{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 25

®

Jech, M. – Nová, I. – Nováková, I.: Sledování pevnostních charakteristik litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem..... .............................................................340 Monitoring of strength characteristics of lamellar graphite cast irons and spheroidal graphite ones Jelínek, P. – Mikšovský, F. – Humpola, J.: Anorganické pojivo Desil-J jako náhrada pojiv pro CO2-rezol.............................7 Inorganic Binder Desil-J as a substitute for binders CO2-resol Jelínek, P. – Škuta, R.: Pojiva pro termickou konverzi sol-gel na bázi alkalických silikátů...................................................14 The binders for thermal conversion sol- -gel on the base of alkaline silicates Jiřikovský, J.: 10 let inženýrské činnosti firmy Metakon, s. r. o., Brno...............150 Koplík, R.: FOND-EX 2006 ve své třetí etapě – současné slévárenství v rozšířené Evropské unii.......................................265 FOND-EX 2006 in its third stage – pre-sent foundry industry in extended European Union Krosnar, J.: Výroba vysoce jakostních odlitků z litiny s lupínkovým grafitem pro automobilový průmysl bez použití surového železa................................................59 The melting of high quality grey iron castings for the automotive industry without the use of pig iron Kubíček, J.: Povrchové úpravy odlitků na veletrhu FINTECH..............................296 Surface treatment technologies of castings on the FINTECH Fair Lichý, P. – Jelínek, P. – Mikšovský, F.: Oolitizace ostřiva bentonitových formovacích směsí...........................................74 The oolitization of bentonite moulding mixtures opening material Martínek, L. – Šenberger, J. – Fila, P. – Balcar, M.: Sekundární metalurgie ve slévárnách............................................ 218 Secondary metallurgy in foundries Mores, A.: FOND-EX 2006 a oblast technologie výroby odlitků........................283 FOND-EX 2006 and the field of casting manufacture technology Neudert, A.: Trendy u bentonitových formovacích směsí.................................... 414 Nová, I.: Novinky ve výpočetní a měřicí technice na veletrhu FOND-EX 2006 ............................................................ 290 Computer and measuring innovation at the trade fair FOND-EX 2006 Nová, I. – Krýslová, K.: Sledování rozměrových změn odlitků ze slitin Zn během tuhnutí.................................................. 410 Monitoring of dimensional changes of castings from Zn alloys during solidification

Pavlík, I.: FOND-EX 2006 z pohledu tavicích a udržovacích pecí..................273 FOND-EX 2006 from the point of view of melting and holding furnaces Rödter, H.: Proč je očkování při výrobě odlitků z litiny s kuličkovým grafitem tak důležité?...............................................389 Why is inoculation at the production of ductile iron castings so important? Saewert, H. Ch. – Bähr, R.: Požadavky na automobilové odlitky a vývoj postupů lití.........................................................391 Demands on automotive castings and the development of casting methods Skrbek, B.: Použití ultrazvuku k hodnocení jakosti litinových odlitků.............334 Use of ultrasound for evaluation of iron casting quality Sochor, J. – Čech, J. – Havelková, L.: Vyhodnocení vlivu mimopecní rafinace ve vakuu na mechanické vlastnosti odlitků v podmínkách ŽĎAS, a. s. .................164 Steinhäuser, T.: Postup výroby jader šetrný k životnímu prostředí........................10 Environmentally friendly method of core production

Research, development and innovations in the foundry industry Ulrich, J. a kol.: Uhlíkaté přísady pro směsi za syrova, metody jejich zkoušení a ekologické vlastnosti ........................ 142 Veverka, A.: FOND-EX 2006 – přístroje pro kontrolu tekutého kovu a vlastností kovových materiálů..............................292 The FOND-EX 2006 – measuring equipment for molten metal control and testing of properties of metal materials Vlach, B. – Holzmann, M.: Vliv defektů na deformační a lomové chování materiálů na odlitky ............................................456 Effects of defects on the mechanical and fracture properties of castings Vojtkuláková, Z. – Pacal, B. – Pantělejev, L.: Vliv tepelného zpracování na heterogenitu matrice LKG............................ 404 Influence of heat treatment on heterogeneity of nodular cast iron’s matrix Záděra, A. – Šenberger, J. – Lána, I.: Chemický ohřev při výrobě litiny s kuličkovým grafitem...............................207 Chemical heating at manufacture of spheroidal graphite cast iron

Střítecký, F. – Smutný, I.: FOND-EX 2006 a slévárenské technologie pro odlévání Al slitin........................................274 FOND-EX 2006 and foundry technologies for casting of Al alloys

Žižka, I.: Slévárenství na prahu roku 2006............................................................. 1

Šebesta, B.: Měřicí přístroje pro kontro- lu formovacích materiálů a pro řízení procesu přípravy směsi.............................281 Measuring equipment for checking of moulding materials and sand preparation control

Blahopřejeme: 46, 111, 193, 257, 322, 377, 440, 497

Šenberger, J.: Úvodní slovo................197 Šenberger, J. – Kafka, V.: Ekonomie výroby litiny v kuplovnách a elektrických indukčních pecích................................ 213 Economy of cast iron production in cupolas and induction furnaces Ševčík, J.: A co dál?............................385 Šlajs, J.: Kvalitní investice jako základ zvýšení konkurenceschopnosti českého slévárenství..........................................383 Tesařová, H. – Pacal, B. – Man, O.: Vliv niklu na strukturu a mechanické vlastnosti feritické litiny s kuličkovým grafitem ............................................................ 400 Influence of nickel on the structure and mechanical properties of ferritic ductiles cast iron Tlamicha, P.: Kyslíko-palivové spalovací systémy ...............................................128 Torn, K.: Úvodní slovo....................... 117 Trbižan, M. – Elbel, T.: Výzkum, vývoj a inovace ve slévárenském průmyslu . ...... ...............................................................55

Žižka, I.: Slévárenství 2006................384 Aktuality: 321, 373

Odborné semináře a konference: 367 Poznamenejte si: 41, 110, 196 Publikace: 256, 439 Roční přehledy: 25, 91, 235, 304, 353 Slévárenská výroba v zahraničí: 106, 180, 250, 320, 490 Slévárenské konference: 316 Slévárenské veletrhy a výstavy: 39 Správy Zväzu zlievarní a kováční Slovenska a Slovenskej zlievarenskej spoločnosti: 35 Technické muzeum v Brně: 109 Výročí: 188 Výstavy: 186 Vzdělávání: 37, 104, 244, 315, 366, 485 Vzpomínáme: 112, 195, 259, 378, 442, 499 Z historie: 48, 115, 260, 324, 379, 500 Zajímavosti: 254, 319 Zajímavosti z oboru: 42, 107, 372, 435, 492 Ze slévárenského života: 247 Zprávy České slévárenské společnosti: 32, 95, 177, 240, 308, 362, 478 Zprávy Sdružení přesného lití: 103, 314, 484 Zprávy Svazu sléváren České republiky: 30, 93, 174, 237, 306, 358, 434, 475

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport