{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

çasopis pro sléváren ský pr û mysl / Fou ndr y Indust r y Jou r nal roç n í k LI V / od 1. le d n a do 31. prosi nce 20 06 / Br no obsa h – content s

Vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová Redaktorka Bc. Milada Haasová Redakční rada prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, doc. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, doc. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Zdeněk Král, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., prof. Ing. Emil Ragan, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček (předseda), prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Ivo Žižka

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport