{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

Equipment of mould, core and fettling shops at the FOND-EX 2010 Chrást, J. – Sochor, J.: Modernizace metalurgického provozu v závodu ŽĎAS, a. s. ........................................................... 174 Modernization of the metallurgical plant in the joint-stock company of ŽĎAS, a. s. Jelínek, P.: Natrifikace montmorillonitických jílů a jejich funkce v bentonitových směsích ........................................................... 166 Natrification of montmorillonitic clays and their function in bentonite mixtures Jelínek, P.: Uhlíkaté plény – specifická vada odlitků způsobená přebytkem pyrolýzních produktů organických aditiv formovacích směsí .................................................. 276 Lustrous carbon films – a specific casting defect caused by excess of pyrolysis products of moulding mixtures additives Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2010 ......................... 309 Melting and holding furnaces at the FOND-EX 2010 Fair Kantorík, R. – Bolibruchová, D. – Pastirčák, R.: Reoxidácia a jej štúdium pomocou simulácie prúdenia kovu v zlievarenskej forme . ...................................................... 34 Reoxidation and its study with aid of metal flow simulation in casting mould Koplík, R.: 13. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2010 – indikátor stavu a perspektiv slévárenství ............................. 303 The 13th international foundry Fair FOND-EX – an indicator of the state and prospects of foundry industry Koplík, R.: Profil modeláren vystavujících na veletrhu FOND-EX .............................. 316 Background of pattern shops exhibiting at FOND-EX Fair Koplík, R.: Výroba středně velkých a velkých odlitků v České republice – tradice a perspektiva .............................................. 135 Kosour, V.: FOND-EX a MSV 2010: Novinky v oblasti numerické simulace slévárenských procesů a technologií Rapid Prototyping ............................................................ 322 FOND-EX and International Engineering Fair 2010: Novelties in the field of numerical simulation of foundry processes and Rapid Prototyping technologies Kosour, V. – Horáček, M.: Numerická simulace vstřikování voskové směsi pro výrobu modelů................................................. 374 Numerical simulation of wax filling into dies for production of patterns Kubíček, J. – Blažek, J.: Povrchové úpravy odlitků na veletrhu PROFINTECH 2010 ........................................................... 326 Surface treatment technologies of castings on the PROFINTECH 2010 Fair

Martinák, R. – Šolar, S.: Výroba velkých odlitků v ZPS – SLÉVÁRNA, a. s. .............. 156 Manufacture of heavy castings in the joint- -stock company of ZPS – SLÉVÁRNA, a. s. Michna, Š: Celkový přehled světové výroby hliníku a hliníkových odlitků .................... 8 Michna, Š.: Problematika legování hliníkových slitin chromem pomocí legovacích tablet . ....................................................... 10 Problems of aluminum alloys alloying with the aid of chromium alloying tablets Michna, Š. – Náprstková, N.: Konference Aluminium, její historie a současnost . ..... 6 Mores, A.: FOND-EX 2010 a oblast technologie výroby odlitků ........................ 317 FOND-EX 2010 and the field of casting manufacture technology Nová, I. – Morávek, J. – Machuta, J.: Sledování dilatačních změn slévárenské slitiny hliníku AlSi12CuMgNi určené pro odlévání pístů spalovacích motorů ...................... 22 M onitoring of dilatation changes of AlSi12CuMgNi aluminium alloys used for manufacture of combustion engine pistons Nováková, I. – Štverák, J.: Sledování struktury odlitků v závislosti na licích parametrech ...................................................... 17 Monitoring of HPDC microstructure in dependence on process parameters Paděra, V.: Posouzení stavu systému OPTI ve slévárně DSB EURO s. r. o., Blansko ..... 170 Evaluation of the OPTI system in the foundry of the DSB EURO s. r. o. (Ltd.) Pazderka, J.: Snižování emisí bentonitových formovacích směsí .............................. 340 Pecina, V. – Šenberger, J. – Stránský, K.: Chemická (mikro)heterogenita v ocelových odlitcích jednoduchého tvaru ve spojení s reoxidačními pochody ............................ 332 Chemical (micro)heterogeneity in steel castings of simple forms in connection with reoxidation processes Petrík, J. – Tompoš, T.: Spôsobilosť skúšky zabiehavosti horizontálnou metódou .... 99 Capability of the horizontal fluidity test Rousek, J.: Úvodní slovo .................... 222 Saforek, P.: Výroba těžkých odlitků ve slévárně společnosti ArcelorMittal Ostrava ........................................................... 154 Manufacture of heavy castings in the foundry of the ArcelorMittal Ostrava company Smutný, I.: Co nového přinesl veletrh FONDEX 2010 v oblasti lití pod tlakem, v kokilovém lití a nízkotlakém lití ............................ 311 Foundry Fair FOND-EX 2010 from the point of view of die-pressure, chill and low pressure casting Stránský, K. a kol.: Po stopách těžby zlata a stříbra v Deblíně . ................................ 70

Stránský, K. a kol.: Těžba a hutnické zpracování Pb-Ag rud v utínském horním revíru u Havlíčkova Brodu .............................. 126 Stránský, K. a kol.: Průzkum těžby olovnato-stříbrných rud v okolí České Bělé na Havlíčkobrodsku ....................................... 213 Stránský, K. a kol.: Rýžování zlata v Horském potoce – lokalita Opatovské zákopy ........................................................... 292 Stránský, K. a kol.: Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou – I. část ................................ 364 Stránský, K. a kol.: Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou – II. část . ............................... 431 Stunová, B. – Válová, M. – Škeřík, M. – Novotný, M.: Problematika propustnosti tlakově litých dílů ............................................................. 26 Leakage problems of high pressure die-casting parts Šenberger, J. a kol.: Podmínky tuhnutí těžkých odlitků a jejich vliv na vlastnosti odlitků ........................................................... 136 Solidification conditions of heavy castings and their influence on casting properties Tesařová, H. a kol.: Cyklická plasticita a únavová životnost izotermicky zušlechtěných LKG legovaných niklem ................................ 90 Cyclic plasticity and fatigue life of nickel alloyed ADI Trombik, J. – Walkarz, R.: Výroba velkých odlitků ve Slévárnách Třinec, a. s. . ...... 152 Manufacture of heavy castings in the joint- -stock company of Slévárny Třinec, a. s. Vajsová, V.: Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlCu4MgMn . .................... 269 Influence of a casting mould on structure of AlCu4MgMn alloy Vajsová, V. – Michna Š.: Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 . ................................................ 328 Influence of a casting mould on structure of AlZn5.5Mg2.5Cu1.5 alloy Veselý, P. a kol.: Filtrace těžkých odlitků z oceli použitím filtračních roštů ve slévárně DSB EURO s. r. o. ................................ 145 Using ceramic filtration grates for filtration of heavy steel castings in DSB EURO s. r. o. (Ltd.) foundry Vlasák, T. a kol.: Creep austenitické litiny s kuličkovým grafitem ........................... 95 Creep of austenitic ductile cast iron Vojtěch, D. – Novák, M. – Vítů, T.: Vliv zvýšených teplot na degradaci tvrdých povlaků Ni-P na slévárenských slitinách hliníku .............................................................. 29 Influence of increased temperatures on degradation of hard Ni-P coatings on foundry aluminium alloys

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport