenství Al slitin.......................... 296 Střihavková, E. – Michna, Š.: Nové slitiny typu Al-Si-Mg s různým obsahem Ca, s ohledem na strukturu a zabíhavost.................................................... 235 New type of Al-Si-Mg alloys with different contents of Ca, with respect to structure and fluidity Š Šenberger, J.: Zamyšlení nad pojmem progresivní technologie s ohledem na české slévárny......................................65

............................................................ 369

Matvija, M. – Fujda, M.: Mikroštruktúra odliatku spaľovacieho motora zo zliatiny Al-Si-Mg...................................... 11 Microstructure of combustion-engine casting made from Al-Si-Mg alloy

R

N

P

M

Procházka, P. – Veselý, P.: Praktické poznatky z využití filtračních sestav firmy Keramtech při filtraci středně těžkých odlitků. ............................................... 379

Rokyta, L.: Konstrukce formy pro tlakové lití s využitím systému Catia........ 214 Design of a mould for pressure casting with use of the Catia system

Králová, Y. – Elbel, T.: Znalostní expertní systém vad odlitků „ESVOD“ Knowledge-based expert system of casting defects

zlievarenských trosiek pri výrobe betónov........................................................87 Possibilities of using the foundry slags at manufacture of concretes

Pěnička, P.: Sledování a porovnání dilatačních změn při tuhnutí odlitků ze slitin zinku.............................................. 175 Monitoring and comparison of dilatation changes during solidification of castings from zinc alloys Potácel, R.: Stroje na výrobu forem, na úpravu bentonitových a ST směsí a jádrové stroje na veletrhu GIFA 2011 ........................................................... 288 Pribulová, A. a kol.: Možnosti využitia

Šerák, J. a kol.: Využití sedimentační metody pro snížení obsahu železa v recyklovaných hliníkových slitinách......... 6 Utilization of a sedimentation method for decrease of iron content in recycled aluminium alloys T Tolar, J.: Metoda bezmodelového formování a její uplatnění v praxi. ..........82 Patternless moulding method and its application in practice V Valášková, E.: Laboratorní zpracování dentálních slitin. ..................................77 Laboratory processing of dental alloys

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport