{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

Jmenný rejstřík autorů Bařinová, D.: 254 (5–6) Bednář, B.: 144 (4) Beňo, J.: 529 (11–12) Brhel, J.: 92 (2–3) Cibuliak, P.: 540 (11–12) Čech, J.: 254 (5–6), 295 (7) Demirel, C.: 161 (4) Doupovec, D.: 468 (10) Duda, J.: 535 (11–12) Elbel, T.: 143 (4), 149 (4) Eperješi, Š.: 259 (5–6), 307 (7), 311 (7) Fedoryszyn, A.: 234 (5–6) Fošum, J.: 468 (10) Futáš, P.: 259 (5–6), 307 (7), 311 (7) Hampl, J.: 165 (4) Havlíček, F.: 73 (2–3), 149 (4) Heczko, S.: 459 (10) Herman, A.: 156 (4) Herman, P.: 3 (1) Hlaváček, M.: 410 (8–9) Hrabina, D.: 318 (7) Charvát, O.: 396 (8–9) Chrást, J.: 372 (8–9), 511 (11–12) Ivanov, S.: 219 (5–6) Jelínek, P.: 263 (5–6), 315 (7), 388 (8–9), 459 (10), 529 (11–12), 540 (11–12) Jiřikovský, J.: 380 (8–9) Jochim, R.: 468 (10) Kafka, V.: 468 (10)

Kachlíř, A.: 459 (10) Keiner, R.: 27 (1) Klika, Z.: 529 (11–12) Knirsch, V.: 468 (10) Konšel, M.: 240 (5–6) Koplík, R.: 369 (8–9) Králíček, F.: 170 (4) Krautschneider, R.: 254 (5–6), 295 (7) Kristoň, F.: 226 (5–6) Krňávek, V.: 32 (1), 81 (2–3) Król, S.: 303 (7) Křístek, J.: 219 (5–6) Kubačka, J.: 232 (5–6) Kubeš, P.: 486 (10) Kubíček, J.: 6 (1), 22 (1), 35 (1) Lána, I.: 444 (10), 468 (10) Magvaši, P.: 540 (11–12) Małecka, J.: 303 (7) Malik, J.: 259 (5–6), 307 (7), 311 (7) Marko, E.: 459 (10) Martinák, R.: 468 (10) Mihál, S.: 456 (10) Mikšovský, F.: 459 (10), 529 (11–12), 540 (11–12) Míšek, B.: 16 (1) Mores, A.: 27 (1), 392 (8–9) Murgaš, M.: 456 (10), 465 (10) Neudert, A.: 404 (8–9), 523 (11–12) Novobílský, M.: 468 (10)

Nykodýmová, V.: 468 (10) Pazderka, J.: 243 (5–6) Perůtka, M.: 226 (5–6) Pokrzywka, U. S.: 492 (10) Pokusová, M.: 456 (10), 465 (10) Popelka, M.: 536 (11–12) Procházka, P.: 232 (5–6), 490 (10) Rödter, H.: 453 (10) Sládek, A.: 400 (8–9) Smutný, I.: 384 (8–9) Stötzel, R.: 222 (5–6) Střítecký, F.: 32 (1), 81 (2–3) Svadbík, M.: 226 (5–6) Szmek, V.: 468 (10) Šajgál, J.: 444 (10) Šenberger, J.: 444 (10), 468 (10) Šlajs, J.: 98 (2–3), 174 (4), 441 (10) Štourač, F.: 474 (10) Tengler, L.: 13 (1) Urban, L.: 540 (11–12) Vasková, I.: 259 (5–6), 307 (7), 311 (7) Vermiřovský, H.: 232 (5–6) Vondrák, V.: 165 (4) Wiese, E.: 318 (7) Záděra, A.: 444 (10) Zajíček, P.: 21 (1) Zemčík, L.: 87 (2–3), 303 (7) Žižka, I.: 443 (10), 459 (10)

Duda, J.: Bentonit, tisíce způsobů použití ................................................... 535 Bentonite, thousands ways of use

Havlíček, F.: Vliv konstrukce odlitků na vznik trhlin a prasklin ......................73 Influence of casting design on the occurrence of cracks and tears

Obsah Bednář, B.: Zásady volby materiálu odlitku .................................................144 Principles of the choice of casting material Brhel, J.: Technologičnost konstrukce odlitku a její vliv na jakost . ..............92 Technologicality of casting design and its influence on quality Čech, J. – Bařinová, D. – Krautschneider, R.: Stanovení modulu pružnosti pro slitiny Al .........................................254 Determining the modulus of elasticity for Al alloys Demirel, C. a kol.: Náhrada ocelového nosiče motoru levnějším a lehčím odlitkem z ADI ................................... 161 Replacement of a steel engine carrier by a cheaper and a lighter casting from ADI

Elbel, T.: Spolupráce slévárny s konstruktérem je stále potřebná ........... 143 Elbel, T. – Havlíček, F.: Hospodárné konstruování odlitků – co by měl vědět konstruktér o vzniku odlitku .......... 149 Cost-effective casting design – what should designer know about cast part formation

Herman, A.: Problematika ������������������������� technologičnosti konstrukce a výroby velkých odlitků raznic ......................................156 Technologicality problems of design and manufacture of heavy castings of dies Herman, P.: Opravy litin svařováním .............................................................3 Cast iron repairs by welding

Fedoryszyn, A. a kol.: Modernizace sléváren – příklad nového vybavení slévárny VENTURE INDUSTRIES .......234

Hlaváček, M.: Firemní skupina Wheelabrator Group na GIFA 2007 . ........ 410

Hampl, J. – Vondrák, V.: Technologičnost konstrukce litinových odlitků .........................................................165 Technologicality of iron casting design

Charvát, O.: GIFA 2007 – přístroje pro kontrolu vlastností kovových materiálů a tekutého kovu ...............................396 GIFA 2007 – measuring equipment for

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport