{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

Jmenný rejstřík autorů Kubíček, J.: 326 (9–10) Láník, B.: 145 (5–6) Lefner, J.: 159 (5–6) Machuta, J.: 22 (1–2) Malik, J.: 104 (3–4) Martinák, R.: 156 (5–6) Menoušek, J.: 148 (5–6) Michna Š.: 6, 8, 10 (1–2), 328 (9–10) Morávek, J.: 22 (1–2) Mores, A.: 317 (9–10) Mróz, M.: 391 (11–12) Musilová, I.: 90 (3–4) Náprstková, N.: 6 (1–2) Nezvalová, H.: 336 (9–10) Nová, I.: 22 (1–2) Novák, M.: 29 (1–2) Novák, P.: 387 (11–12) Nováková, I.: 17 (1–2) Novotný, F.: 26 (1–2) Pacal, B.: 83 (3–4) Paděra, V.: 170 (5–6) Pastirčák, R.: 34 (1–2) Pastirčáková, M.: 13 (1–2) Pazderka, J.: 340 (9–10) Pecina, V.: 332 (9–10) Petrenec, M.: 90 (3–4) Petrík, J.: 99 (3–4) Pluháček, J.: 136 (5–6) Podhorná, B.: 379 (11–12) Rousek, J.: 222 (7–8) Rusín, K.: 273 (7–8), 336 (9–10) Říhová, M.: 159 (5–6) Saforek, P.: 154 (5–6)

Sládek, A.: 79 (3–4) Sláma, A.: 106 (3–4) Smutný, I.: 311 (9–10) Sochor, J.: 95 (3–4), 141, 174 (5–6) Stránský, K.: 70 (1–2), 126 (3–4), 213 (5–6), 292 (7–8), 332, 364 (9–10), 431 (11–12) Stunová, B.: 26 (1–2) Šebesta, B.: 313 (9–10) Šenberger, J.: 136, 141 (5–6), 332 (9–10) Šimeček, V.: 106 (3–4) Škeřík, M.: 26 (1–2) Šmíd, M.: 90 (3–4) Šolar, S.: 156 (5–6) Šolc, P.: 83 (3–4) Štverák, J.: 17 (1–2) Tesařová, H.: 90 (3–4) Tomek, L.: 145 (5–6) Tompoš, T.: 99 (3–4) Trombik, J.: 152 (5–6) Vajsová, V.: 269 (7–8), 328 (9–10) Válová, M.: 26 (1–2) Veselý, P.: 145 (5–6) Vítů, T.: 29 (1–2) Vlasák, T.: 95 (3–4), 387 (11–12) Vojtěch, D.: 29 (1–2) Walkarz, R.: 152 (5–6) Williams, R.: 372 (11–12) Záděra, A.: 136 (5–6), 141 (5–6), 320 (9–10) Zemčík, L.: 383 (11–12) Zítko, V.: 106 (3–4) Zýka, J.: 379 (11–12) Žarnovský, J.: 104 (3–4) Žižka, I: 5 (1–2)

Adamus, P. a kol.: Výsledky zkušebního provozu s novým českým bentonitem (Sedlecký kaolin, a. s., Božičany) . ........................ 106 Results of test operation with a new Czech bentonite

Burianová, K. – Rusín, K.: Integrovaný měřicí systém pro analýzu deformačních charakteristik a tepelných reakcí ST směsí . .... 273 An integrated measuring system for analyzing the deformation characteristics and thermal reactions of self-setting sands

Evaluation of the effect of technological and metallurgical factors on porosity of die-cast Al alloys

Bolibruchová, D. a kol.: Hodnotenie mechanických a štruktúrnych vlastností zliatiny AC 42200 odlievanej metódou na vytaviteľný model .................................................. 391 Evaluation of mechanical and structural properties of AC 42200 alloy cast by the investment casting method

Cieslar, G. – Menoušek, J.: Výroba ocelových odlitků pro kolejová vozidla ve slévárně ČKD Kutná Hora ................................. 148 Production of steel castings for rail vehicles in the foundry of ČKD Kutná Hora

Adamus P.: 106 (3–4) Beňo, J.: 106 (3–4) Beran, P.: 90 (3–4) Blažek, J.: 326 (9–10) Bolibruchová, D.: 13, 34 (1–2), 79 (3–4), 391 (11–12) Brůna, M.: 79 (3–4), 391 (11–12) Burianová, K.: 273 (7–8), 336 (9–10) Carbol, Z.: 136 (5–6) Cieslar, G.: 148 (5–6) Cileček, J.: 324 (9–10) Čech, Jar.: 83 (3–4), 159 (5–6) Čech, J.: 95 (3–4), 141 (5–6) Dlouhý, A.: 383 (11–12) Doležal, P.: 141 (5–6) Fošum, J.: 313 (9–10) Hakl, J.: 95 (3–4), 387 (11–12) Hirst, R.: 372 (11–12) Hlavinka, J.: 371 (11–12) Hlous, J.: 379 (11–12) Horáček, M.: 372, 374 (11–12) Hrbáček, K.: 379 (11–12) Hřebíček, L.: 145 (5–6) Chrást, J.: 174 (5–6), 305 (9–10) Jelínek, P.: 166 (5–6), 276 (7–8) Jiřikovský, J.: 309 (9–10) Joch, A.: 379 (11–12) Kantorík, R.: 34 (1–2) Koplík, R.: 135 (5–6), 303, 316 (9–10) Kosour, V.: 322 (9–10), 374 (11–12) Kováč, I.: 104 (3–4) Kováč, M.: 136 (5–6) Krutiš, V.: 83 (3–4), 136 (5–6)

obsah

Bolibruchová, D. – Brůna, M. – Sládek, A.: Vplyv pretavovania na vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 modifikovanej stronciom .... 79 Influence of remelting on properties of AlSi7Mg0.3 alloy modified with strontium Bolibruchová, D. – Pastirčáková, M.: Vplyv pretavovania na vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 modifikovanej antimónom .................... 13 Influence of remelting on properties of AlSi7Mg0.3 alloy modified with antimony Burianová, K. – Nezvalová, H. – Rusín, K.: Je možná renesance cementových směsí? ........................................................... 336 Is the renascence of cement mixtures possible?

Cileček, J.: Přesné odlitky na výstavě FOND-EX 2010 ............................................ 324 Investment castings at the FOND-EX 2010 Čech, J. a kol.: Predikce pórovitosti a mikrostruktury u tlakově litého odlitku z Al slitiny pomocí simulace a experimentu ............ 83 Prediction of porosity and microstructure in pressure die-casting of Al alloy, using simulation and experiment Čech, J. a kol.: Vady masivních ocelových odlitků ................................................ 141 Defects of heavy steel castings Čech, J. – Říhová, M. – Lefner, J.: Hodnocení vlivu technologických a metalurgických faktorů na pórovitost tlakově litých Al slitin ................................................... 159

Fošum, J. – Šebesta, B.: FOND-EX 2010 – novinky v oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader; měřicí přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a řízení procesu přípravy směsi . ...................... 313 FOND-EX 2010 – novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and cores manufacture; measuring equipment for checking of moulding materials and sand preparation control Hakl., J. – Vlasák, T. – Novák, P.: Žárupevné kobaltové slitiny odlévané v České republice ................................................ 387 High temperature Co base alloys cast in the Czech Republic Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ................. 371 Hrbáček, K. a kol.: Stabilita struktury a mechanických vlastností lité slitiny 718 Plus po dlouhodobém účinku teploty ............... 379 Stabilit y of struc ture and mechanical properties of 718 Plus cast alloy after a long-run effect of temperature Chrást, J.: Zařízení formoven, jaderen a čistíren na veletrhu FOND-EX 2010 ......... 305

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport