{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

®

Jmenný rejstřík autorů Albrecht, J.: 346 Bähr, R.: 391 Bakó, K.: 386 Balcar, M.: 218 Bechný, L.: 289 Bolibruchová, D.: 452 Burian, A.: 2, 4 Bůžek, Z.: 198 Ciganek, M.: 68 Cupák, P.: 19, 222, 462 Čech, J.: 164 Dahlmann, M.: 416 Duda, J.: 160 Ebert, B.: 64 Elbel, T.: 55, 328, 394 Engelhorn, G.: 134 Engels, G.: 387 Fabian, V.: 452 Fila, P.: 218 Fošum, J.: 277 Frajkor, P.: 4 Hakl, J.: 444 Hampl, J.: 328 Havelková, L.: 164 Holzmann, M.: 456 Hrazděra, M.: 4

Obsah Albrecht, J. – Smrž, B.: Odprášení elektrických obloukových pecí vysokoúčinnými filtry FVU.......................................346 Dedusting of electric arc furnaces with high effective FVU filters Bakó, K.: OVOTRAIN.......................386

Hrazdira, D.: 68 Humpola, J.: 7 Chrást, J.: 269 Ivanov, S.: 416 Jech, M.: 340 Jelínek, P.: 7, 14, 74 Jiříkovský, J.: 150 Kafka, V.: 213 Kajzarová, M.: 4 Kocian, L.: 394 Koplík, R.: 265 Krosnar, J.: 59 Krýslová, K.: 410 Kubíček, J.: 296 Lána, I.: 207 Lichý, P.: 74 Lubojacký, M.: 416 Man, O.: 400 Martínek, L.: 218 Mikšovský, F.: 7, 74 Mores, A.: 283 Neudert, A.: 414 Nová, I.: 290, 340, 410 Nováková, I.: 340 Novotný, J.: 4 Ostrčil, P.: 277 Pacal, B.: 400, 404 Pantělejev, L.: 404

Pavlík, I.: 273 Recknagel, U.: 416 Rödter, H.: 389 Rusín, K.: 19, 68 Saewert, H. Ch.: 391 Skrbek, B.: 334 Smrž, B.: 346 Smutný, I.: 274 Sochor, J.: 164 Steinhäuser, T.: 10 Střítecký, F.: 274 Šebesta, B.: 281 Šenberger, J.: 197, 207, 213, 218, 394 Ševčík, J.: 385 Škuta, R.: 14 Šlajs, J.: 383 Tesařová, H.: 400 Tlamicha, P.: 128 Tomáš, K.: 222, 462 Torn, K.: 117 Trbižan, M.: 55 Ulrich, J.: 142 Veverka, A.: 292 Vlach, B.: 456 Vlasák, T.: 444 Vojtkuláková, Z.: 404 Záděra, A.: 207, 394 Zemánek, R.: 64 Žižka, I.: 1, 384

Cupák, P. – Tomáš, K.: Využití záporné tepelné dilatace lupkového ostřiva ke snížení zbytkových pevností formovacích směsí s vodním sklem..........................462 Exploitation of negative thermal expansion of the shale sand to decreasing of remanent strength of the mould and core mixtures with sodium silicate binders

Engels, G.: Modernizace výroby odlitků – jak se můžeme poučit z historie.......387 Metal Casting Innovation – what can we learn from the past?

Bechný, L.: Kovové suroviny..............289 Metal raw materials

Dahlmann, M. a kol.: Speciální písky firmy Hüttenes-Albertus pro výrobu slévárenských forem a jader.................... 416

Burian, A.: Rozvoj formovacích materiálů směřuje k použití pojivových systémů šetrných k životnímu prostředí................2

Duda, J.: Základy přípravy bentonitové formovací směsi...................................160

Burian, A. a kol.: Slévárenské směsi s geopolymerním pojivovým systémem pro vytvrzování CO2......................................4 Foundry mixtures with a geopolymeric binder system for hardening with CO2 Bůžek, Z.: K intenzifikaci výroby oceli v elektrických obloukových pecích.....198 About intensification of the electric arc furnace steelmaking Cupák, P. – Rusín, K.: Zkušenosti s výrobou a použitím jader s biogenním pojivem.........................................................19 Experience with production and use of cores with biogenous binder Cupák, P. – Tomáš, K.: Zkušenosti s nekřemennými ostřivy ve slévárně oceli ŠMERAL Brno, a. s.............................222 Experience with non-quartz base sands in the steel foundry of the joint-stock company of ŠMERAL Brno, a. s.

Elbel, T. a kol.: Studium reoxidace kovu ve slévárenské formě............................394 Study of metal reoxidation in a foundry mould Elbel, T. – Hampl, J.: Vady odlitků – oxidické pleny, uhlíkové pleny, černé skvrny a flotace grafitu....................................328 Casting defects – oxide and dross inclusions, lustrous carbon films, black stains and carbon flotation Ebert, B. – Zemánek, R.: Očkování liti- ny určené zvláště pro odlitky z materiálu GJS 400-18-LT.......................................64 Targeted inoculation of cast iron particularly heavy castings made from material GJS 400-18-LT Engelhorn, G.: Vyšší produktivita v tlakovém lití s technologií postřiku firmy WOLLIN............................................. 134

Fabian, V. – Bolibruchová, D.: Výroba zinkových odliatkov metódou odstredivého liatia.............................................452 Manufacture of zinc castings by the centrifugal casting method Fošum, J. – Ostrčil, P.: FOND-EX 2006 – novinky v oblasti formovacích materiálů a metod výroby forem a jader ............ 277 FOND-EX 2006 – novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and cores manufacture Hakl, J. – Vlasák, T.: Žárupevné vlastnosti vybraných niklových superslitin . .... ............................................................ 444 High temperature properties of selected Ni base superalloys Hrazdira, D. – Rusín, K. – Ciganek, M.: Redukce množství těkavých organických sloučenin (VOCs) v bentonitových směsích užitím pokročilých oxidačních procesů (AOPs) . .................................................68 Reduction of volatile organic compounds (VOCs) in bentonite sands by advanced oxidation processes (AOPs) Chrást, J.: Formovací, jádrové a čistí- renské stroje na výstavě Fond-ex 2006 .............................................................269 Moulding, core making, and fettling machines presented at the FOND-EX 2006 exhibition

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport