{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

Neudert, A. a kol.: Technologie budoucnosti – expozice ASK CHEMICALS na veletrhu GIFA 2007 ........................404

Škopek, V.: Slevači se po roce sešli na 11. prezentaci bentonitových výrobků v Keramostu.....................................548

Neudert, A.: Řízení vlastností jednotných formovacích směsí pro litinové odlitky .................................................523 Quality control of unit moulding mixtures for iron castings

Šlajs, J.: České slévárenství a Česká slévárenská společnost v roce 2007 ....441

Pazderka, J.: Zkušenosti s použitím směsných bentonitů s vyššími užitnými vlastnostmi a účinnými nosiči lesklého uhlíku . ............................................243 Pokrzywka, U. S.: Hodnocení skutečných nákladů na pecní vsázku ........492 Popelka, M.: Bentonit pro slévárenské účely ze severozápadních Čech ......536 Bentonite for foundry purposes from north-west Bohemia Procházka, P.: Sedm mýtů o použití keramických lisovaných filtrů při filtraci taveniny . .................................232, 490 Rödter, H.: Novinky v oblasti nálitkování a dosazování odlitků z litiny s kuličkovým grafitem .......................... 453 News about risering and feeding of ductile iron castings Sládek, A.: Nové smery v oblasti presného liatia pri aplikácii simulačných programov a technológií Rapid Prototyping ............................................. 400 New trends in the field of investment casting with application of Rapid Prototyping simulation programmes and technologies Smutný, I.: GIFA 2007 – přehlídka špičkových výrobků a technologií pro slévárny Al slitin .................................384 GIFA 2007 – review of top products and technologies for Al alloys foundries Stötzel, R. a kol.: Rychle, přesně a trvale. Nové nátěry forem a jader k optimalizaci výkonnosti sléváren a zvýšení jakosti odlitku ....................................222 Svadbík, M. – Perůtka, M. – Kristoň, F.: RGU OPTI – systém pro plánování a řízení slévárenské výroby . ................226 Šenberger, J. a kol.: Budoucnost výroby litiny s kuličkovým grafitem z kovu vytaveného v kuplovně .......................444 The future of producing ductile iron from metal melted in cupola furnace

Šlajs, J.: České slévárenství v kontextu světové konkurence – I. část .............98 Czech foundry industry in the context of the wor��������������������������� ldwide competition – Part I Šlajs, J.: České ������������������������������ slévárenství v kontextu světové konkurence – II. část . ........ 174 Czech foundry industry in the context of the worldwide competition – Part II Štourač, F.: Dílčí ���������������������������� kvalifikace – budoucí motor slévárny ................................ 474 Partial qualification – future drive for foundries

Firma IMF a rozvoj ruského trhu .........................................................264 Informace firmy Oskar Frech GmbH + Co. KG ke slévárenské výstavě GIFA 2007 ................................................230 MSV potvrzuje pozici největšího technologického veletrhu ve střední Evropě .........................................................408 PETER GREVEN Hautschutz GmbH & Co.KG – profesionáloní péče o pokožku.....................................................550 Současný vývoj ve využití Polyuretan Cold Box Procesu ...........................484 Technologie nízkotlakého lití ze slitin hliníku . ...........................................224 Umění je v jednoduchosti ...............324

Tengler, L.: Oprava odlitků ze slitin Al-Si, metody používané ve společnosti Beneš a Lát, slévárna a strojírna, a. s. ...........................................................13 Repairing of castings from Al-Si alloys, methods used in the joint-stock company of Beneš a Lát, slévárna a strojírna, a. s. Wiese, E. – Hrabina, D.: Filtrace těžkých odlitků z litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem ......................... 318 Zajíček, P.: Zkoušky odlitků na těsnost ...........................................................21 Tests of the casting tightness Zemčík, L.: Technologie vakuového tavení žárupevných slitin a její vliv na vznik vad v odlitcích ........................87 Relationship between the vacuum melting technology of superalloys and casting defects Žižka, I.: Slévárenství 2007............443 Commexim Group, a. s., Říčany u Prahy ....................................................250 Dalším mezníkem DISA New Generation je uvedení nové linky DISA 231 .........................................................482 Unveiling of the new DISA 231 marks the next milestone of the DISA New Generation DISA vystavuje na GIFA 2007 špičkové technologie slévárenského průmyslu .........................................................238

Váhy a vážicí systémy od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna ......................................... 107, 248, 488

Aktuality: 65, 207, 285, 356, 434, 570 Blahopřejeme: 66, 133, 209, 288, 357, 436 Poznamenejte si: 127 Roční přehledy: 51, 109, 189, 327, 412 Slévárenská výroba v zahraničí: 282, 353, 432 Slévárenské konference: 128, 204, 349, 429 Slévárenské výstavy: 354 Umělecká litina: 207, 286, 434 Umělecké odlitky: 131 Výročí: 210 Vzdělávání: 62, 125, 203, 278, 346, 429, 503, 568 Vzpomínáme: 67, 133, 210, 288, 360, 440, 572 Z historie: 68, 138, 212, 289, 363, 504 Zahraniční slévárenské svazy: 126, 204, 348, 428, 500, 569 Zprávy České slévárenské společnosti: 58, 120, 200, 273, 342, 423, 497, 558 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 55, 116, 192, 268, 334, 418, 494, 554

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport