{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

Jmenný rejstřík autorů Baricová, D.: 87 (3–4) Bednářová, V.: 309 (9–10) Beňo, J.: 178 (5–6), 309 (9–10) Bolibruchová, D.: 230 (7–8) Brůna, M.: 223 (7–8) Burian, A.: 66 (3–4) Cileček, J.: 85 (3–4) Cupák, P.: 25 (1–2) Čech, J.: 92 (3–4) Dairon, J.: 374 (11–12) Dám, K.: 6 (1–2) Demeter, P.: 87 (3–4) Elbel, T.: 344, 351, 369 (11–12) Fleuriot, M.: 374 (11–12) Fujda, M.: 11 (1–2) Futáš, P.: 15, 22 (1–2) Gaillard, Y.: 374 (11–12) Glos, J.: 242 (7–8) Grzinčič, M.: 315 (9–10) Hakl, J.: 92 (3–4) Hampl, J.: 351 (11–12) Hanáková, Z.: 80 (3–4) Herman, A.: 72 (3–4) Herzán, Z.: 72 (3–4) Hlavinka, J.: 283 (9–10), 343 (11–12) Hlavsa, P.: 315 (9–10) Horutová, K.: 242 (7–8) Hrbáček, K.: 69 (3–4) Inek, V.: 80 (3–4) Jelč, I.: 15 (1–2)

Jelínek, P.: 178 (5–6), 298 (9–10) Jiřikovský, J.: 293 (9–10) Joch, A.: 69 (3–4) Kafka, V.: 242 (7–8) Kajzarová, M.: 66 (3–4) Krahula, Z.: 66 (3–4) Králová, Y.: 369 (11–12) Kříž, J.: 309 (9–10) Machuta, J.: 304 (9–10) Malik, J.: 22 (1–2) Marko, E.: 242 (7–8) Matějka, V.: 178 (5–6) Matvija, M.: 11 (1–2) Medlen, D.: 230 (7–8) Michna, Š.: 211, 212, 227, 235 (7–8) Mikulka, V.: 85 (3–4) Mores, A.: 72 (3–4), 300 (9–10) Náprstková, N.: 227 (7–8) Němec, M.: 72 (3–4) Neudert, A.: 364 (11–12) Nová, I.: 304 (9–10) Novák, P.: 6 (1–2) Nováková, I.: 219 (7–8), 304 (9–10) Novobilský, M.: 242 (7–8) Novotný, J.: 239 (7–8) Novotný, Jos.: 66 (3–4) Ňuksa, P.: 69 (3–4) Odehnal, J.: 184 (5–6), 360 (11–12) Pálka, S.: 19 (1–2) Pěnička, P.: 175 (5–6)

Picek, R.: 72 (3–4) Pospíšil, V.: 242 (7–8) Potácel, R.: 288 (9–10) Pribulová, A.: 22 (1–2), 87 (3–4) Procházka, P.: 379 (11–12) Rokyta, L.: 214 (7–8) Roučka, J.: 345 (11–12) Rudy, C.: 239 (7–8) Sedlák, J.: 285 (9–10) Sládek, A.: 223 (7–8) Slowik, M.: 242 (7–8) Smutný, I.: 296 (9–10) Sochor, J.: 92 (3–4) Střihavková, E.: 235 (7–8) Szmek, V.: 242 (7–8) Šabacký, P.: 69 (3–4) Šenberger, J.: 65 (3–4) Šerák, J.: 6 (1–2) Špirutová, N.: 309 (9–10) Štverák, J.: 219 (7–8) Šustek, P.: 69 (3–4) Tolar, J.: 82 (3–4) Valášková, E.: 77 (3–4) Vasková, I.: 22 (1–2) Veselý, P.: 379 (11–12) Veverková, J.: 244 (7–8) Vladar, Z.: 242 (7–8) Vlasák, T.: 92 (3–4) Vojtěch, D.: 6 (1–2) Weiss, V.: 216 (7–8) Žižka, I.: 5 (1–2)

Investment castings for aircraft industry made by the investment pattern method

G

obsah B Beňo, J. a kol.: Alternativní využití jádrových směsí v bentonitové směsi ........................................................... 309 Alternative use of core mixtures in bentonite mixtures Brůna, M. – Sládek, A.: Vplyv pretavovania a filtrácie na vlastnosti hliníkových zliatin................................................. 223 Influence of remelting and filtration on properties of aluminium alloys Burian, A. a kol.: Další rozvoj technologie GEOPOL® s anorganickým pojivem.......................................................66 Further development of the GEOPOL® technology with inorganic binders C Cileček, J. – Mikulka, V.: Přesné odlitky pro letecký průmysl vyráběné metodou vytavitelného modelu..............85

Cupák, P.: Mikrovlnný ohřev ve slévárenství................................................... 25 Microwave heating in foundry practice E Elbel, T. – Hampl, J.: Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích – 1. část ............................................................ 351

Study of pinholes genesis in irons castings – 1st part Elbel, T.: Úvodní slovo. .................... 344 F Futáš, P. a kol.: Možnosti výroby syntetickej tvárnej liatiny EN-GJS-500-7 v prevádzkových podmienkach zlievarne.....22 Possibilities of synthetic spheroidal graphite cast iron production (EN-GJS-500-7) in operating conditions of a foundry

Gaillard, Y. – Dairon, J. – Fleuriot, M.: Porézní materiály: inovace s mnoha možnostmi využití. ................................... 374 Cellular materials: an innovation with many applications H Hanáková, Z. – Inek, V.: Lití šperků technikou ztraceného vosku. ............ 80 Casting of jewels by the lost wax technology Herzán, Z. a kol.: Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl............................................72 Manufacture of steel castings for shearing tools for automobile industry Hlavinka, J.: Světové veletrhy GIFA, METEC THERMPROCESS a NEWCAST 2011 v Düsseldorfu.................................... 283

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport